Tartalom – 2013/4

Rezümé
Abstracts 653

TANULMÁNYOK

DÖMSÖDY Andrea: Információs műveltségkép. Elmélet és hazai kutatási eredmények   659
KARBACH Erika:
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Szociológiai Gyűjteményének tíz évéről (2003–2013) 683

MûHELY

TÓTH  Máté: Egyetemi technológiai kutatások a K2 kísérleti műhely rendezvényén 697
BARTON Dávid – PÁL Vanda:
Open access és osztályozás 700
POLERECZKI Anett:
Digital signage megoldások 710
HEGEDŰS Szabina:
Tanyák integrálása az információs társadalomba 721
CSELENKÓ Vera:
Virtuális könyvtárak a felhőben 731
NAGY Anikó:
A Hajdú-Bihar megyei helyismereti bibliográfia (tényleg vége?) 742

MÚLTUNKBÓL

TÓTH Gyula: Kovács Máté erőfeszítései a könyvtáros-képzés megszilárdítása és fejlesztése érdekében 751

PERSZONÁLIA

Dr. Somkuti Gabriella (1929–2013) (Elbe István) 777
Dr. Balázs Sándorné dr. Veredy Katalin (1934–2013) (Villám Judit) 779
Posztumusz interjú Veredy Katalinnal (Jónás Károly) 781

KITEKINTÉS

SONNEVEND Péter: A sztálini önkényuralom áldozata: a szovjet közkönyvtárak a második világháborúig
(1928–1941) 1. rész 785

LEWIS, David W.:
A nyílt hozzáférés elkerülhetetlen
(Töm.: Mohor Jenő) 801

KÖNYVSZEMLE

Az Esterházy-gyűjtemény kötetei a moszkvai könyvtárakban.  A visszaadott könyvek katalógusáról hat évvel megjelenése után

Bücher aus der Sammlung der Fürsten Esterházy in Moskauer Bibliotheken. Knigi iz sobraniâ knâzej Estergazi v moskovskih bibliotekah. Katalog [A. Dimitrieva i dr.]. Moskau,
Rudomino, 2007. (Ism.: Murányi Lajos)805

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELÕ

(REFERÁTUMOK)

Könyvtár- és információtudomány 811

Könyvtár- és tájékoztatásügy 813

Könyvtárak és tájékoztatási intézmények 824

Munkafolyamatok és szolgáltatások 837

Tájékoztatás, tájékoztatási rendszerek 849

Vezetés, irányítás 850

Felhasználók és használat 853

Információelőállítás, -megjelenítés és -terjesztés 858

Könyvtárgépesítés, könyvtárépület860

Kapcsolódó területek 863

Kategória: 2013. 4. szám | A közvetlen link.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!