Honlapnézőben. Hogyan változtak a megyei könyvtárak honlapjai az elmúlt évtizedben

2013 márciusa és májusa között a Könyvtári Intézet munkatársa felmérést készített a megyei könyvtárak honlapjáról. A most következő tanulmány ebből választott ki hat, technikailag eltérő portálrendszert használó megyei könyvtári (kecskeméti, pécsi, miskolci, békéscsabai, salgótarjáni és veszprémi) honlapot bemutatásra, azzal a szándékkal, hogy megoldásaik átvehető vagy óvatosságra intő példaként szolgáljanak a többi könyvtár számára.

(A szerk.)

Bevezető gondolatok

“Van annak már legalább hat éve, hogy az internetböngészés kiindulópontjaként […] a magyar honlapot volt érdemes választani. Megjelent az országtérkép, rajta piros háromszöggel a megyékben és sárga koronggal a megyeszékhelyeken elérhető weboldalakkal. Bizony, némely megye zöldjéből még hiányoztak ezek a színek, s öröm volt felfedezni, ha egy-egy […] megyefolt tarkább lett.” Ezzel a megállapítással kezdtük Fejős László kollégámmal azt a háromrészes cikksorozatot, amely a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2003. októberi, novemberi és decemberi számában jelent meg. Az elmúlt tíz évben nagyon sok változás történt a könyvtárak életében: fenntartóváltás, összevonás vagy éppen önállósodás, európai uniós pályázati lehetőségek, különféle jogszabályváltozások és még sorolhatnánk. A szakmai változások mellett az internetes világ technológiai változását is megéltük: ma már nem újdonság az interaktív internetes megjelenés, a Web 2.0-ás technológiák alkalmazása, a mobileszközök és a mobilinternet könyvtári használata. Egyre több könyvtár ismeri fel a közösségi oldalak közösségformáló erejét, az internetes naplók felhasználókat vonzó lehetőségeit vagy a mikroblogok szerepét a gyors információmegosztásban. A szakmai és infotechnikai változások szükségszerűen hozták magukkal, hogy a könyvtár az elmúlt években mind online, mind offline formában új közösségek színterévé alakult.A tizenkilenc megyei könyvtár honlapjának újbóli átböngészésével megpróbáltam ezeket a változásokat a honlapokon is nyomon követni, felfedezni. Érdekelt például, hogy jól láthatóan szerepelnek-e a honlapon az intézmény elérhetőségi adatai, mennyire átlátható, mennyire követhető az oldal, hogy következetes-e az alkalmazott színvilág és a tipográfia, milyen gyakran frissülnek az oldalak, meg tudják-e szólítani a felhasználók online módon a könyvtárosokat vagy csak e-mail címeket kapnak, és a honlap kialakítói gondoltak-e a hátrányos helyzetűekre? (Ez alatt nemcsak a fogyatékkal élőkre, hanem a „technológiai” értelemben hátrányos helyzetűekre is gondolok: az okostelefonok és táblagépek tulajdonosai képernyőméret és internetsebesség tekintetében technológiailag hátrányos helyzetűnek számítanak, ha nincs a könyvtári honlapnak mobilváltozata vagy legalább egy jól működő RSS-csatornája.)
A weboldalak elemzése hálátlan feladat. A szubjektivitás teljes kizárásával kell eljárni: rá kell mutatni az erényekre, a sikerült megoldásokra, de fel kell hívni a figyelmet a kevésbé szerencsés megoldásokra, az elnagyolt részekre és áthidalásukra is javaslatot kell tenni. Bízom benne, hogy esetleges kritikai megjegyzéseim mögött – elismerve a rengeteg munkát – a jobbítás szándékát látják az érintettek. Az elemzéshez előre kialakított szempontrendszert használtam fel, melyet az alábbiakban ismertetek. A bemutatást a szempontok és az eredmények száraz összevetése, párba állítása helyett a tíz évvel ezelőtti elemzéshez hasonlóan, képernyőfotókkal bőségesen alátámasztva, az informatikus könyvtáros szakmai és az átlagolvasó gyakorlati szempontjaira egyaránt odafigyelve készítettem el.

Elemzési szempontok

Egy szempontrendszer sokféle lehet attól függően, hogy a honlapot üzemeltető cég vagy intézmény milyen szakterületet képvisel, milyen célcsoportnak készül az oldal, milyen célból készül az elemzés, hogy formai vagy inkább tartalmai elemeket vizsgál-e, netán stratégiakészítés céljából kell elemezni az oldal hasznosulását. A szempontok nagyjából követték a tíz évvel ezelőttieket, de a technológiai változásokból eredően kiegészültek újabbakkal is. Az elemzéshez a Mozilla Firefox böngészőt használtam, azoknál az oldalaknál pedig, ahol speciális egyedi hibákat tapasztaltam, igénybe vettem más programokat is (Google Chrome, Internet Explorer).
Szempontlistám hét fő témára, azon belül pedig 27 altémára tagolódik. A szempontok értelmezéséhez – ha szükséges volt – dőlt betűs magyarázatot is adtam.

I. Általános szempontok
1)     Az URL-cím egyértelműsége
Az URL-cím a keresőoptimalizálás és a felhasználók szempontjából egyaránt fontos. Ma már minden megyei könyvtár saját doménnévvel rendelkezik, amely jellemzően a könyvtár nevének betűszava: rövid, a felhasználók számára könnyen megjegyezhető. A keresőoptimalizálás szempontjából hasznos, ha a doménnév értelmes szó, és utal az intézményre. Ma már erre is találunk példát: bacstudastar.hu, gyorikonyvtar.hu.
2)     A honlap főoldala (első benyomások)
Az oldal áttekinthetősége, tetszetőssége első ránézésre.

II) Technikai megoldások
1)     A honlap technikai paraméterei
Milyen alapokon nyugszik technikailag? CMS-rendszer, blog vagy statikus HTML-oldal?
2)      A honlapszerkesztő elérhetősége, a honlap fris¬sítésének dátuma (automatikus/manuális)
Azoknál az intézményeknél, ahol működő RSS-csatorna kapcsolódik a honlaphoz, könnyen értesülhetünk a friss információkról. A különböző RSS-aggregátorok, webes (egyénileg alakítható) kezdőlapok különösen alkalmasak arra, hogy egy felületen akár több honlap friss híreit is áttekinthessük. (Ld. 1. és 2. ábra)

1. ábra
Tájékozódási lehetőség más könyvtárak híreiből

2. ábra
RSS-csatornát használó megyei könyvtári honlapok

3) Navigációs lehetőségek: menüsorok, ismétlődő menük, keretek, gombok, nyilak
Nagyon fontos, hogy a weboldal látogatója egyfajta hierarchikus rendszerben lássa a tartalmakat, tisztában legyen az oldalon belüli aktuális pozíciójával, és legyen előre-, illetve visszalépési lehetősége.
4) Az oldal letöltési sebessége és technikai hibái (Google PageSpeed és egy fiktív sebességmérő)
Az ún. „site speed”, oldalsebesség a honlap kezdőoldalának letöltési sebességét méri, míg a technikai hibákat kereső webes alkalmazások arra hívják fel a figyelmet, hogyan lehetne az oldalt még gyorsabbá tenni. Számos ilyen eszköz létezik az interneten, én két szolgáltatást használtam: az egyik a Google PageSpeed1 volt: ezzel az eszközzel felmérést készíthetünk a weboldal sebességéről. Az ellenőrzés lefuttatása után egy listában láthatjuk a hibákat a megoldási javaslatokkal, amelyeket csoportosítva a hiba jellegétől (prioritásától) függően színekkel jelenít meg: pirostól a zöldig. Mindezt attól függetlenül teszi, hogy mérné az oldal letöltési sebességét (3. ábra); alternatív sebességmérésre a Pingdom internet monitorozó cég egyik eszközét vettem igénybe,2 amely szintén több szempont szerint vizsgál (4. ábra). Napjainkban az 5 másodperc feletti oldalletöltési sebesség mindenképpen lassúnak számít. Az eredmény összefügg a használó internetkapcsolatának típusával és a sávszélességgel is.

3. ábra
A Google PageSpeed megoldási javaslatai

4. ábra
Sebességmérés a Pingdommal

5) Felhasználóbarát megoldások a honlapon
A Web 2.0 korszakában a web platformmá vált, ami azt jelenti, hogy nem a számítógép áll a középpontban, hanem az internetes erőforrások (tárhelyek, távoli elérésű adatbázisok, felhőszolgáltatások), amelyekhez csak az elérést biztosítja a személyi számítógép. Egyre fontosabb, hogy platformfüggetlen megoldások jelenjenek meg a számítógépeken, különösen a mobileszközökön, hogy ne okozzon problémát a különféle formátumok, multimédiás elemek kezelése.
6) Közösségi oldalak alkalmazása, azok beépített megjelenése a honlapokon
Jól érzékelhető tendencia az internetes világban, hogy frissítés szempontjából a honlapokat megelőzik a közösségi oldalak, és az tűnik relevánsabb, fontosabb információnak, ami a közösségi oldalon található.

III. Interaktivitás
1) Kapcsolatfelvételi űrlap, online chat lehetőség
Felhasználóbarát megoldásnak tekinthető, ha e-mail címek mellett kapcsolatfelvételi űrlap is segíti a honlapon keresztül kérdezőket, különösen akkor, ha célzottan a megfelelő részlegnek tehetik fel a kérdést. Amennyiben az olvasók online is cseveghetnek a könyvtárossal, akkor érdemes jelezni, hogy az intézmény mely napokon és mettől-meddig érhető el online.
2) Regisztrációs lehetőség
Abban az esetben van értelme regisztrációs/bejelentkezési lehetőséget biztosítani a honlap látogatóinak, ha cserébe további szolgáltatásokat kapnak; hasznos, ha erre előre fel is hívjuk a figyelmüket egy erre a célra létrehozott súgófelületen. Amennyiben csak a honlap adminisztrátora vagy kezelői jelentkeznek be, akkor a bejelentkezési panelt nem érdemes a lap tetején, nagyon elöl elhelyezni, mivel foglalja a helyet más, fontosabb szolgáltatásoktól és információktól.
3) Keresési lehetőség, honlaptérkép
A honlaptérkép rendszeres karbantartása – amennyiben az manuális beavatkozást igényel – rendkívül nehézkes, sokszor feledésbe merül. Érdemesebb a weboldal szabadszavas keresőjét megfelelően kialakítani, a felhasználók hálásak lesznek érte, szívesen használják majd.

IV. Dizájn
1)  A honlap arculatának egységessége
2)  Az alkalmazott formai elemek harmonikussága (színek, grafikák, betűk, képek)
3)  Tipográfiai sajátosságok (betűméretek, a szövegek olvashatósága, tagoltsága, a „kevesebb sokszor több” elv érvényesülése)

V. Tartalom
1)  A honlaphoz kapcsolódó jelmondat
2)  A tartalmak frissessége, elavultsága
3)  A honlap célközönsége (felnőtt vagy gyermek)
4)  A honlap rendezőelve (a tartalom logikája)
5)  Elérhetőségi adatok (postai cím, telefonszám, nyitva tartás, e-mail cím)
6)  A honlapon kívülre mutató linkgyűjtemény és annak rendezettsége, frissessége
7)  A honlap idegen nyelvi változata, az oda vezető link egyértelműsége (a fordítás teljes vagy rövidített szövegű)
8)  A honlap szövege stilisztikai és nyelvhelyességi szempontból

VI. Megjegyzések
1) Támogatói, szponzori logók jelenléte a honlapon
2) Egyéb megjegyzés
3) A tesztelés időpontja

VII. Összefoglalás
Pozitívumok
Negatívumok

A legfontosabb változás

Ma már könyvtári körökben sem ismeretlen a CMS betűszóval rövidített Content Management System (tartalomkezelő rendszer) kifejezés, amit gyakran portálmotorként is említünk. A honlapokat végignézve a legszembetűnőbb változás a tíz évvel korábbi állapothoz képest az volt, hogy ma már mindegyik könyvtári honlap valamilyen portálmotort használ. Meglepő viszont, hogy csak kevesen használták ki a portálmotorok adta interaktív lehetőségek széles skáláját. Igaz, a nyílt forráskódú CMS rendszerek nehezen „vehetők rá” egy-egy különlegesebb egyedi igény kielégítésére, mert az ilyen jellegű fejlesztésekhez általában programozó szakemberre van szükség, és a könyvtárak nem mindig engedhetik meg maguknak, hogy profi programozót alkalmazzanak, ezért gyakran kompromisszumot kell kötniük egy-egy fejlesztés vagy akárcsak egy menüpont megfelelő elhelyezése érdekében. Sajnos, azoknál a honlapoknál is tapasztalható erre visszavezethető hiányosság, ahol a portál kifejlesztésére külön pályázati vagy fenntartói forrás állt rendelkezésre, és külső fejlesztőcég készítette az oldalt.
Az 5. ábrán látható, hogy jelenleg a Drupal és a Joomla! a legnépszerűbb a nyílt forráskódú CMS rendszerek közül (az egyedi fejlesztésű rendszerek mellett) a megyei könyvtárak körében, de a legjobb portál és dizájn is csak akkor ér valamit, ha a tartalmat folyamatosan ellenőrizzük és frissítjük, mert az adatok könnyen elavulnak, illetve elérhetetlenné válnak.3
A bemutatásra kerülő hat megyei könyvtári honlap jól illusztrálja a könyvtárak mára elért eredményeit és a honlapok hasznosságát, de jelzik azt is, hogy mire lenne érdemes nagyobb figyelmet fordítani a továbbiakban.

5. ábra
A megyei könyvtárakban alkalmazott portál rendszerek

Katona József Könyvtár (Kecskemét)
http://www.bacstudastar.hu

A Bács-Kiskun megyei könyvtár honlapja az első olyan példa, amely a vizsgált időszakban (2013. március–május) változott meg (6. ábra), mégpedig előnyére.

6. ábra
A KJMK régi és új honlapja

Az ábrán jól látszik a régi főoldal, amelynek nagy részét elfoglalta az eseménylista, az újon viszont kellően nagy méretben látható az eseménynaptárhoz vezető rész, de alatta akár görgetés nélkül is belepillanthatunk a főoldal többi tartalmába is. Az URL egyértelmű és jó választás (bár feltételezzük, hogy a szakmai köztudatban és a könyvtár olvasói körében elterjedt volt a korábbi kjmk.hu változat is). A honlap alján olvasható, hogy EU-s forrásból valósult meg a számos adatbázist és a megye más könyvtári honlapjait felölelő portálfejlesztés.
A főoldalon a „bőség zavara” fogad, hiszen jobbra-balra videók, logók, linkek láthatók, középen pedig az eseménynaptár, a sok-sok rendezvényre csábító felhívással. Kár, hogy mindez elsősorban bannerek, vagyis képek formájában történik, ráadásul van köztük néhány nehezen olvasható, torzult, erősen pixeles, homályos kép is (7. ábra), és az olvasónak nincs lehetősége további információt kérni. Ha nem töltjük le a képeket, vagy ha olyan gépről nézzük, amelynek alacsony az internetsebessége, csak üres téglalapokat látunk. Érdemes lenne átgondoltabb megosztásban alkalmazni a képi és a szöveges információk arányát.
Már a főoldalon megfigyelhető, hogy az összes elektronikus szolgáltatást és rendezvényt itt szeretnék reklámozni, mi viszont elveszünk a sok banner, reklám és kép tömegében. Elképzelhető, hogy azért választották a tájékoztatásnak ezt a módját, mert a bannerek a közösségi oldalakon való elhelyezéshez is megfelelőek, de érdemes lenne megvizsgálni azt is, vajon az internetes keresők milyen százalékban tudják indexelni az oldal tartalmát ennyi szöveges információt nélkülöző kép mellett.

Az oldalt a Liferay portálrendszer működteti; a többnyelvűségére zászlók hívják fel a figyelmet, és vakbarát felületet is készítettek hozzá, de ez utóbbit nem tudtam maradéktalanul kipróbálni, mert a felmérés idején többször hibaüzenetet kaptam. (8. ábra.)

8. ábra
Hibaüzenetet küldő vakbarát felület

Az eseménynaptár mindenképpen folyamatos frissítésre utal, de egyéb frissítési dátumot nem találunk, csak a dokumentumok résznél (9. ábra), illetve a feltöltött képalbumoknál.

9. ábra
A frissítés dátuma

Fel lehet iratkozni RSS-csatornára, ami a frissítési dátumok támpontja lehet, de találtam olyan hírt is, amelynek nem volt egyértelmű a címe. (10. ábra) Az általános könyvtári elérhetőségi adatok jól láthatóan szerepelnek az oldalon, de a honlapszerkesztőé nem.

10. ábra
Frissített, de bonyolult című hír

A felső vízszintes legördülő menüsor segítségével érjük el a honlap főbb területeit, ahol furcsán elcsúsztak a nyelvi ikonok. (11. ábra). (Szerencsére egy későbbi megtekintéskor már nem találtam ezt a hibát.)

11. ábra
Elcsúszott nyelvi ikonok

Az oldal letöltési sebessége a Google PageSpeed értékelése alapján közepes (63/100). A Pingdom mérője szerint is hasonló eredmény jön ki: 4,82 másodperc alatt töltődött be az oldal. Az oldal alkalmaz Web 2.0-ás eszközöket: exportálható az eseménynaptár, és régi hagyomány a könyvtár honlapján a vendégkönyv (12. ábra).

12. ábra
Vendégkönyv

Minden ilyen jellegű interaktivitáshoz regisztrálni kell, a regisztrációt azonban annyira megnehezítette a képi igazoló kód és néhány értelmezhetetlen hibaüzenet, hogy többszöri próbálkozás után feladtam. A képek és a dokumentumok kezelésére felkínálnak egy desktopos hozzáférési lehetőséget, aminél azonban előbb ellenőrizni kell egy Microsoft kiegészítő meglétét (13. ábra). Nem valószínű, hogy a felhasználók tömegei szívesen telepítenék, ezért nem sokan fogják használni a desktopos hozzáférést. Ez a probléma kiküszöbölhető a dropbox4 közösségi fájlmegosztó Web 2.0-ás alkalmazás segítségével.

13. ábra
Kiegészítő program ellenőrzése

A lap alján szavazhatunk a használatról, de a közösségi honlapokra való megosztás lehetőségét nem kínálja az oldal, pedig néhány rendezvény hírét biztosan az olvasók is szívesen terjesztenék. Az oldalon hosszabban időzve találjuk meg a rejtett üzenőtáblákat (fórumokat), de ezek még tesztüzemben lehetnek, amint a mellékelt kép próbaszövegein látszik (14. ábra).

14. ábra
Programajánlók

A könyvtárnak vannak közösségi oldalai a Facebookon (15. ábra), és az ezekkel kapcsolatos figyelemfelhívó ikon is látható a Katona József Könyvtár menüpont alatti oldalon. A Europe Direct Bács-Kiskun Megyei Európai Információs Pontnak is van külön közösségi oldala, és örvendetes, hogy ezt is viszonylag gyakran frissítik.

15. ábra
Közösségi oldalak a honlapon

A vendégkönyvön kívül a könyvtár elérhetőségei között e-mail címlistát kapunk, ha szeretnénk valamelyik könyvtárossal kapcsolatba lépni. Hiányzik azonban a kapcsolati űrlap, amely megkönnyítené az internetes kommunikációt. Van regisztrációs lehetőség az oldalon, de – csakúgy, ahogy a vendégkönyv esetében – nehézkes a regisztrációs űrlap kitöltése. A felhasználó biztosan nem tölt el hosszú perceket egy ilyen folyamattal.
A főoldalon található a kulcsszavas keresési lehetőség: a Mindent vagy Ez a közösség típusokban lehet szűrni, utóbbi jelentése azonban nem egészen világos. A keresés után a találatokat tartalomtípus szerint csoportosítva a Keresett blogok, Dokumentum könyvtár, Képgaléria, Könyvjelzők, Könyvtár, Naptár, Webes tartalom, Wiki, Üzenőtáblák lehetőségeket kapjuk; látszik, hogy technikailag mennyi mindent tartalmazhat a portál.
Véletlen csupán, hogy rátaláltam egy Web 2.0-ás oldaltérképre, ami mutatja, hogy a könyvtár próbálkozik Wiki létrehozásával is (16. ábra). Előrelépés az is, hogy elindult egy blog is (http://www.bacstudastar.hu/blog). (Reméljük, hogy a hagyományos munkák mellett lesz elég idejük és energiájuk a könyvtárosoknak ezt a népszerű szolgáltatást folyamatosan új tartalommal megtölteni.)

16. ábra
Webes oldaltérkép a honlapon

Összességében megállapítható, hogy az alkalmazott formai elemek inkább gyengítik, mint erősítik a tartalmat. Túl sok a reklám, a könyvtári szolgáltatások többsége is inkább banneres formában jelenik meg, jól értelmezhető rövid leírás helyett. Az oldal alján – ahová valószínűleg sokan le sem gördülnek – található egy-két mondatos leírás a szolgáltatásokról, de annyira eldugottan jelenik meg, hogy a jelentősége szinte eltörpül.
Fontos megemlíteni, hogy egységes türkizkékes színvilág húzódik végig az oldalakon, mellette fehér és világossárga alap látható még. A szöveg jól olvasható, kontrasztos. A vakbarát oldal nagyon jól indul a betűméret- és színválasztási lehetőséggel, kár, hogy az oldalon használt kép formájú bannerek a képernyő-felolvasó szoftverek számára kezelhetetlenek.
Ahol van szöveges információ, ott jól olvasható betűkészletet alkalmaznak. Vannak olyan oldalak, melyeket érdemes lenne jobban tagolni, betartva a „kevesebb néha több” szabályt (pl. a http://www.bacstudastar.hu/szappanos-csalad-nál).
A honlaphoz kapcsolódik egy frappáns jelmondat is: „Katona József Könyvtár egy életen át.”
Külön gyerekkönyvtári oldal erre alkalmas dizájnnal nem készült. A gyermekeknek szánt tartalom inkább szöveges, egy-egy képi illusztrációval tarkítva (17. ábra)

17. ábra
Gyerekeknek szánt tartalom

A sok banner és hirdetés miatt a tartalom elrendezése kuszának tűnik, nem tudni, hogy melyik banner mutat egy partneroldalra és melyik könyvtári szolgáltatás.
Az alapvető elérhetőségi információk és a nyitva tartás szinte mindegyik oldalon megjelenik, váltakozva hol az oldal bal, hol jobb felén. Létrehoztak egy „Hasznos oldalak” című linkgyűjteményt is, ez viszont frissítésre szorul (18. ábra).

18. ábra
Hasznos – de frissítendő – linkek

Ahogy azt korábban már említettem, a főoldalon elcsúszva láttam a három idegen nyelvre mutató ikont. Jó, hogy a teljes oldal lefordítására törekedtek, de ez nem mindenhol sikerült maradéktalanul: az angol nyelvi változatról a Libraries menüpontra kattintva félig angolul, félig magyarul jelenik meg a könyvtárakhoz kapcsolódó leírás. (19. ábra)

19. ábra
Információk angolul és magyarul

A Katona József Könyvtár honlapja összességében jól tükrözi a könyvtár sokoldalú, színes életét, szolgáltatásait, a bőséges kínálatot, a sokféle rendezvényt, a különféle játékos vetélkedőket, amelyeket részben online, részben pedig hagyományos módon valósítanak meg. Az áttekinthetőség érdekében azonban érdemes lenne jobban tagolni a honlapot, témák szerint címkékkel jellemezni a bejegyzéseket, valamivel kevesebb képi információt elhelyezni, továbbá az említett kisebb technikai hibákat is javítani kell. A visszatérő látogatók tömegei meghálálják a jól gondozott oldalt.

Csorba Győző Könyvtár (Pécs)
http://www.baralib.hu/

A pécsi Csorba Győző Könyvtár a Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont5 része, de külön weboldala van (20. ábra), amelyet letisztult forma és minimális dizájn jellemez, ezért a szolgáltatások könnyen átláthatók. Az oldal felépítése megnyugtató a szemnek, ami erény és hátrány egyaránt lehet, ugyanis bizonyos szempontból idővel unalmassá is válhat. Remélhetőleg ezt ellensúlyozza a sokféle közösségi oldal, amelyekhez a főoldalon lévő logók biztosítják a kapcsolódást.

20. ábra
A főoldal

Az oldal a Drupal tartalomkezelő rendszerre épül. A hírek felett megjelennek a frissítési, feltöltési dátumok, a lap alján pedig az elérhetőség és a webszerkesztői adatok. A nyitva tartásra vonatkozó mondatot célszerűbb lenne az oldal tetején elhelyezni.
Nincs Főoldal menüpont, de talán mindenki számára egyértelmű, hogy a könyvtár logójára kattintva visszajuthatunk a címoldalra. Az oldal betöltődési sebessége és technikai paraméterei alapján a Google PageSpeed 73 pontot adott a vizsgált időszakban, míg a Pingdom sebességmérője szerint az oldal betöltődéséhez 4,74 másodperc kellett.
Web 2.0-ás eszközök is jelen vannak az oldalon: a cikkek alatt megosztáshoz vezető ikonokat helyeznek el; bejelentkezés után hozzászólási lehetőséget kínálnak az egyes cikkekhez és a galériához. A cikkeket címkékkel is ellátják, ezzel segítve egy-egy téma könnyebb feltérképezését (21. ábra).

21. ábra
Címkék és logók a közösségi oldalakhoz

A gyermekkönyvtári versenyek feladatlapjainál online kitölthető űrlap is elérhető, ami leegyszerűsíti a válaszadást, és remélhetőleg így többen is szívesen csatlakoznak a versenyhez (22. ábra). Találunk még word formában letölthető űrlapokat is, melyeket célszerű lenne valamilyen platform-független internetes megoldással kiváltani.

22. ábra
Online kitöltési lehetőség

RSS-csatorna is kapcsolódik az oldalhoz, amire a főoldal alján hívják fel a figyelmet. Számos közösségi oldalt működtetnek: öt Facebook oldal, egy Youtube csatorna és három blog számolható össze, ha behívjuk a Kapcsolat/Közösségi média link alatt található összefoglaló oldalt. Ezek a közösségi oldalak változó ütemben frissülnek, de általánosságban elmondható, hogy széles körben és többféle korosztálynak kínál a könyvtár információkat az interneten. Hírlevelet is működtetnek, amit pdf formátumban készítenek és elküldenek a feliratkozók e-mail címeire, ezek archívuma a honlapon is olvasható.
Hívogató a Használat / Kérdezze a könyvtárost! menüpont, de sajnos alatta csak a különböző részlegekhez és könyvtárosokhoz tartozó e-mail címeket kapjuk, ezt érdemes lenne űrlap formájúra átalakítani. Felül jól látható helyen van a keresési mező, külön a könyvtári katalógushoz és külön a honlaptartalomra. Részletes keresés nincs, a kulcsszavas kereső viszont félreinformál: pl. idézőjelek nélkül kerestem rá az „irodalmi vetélkedő” kifejezésre, amire így látszólag 125 találatot kaptam, de hamar kiderült, hogy mindegyik ugyanarra az 5 találatra vonatkozik (23. ábra).

23. ábra
Keresési eredmények

Dizájn szempontjából az oldal letisztult arculatú, kevés képi információval, ami talán nem is hátrány, mert így könnyebben megtalálhatók a fontos információk. Az oldalon használt betűtípus és szövegtagolás jól olvashatóvá teszi az információkat, vakbarát változat azonban nincs.
Kevés könyvtár honlapján jelenik meg letölthető arculati elem, itt viszont erre is lehetőséget adnak. A könyvtárhasználati szabályzat csak letölthető formában érhető el, ezért abból érdemes lenne a fontosabb részeket közvetlenül is olvasható formában kiemelni a honlapra. (Talán ezt ellensúlyozza a GYIK, amely a fontosabb kérdések megválaszolásában segít.)
Az intézmény jelmondata is megjelenik a fejlécben: „A szellemből anyag, majd újra szellem: ímé a könyv e köznapi csoda. Elérhető lesz az elérhetetlen, ha fölveszed, s le nem teszed soha.” (Csorba Győző)

Leginkább a felnőtt olvasó- és használó­közön¬ség¬nek szánt tartalmak jellemzik a megyei könyvtár oldalát, a gyermekkönyvtárnak és a fiókkönyvtáraknak folyamatosan frissített oldalaik vannak ingyenes tárhelyen, ami országos szinten mindenképpen példaértékű (24. ábra).

24. ábra
Gyerekkönyvtári és fiókkönyvtári oldalak

Visszatérve a Csorba Győző Könyvár oldalára: a Böngésző menüpontban Hasznos kulturális linkek elnevezéssel egy ajánlót, felsorolásszerű linkgyűjteményt találunk. Ez akkor tölti be funkcióját, ha folyamatosan figyelik és frissítik a tartalmát, és törlik az elavult információkat. A honlaphoz idegen nyelvű változat nem készült, pedig érdemes lenne az alapvető információkat a térségben élő főbb nemzetiségi csoportok nyelvén is megjelentetni.
Általánosságban elmondható a pécsi könyvtár internetes megjelenéséről, hogy jellemzően inkább a közösségi oldalakon találhatók a frissebb információk, a honlapon ezek közül nem mindent jelenítenek meg, de ettől függetlenül az országos mintát nézve mindenképpen jó példákat láthatunk a könyvtárhoz kapcsolódó weboldalak tartalmi és formai jellemzőit tekintve egyaránt. Átláthatóbb, tetszetősebb oldalt sikerült létrehozni, mint amilyen a 2011 előtti (25. ábra) volt.

25. ábra
A könyvtár 2011 előtti honlapja

Békés Megyei Könyvtár (Békéscsaba)
http://konyvtar.bmk.hu/

Ahogy az a honlapról is kiderül,6 2013. január 1-je óta ismét önállóan működő és gazdálkodó intézményként működik a Békés Megyei Könyvtár (BMK). A honlapot keresve először a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár elnevezésű oldalt (www.bmtk.hu) találjuk meg, míg a Megyei Könyvtár honlapjának http://konyvtar.bmk.hu a címe. Sajnos, a bmk.hu domén is a Tudásház oldalára visz át. (Az ideális az lenne, ha a megyei könyvtár visszakaphatná a bmk.hu doménnevet, hiszen sokan most is ezen keresik a könyvtárat, miközben – hacsak valaki nem tudja fejből a webcímet – az igazi weboldalra most csak több lépésben lehet eljutni.)
A könyvtár honlapjának főoldalán zöldből narancsba futó színvilág fogadja a látogatót. A honlap egészére jellemző, hogy a szerkesztők ügyelnek a felhasználók internetes igényeire, hogy mindent a lehető legegyszerűbben, űrla¬pokon lehessen elintézni (26. ábra).

26. ábra
A Békés Megyei Könyvtár kezdőlapja

A BMK Portál az elemzés időpontjában még fejlesztés alatt állt, hiányos volt a tartalma, bár szolgáltatási ízelítőjében és koncepciójában egy impozáns, izgalmas honlap képe rajzolódik fel. Felépítésében, színvilágában hasonló, mint a megyei könyvtár oldala (27. ábra).

27. ábra
A BMK Portál

A megyei könyvtár honlapja a Liferay portálrendszert használja. Kattintásra csábító az Impresszum link az oldal alján, de sajnos nincs alatta tartalom, viszont az ott található oldaltérkép (szintén a láblécben), szinte minden oldal alján elérhető. Az impresszum kifejezésre rákeresve nem lepődtem meg, hogy kaptam egy találatot (28. ábra). Nyilván technikai hiba, hogy a link alatt nem a keresett szöveg jelenik meg.

28. ábra
Keresés az impresszumra

A könyvtár nyitva tartása jól láthatóan szerepel az oldalon, de az elérhetőségi adatok csak a főmenüből gördíthetők le, ott viszont kétszer is szerepelnek egymástól függetlenül: közvetlenül az Elérhetőség menüből és a Könyvtárról menüponton belül is (29. ábra). Érdemes volna vagy az Impresszum oldalt kiigazítani, vagy az alapvető elérhetőségi adatokat a főoldalon megjeleníteni, a menüt pedig kissé átstrukturálni.

29. ábra
Ismétlődő adatok a honlapon

A hírek oldalon – ami egyben a honlap főoldala is – folyamatosan új hírek jelennek meg kár, hogy nem látszik a frissítés dátuma, pedig bizonyos híreknél ez is fontos információ lenne.
A 30. ábrán azon kívül, hogy hiányzik a feltöltés dátuma, még egy furcsaságot láthatunk, ez pedig a morzsa navigáció, a nyomvonal morzsa (breadcrumb) kifejezése: „Közös megjelenítő”.

30. ábra
“Közös megjelenítő”

A honlapon belüli navigációt a legtöbb tartalomkezelő úgy segíti, hogy a lap tetején (ritkábban az alján vagy mind a két helyen) megmutatja a kiindulóponttól a felhasználó jelenlegi tartózkodási helyéig vezető utat, ami általában a lehető legrövidebb út szokott lenni (31. ábra).

31. ábra
A legrövidebb útvonal

A Békés Megyei Könyvtár honlapján a Közös megjelenítő kifejezés nemcsak a morzsa navigációban jelenik meg, hanem az oldal címeként is, ami keresőoptimalizálás szempontjából sem megfelelő.
Vakbarát, magas kontrasztú nézetet is létrehoztak (32. ábra), ami azonban néha zavarosan működött. Időnként visszajött a normál nézet, majd egy-két link után ismét a vakbarát felület jelent meg, és azután ettől a technikai hibától nehezen lehetett „megszabadulni”, ami riasztó lehet a számítástechnikában kevésbé járatos felhasználóknak. Erre az lehetne a megoldás, ha a vakbarát felület is tartalmazna egy linket, amivel visszatérhetünk a normál nézethez.

32. ábra
Vakbarát felület

A Google PageSpeed a honlap letöltési sebességét csökkentő technikai megoldásokra 42 pontot adott, míg a Pingdom szerint 5,45 másodperc alatt töltődik be az oldal.
Sokféle Web 2.0-ás eszközzel találkozhatunk az oldalakon barangolva (pl. bejelentkezés után hozzászólási lehetőség, Facebook megosztási eszközök, fórumok stb.). Ezek mellett sok olyan kérdőív, pályázati kiírás, leírás is található az oldalon, melyeket további programok segítségével lehet megtekinteni. (Hosszabb távon hasznos lenne az ilyen letölthető fájlok kiváltása webes űrlapokkal.)
Az intézményi Facebook oldalon kb. kéthetente látható új bejegyzés, amely általában a könyvtár programját népszerűsíti.
A honlap interaktivitását fórum, a könyvtárossal folytatott online chat és kapcsolati űrlapok képezik. Ezek közül a fórumban a tesztüzeneteken kívül semmit nem találtam (33. ábra), bár a szándék nemes, ahogy az egyik felajánlott téma címét végigolvassuk: „Olvasói kávéházunkba bárki betérhet egy jó beszélgetésre könyvekről, irodalomról, művészetekről, csillagászatról, természetről stb. Mindenkit szeretettel várunk egy-egy jó diskurzusra.”

33. ábra
Fórum

Ma a fórumok aszinkron kommunikációs csatornaként lassan kimennek a divatból, főleg azokon a honlapokon, amelyek jellemzően kis célközönséget ölelnek fel. Erre reflektálva érdemes volna más csatornákat kínálni a látogatóknak. A honlappal kapcsolatos véleményeket például ne fórum témaként tegyük közzé, mert vagy nem lesznek vélemények, vagy a kezdeti lelkesedés után elhalnak. Sokkal hasznosabb, ha jól kialakított űrlapokon keresztül üzenhetnek nekünk a felhasználók, akik valószínűleg élni is fognak ezzel a lehetőséggel, különösen akkor, ha választ kapnak a kérdéseikre.
A Vonalban a könyvtáros elnevezésű chat-felület ugyan jelzi, mikor érhető el online a könyvtáros, és ez nagyon hasznos is (lenne), csakhogy éppen a meghatározott időben és a tesztidőszakban offline volt a „netkönyvtáros” (34. ábra). Inkább ne jelenítsünk meg azokat a szolgáltatásokat, amelyeket nem tudunk fenntartani, különben csak rontják az intézmény megítélését.

34. ábra
Chat

A honlap különféle interaktív szolgáltatásait csak regisztrált felhasználó veheti igénybe. Zavaró, hogy a regisztrálás után hosszú angol nyelvű lista sorolja a felhasználási feltételeket (35. ábra), amit el kell fogadni. Ez valószínűleg sok felhasználót elriaszt a regisztrációtól, és nem tudja megírni, még ha lenne is véleménye.

35. ábra
Használati feltételek angolul

A honlaptérkép jól áttekinthetővé teszi az oldal menüszerkezetét, a kereső pedig tartalomtípusok szerint rendezve jeleníti meg a találatokat. A keresőt hozzáadhatjuk az Internet Explorer keresőszolgáltatásaihoz, amely érdekes szolgáltatás lehet, ha sokan használják a fenti böngészőprogramot, de ezzel együtt szükséges lenne egy részletes keresőszolgáltatás. A dizájn szempontjából jól tagoltnak tűnik az oldal annak ellenére, hogy a tartalom még sok helyen hiányos. A szöveges információk jól olvashatók, a fontosabb részeket félkövér kiemeléssel jelzik. (A címeket, alcímeket esetleg nagyobb betűmérettel még jobban ki lehetne emelni.) Stilisztikai vagy elgépelésből eredő hibákat, apró technikai malőröket csak elvétve találunk (36. és 37. ábra).

36. ábra
Betűhiba

37. ábra
Technikai hiba

A 36. ábrán látható Az ODR új honlapja résznél a link is szerepel, csak a felhasználók nem látják, mert rosszul van formázva.
Az oldalon a vizsgálat időpontjában találtam elavult hírt, már lezajlott rendezvényre szóló meghívást, miközben a képgalériában már megtekinthetők voltak a rendezvényről készült fotók. A lefutott események, rendezvények után érdemes lenne a hírt átszerkeszteni, és elérhetővé tenni az esemény összefoglalóját vagy a képgalériát.
Jó megoldás viszont, hogy a gyermekkönyvtári részlegnek külön oldala van, hasonló felépítéssel, mint a könyvtári főoldal, de változatosabb színvilággal (38. ábra).

38. ábra
Gyerekkönyvtári oldal

A gyermekkönyvtári honlap mindenképpen ígéretes vállalkozásnak tűnik, de itt is láttam hibás linket. Sok ajánló, felhívás csak pdf formátumban tölthető le, amit nem minden felhasználó tud jól kezelni, letölteni és elolvasni.
A felnőtt könyvtári oldalon a felső menüsorban találjuk a Könyvtárak menüpontot, ami linkajánló néhány társintézmény és szolgáltatás honlapjára, de nem fedezhető fel benne a rendezőelv, a válogatás szempontja és a frissítés dátuma is hiányzik (39. ábra).

39. ábra
Linkajánló

A nyitó oldal tetején a magyar nyelvű zászlón kívül angol és német zászló szerepel, de nem történik semmi, ha rájuk kattintunk (a fordítások még nem készültek el).
Áttekintve a honlap szolgáltatásait, néhány helyen még érezhető a kidolgozatlanság annak ellenére, hogy nagyon sok hasznos kezdeményezés indult el, és számos tematikus portált hoztak létre (40. ábra). Reméljük, a hagyományos munkák mellett a sok adatbázis és tematikus oldal gondozására is lesz lehetősége a Békés megyei kollégáknak.

40. ábra
Tematikus portáloldal

Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (Miskolc)
http://www.rfmlib.hu/

A könyvtár honlapját megnyitva egy Drupalban felépített, jól áttekinthető, hagyományos elrendezésű, bal és jobb oldalon menüdobozokat tartalmazó oldallal találkozhatunk. Azonnal szembetűnik balra az európai uniós pályázatokhoz kapcsolódó vállalás: „virtuális tudástár”, illetve „megyei tudástár” kialakítása konzorciumi keretben.
Az egyes híreknél megjelenik a frissítés dátuma, egyéb technikai paraméter sehol nem található, a webszerkesztő elérhetősége sem.
Mivel az oldal fő szerkezete az aloldalakon nem változik, nem lehet eltévedni a linkek között. A szerkesztők ügyeltek arra is, hogy a felső menüsorban található, külső oldalakra mutató hivatkozások új böngészőablakban nyíljanak meg.
Az oldal letöltési sebességét és technikai megoldásait a Google PageSpeed 27 pontra értékelte, ami kicsit kevésnek tűnik (41. ábra). Ezt alátámasztja a Pingdom sebességmérője is: több mint 7 másodperc kell az oldal betöltődéséhez.

41. ábra
A betöltődési sebesség mérése

A frissítési dátumon kívül egyéb közösségi információ-megosztási lehetőséggel itt nem találkozunk, kizárólag a képmegosztó felületükön. Könnyen megtévesztő lehet az átlagolvasó számára az oldal szerkesztőinek készített bejelentkezési ablak, alatta az elfelejtett jelszó linkkel, mert a használók számára nincs regisztrációs lehetőség. (Talán csak link formájában, egy kevésbé frekventált helyen is megtalálható lehet a bejelentkezési oldalra vezető link.)
Ha Internet Explorer böngészőben hívjuk be a Könyvtár történetének oldalát, egy bővítménytelepítő üzenetet (42. ábra) kapunk, ami azért jelenik meg, mert a teljes szöveget egy MS Word dokumentumból másolták be, nem törődve azzal, hogy ez számos hibát okozhat a megjelenésben, és lassítja is a betöltődést.

42. ábra
Bővítménytelepítő üzenet

Az intézmény történetét bemutató oldalakat érdemes lenne idővonalon7 ábrázolni (43. ábra), mert ez – azon túl hogy látványosabb és könnyebben értelmezhető – jobban felkelti a figyelmet, mint a hagyományos lineáris bemutatás.
Csak nemrégiben készült el a Zenemű- és Médiatár Facebook-oldala,8 így komoly közösségi életről még nem lehet beszámolni, de várjuk, hogy a későbbiekben hasznos tartalmakat osztanak meg a felhasználókkal.
A könyvtár portáljának menüpontjai között eldugva szerepel az MSN lehetőség,9 melynek keretében a nyitva tartás ideje alatt a felhasználók közvetlenül kérdezhetnek a tájékoztató könyvtárosoktól. Erre a szolgáltatásra érdemes lenne jobban felhívni a figyelmet.

43. ábra
Idővonal bevezetése

A Szolgáltatásaink menüpont alatt található Feltételek link elvisz arra az oldalra, ahol felsorolják, milyen szolgáltatásokat vehetünk igénybe könyvtári regisztrációval és regisztráció nélkül. A felsorolásban ott látható az online beiratkozás is (kár, hogy még nem él a link). Ez a megoldás egyedülálló a megyei könyvtárak között.
Egyéb interaktív lehetőséget nem találunk a honlapon, nincs hírlevél-szolgáltatás, és a cikkekhez sem lehet hozzászólni.
Az oldalon részletes keresőt használhatunk. Honlaptérkép ugyan nincs, de a Szolgáltatásainkból nyíló Szolgáltatásaink menüpont alatt a könyvtár teljes kínálata megtalálható, némelyikük linkelt formában is.
Segíti a honlaplátogatót, hogy ugyanazt a tartalomkezelő rendszert és struktúrát használják valamennyi oldalon (44. ábra), csak más és más dizájnnal.

44. ábra
Azonos tartalmi struktúra, változó dizájn

A honlapon megjelenő szöveges információknál néhány helyen elírás látható, ettől függetlenül könnyen értelmezhető, jól megfogalmazott írásokkal találkozhatunk. A kiemelt híreket az oldal tetején piros keretben helyezték el.
Folyamatosan frissítik az oldalakat, bár a vizsgált időszakban voltak olyan linkek is, melyek nem mutattak tartalomra. Ezeket nem érdemes hosszú távon így hagyni, csak abban az esetben, ha ezzel valamilyen speciális céljuk van.
A gyermekrészlegnek külön oldalt készítettek, ami a célcsoportnak megfelelően más külalakkal rendelkezik, de vannak rajta olyan tartalmak is, amelyek nem feltétlenül gyermekeknek szólnak: pl. a gyermekkönyvtáros műhely, ami a Felnőtteknek jelzést kapta, és jobb helye lenne a felnőtteknek szóló honlapon, azon belül is a könyvtárosoknak szóló részben.
Visszatérve a felnőtteknek szóló honlapra: nem biztos, hogy van értelme a Főoldal menüpontnak, ha az Aktuális menüpont ugyanoda, a hírekhez ugrik. A hírek és egyéb újdonságok, tehát a friss tartalmak az Aktuális menüpontba kerültek; külön szerepel a Katalógus, külön a megyei könyvtárak oldalai, külön az egyéb gyűjtemények.
A megyei és a városi könyvtár nemrég történt összevonásából következően még előfordulnak kisebb következetlenségek a honlapon, de ezek nyilván gyorsan kiszűrhetők, és hamarosan egységesíthető a felület.
Az oldalak kialakítói ügyeltek arra, hogy könnyen megtalálható legyen a könyvtár elérhetősége (e-mail, postai cím, telefonszám, nyitva tartás), és mindezek a főoldalra kerültek.
Kifejezetten linkgyűjteménnyel nem találkoztam, de a Gyűjtemények rész alatt lévő oldalak némelyikén megjelentek külső oldalakra, szolgáltatásokra mutató hivatkozások. Ezek hasonló jegyeket viselnek, mint ami más könyvtári honlapokon is tapasztalható: vigyázni kell, mert könnyen elavulhatnak, változhatnak a linkek, vagyis folyamatosan ügyelni kell az ilyen linkgyűjtemény aktualitására. A főoldalon szerepel az angol és német nyelvre utaló zászló, de csak a portál által generált tartalmakat fordították le, a saját létrehozott tartalmakat nem.
A B-A-Z Megyei Tudástár oldal (bazkonyvtar.hu) részletes elemzésére e tanulmányban nincs mód, de gyakrabban frissített, élőbb oldalnak tűnik, mint a megyei könyvtár oldala. (Bár ott is vannak olyan szolgáltatások, amelyek elsőre érthetetlennek tűnnek, nem kapcsolódik hozzájuk magyarázat.)
A Könyves kérdések oldal nagyon jó kezdeményezés, érdemes lenne kicsit interaktívabbá tenni. Összességében a honlap alapján érződik, hogy a megyei tudástárra sok energiát fordítanak a kollégák: nehéz lehet meghúzni a határt a megyei portál és a tudástár portálja között. Idővel érdemes lenne a kettőt jobban összekapcsolni, így az egyikben meglévő hasznos szolgáltatások (pl. a katalógushasználatról készített videó) integrálhatók lehetnének a másik portálba.

Balassi Bálint Megyei Könyvtár (Salgótarján)
http://www.bbmk.hu

A Nógrád megyei könyvtár honlapján a képek dominálnak, balra könyvajánló, jobbra pedig a rendezvényeken készült fotók sorakoznak. Baloldalon legfelül egy bemutatkozó filmet nézhettem volna a könyvtárról, ha a videó platform-független megoldással került volna fel a honlapra, így azonban csak a Bővítmény telepítése üzenetet kaptam. (45. ábra)
A lap alján balra sorakoznak az európai uniós támogatásokhoz kapcsolódó bannerek, jelezve, hogy a könyvtár több konzorcium tagjaként más könyvtárakkal együtt jelenleg is aktívan részt vesz az uniós pályázatokban.

45. ábra
A bemutatkozó videó előtt bővítményt kellene telepíteni

Technikailag az oldal az e107-es tartalomkezelő rendszerre épül, de nincs RSS-csatorna. A főoldalon a rendezvényekhez kapcsolódó képanyagot, plakátokat láthatjuk. Ezen a honlapon is megfigyelhető, hogy a képanyag túlzottan dominál. A fotók többsége sokszor kis felbontású, egyes részletek, személyek alig vehetők ki; némelyikük rossz fényviszonyok között készült, sötét összhatást kelt, így az oldal még a „fotóblog” funkciót sem tudja betölteni. Mivel a felkerült információk mellett nincsenek dátumok, csak következtetni lehet, hogyan frissül a honlap az újabb események fotóival. Sajnos, e fényképeknek a feltöltése sem sikerül mindig, amiről a 46. ábra tanúskodik.

46. ábra
Hibásan töltődő képanyag

Nem jó megoldás, hogy a fejlécben csak képi formában szerepelnek az elérhetőségi adatok (47. ábra), és nem tudni, mit jelent a „korlátozott szolgáltatással” kifejezés.

47. ábra
Képként megadott elérhetőségi adatok

Ez a megoldás ugyanis sem a mobilinternetezők, sem a látássérültek szempontjából nem megfelelő, mert a képek betöltése nélkül egy sivár oldalra jutunk, ahol a fejlécben csak az animáció látszódik (48. ábra)

48. ábra
Ha nem töltődik be a kép

A webmester elérhetősége nem jelenik meg a honlapon, csak a könyvtár munkatársainak e-mail és telefonjegyzéke. Jó ötlet viszont az Írjon nekünk! menüpont, de azt javasoljuk, hogy alatta egy kapcsolat-felvételi űrlap jelenjen meg, ahonnan azonnal lehet kérdést vagy észrevételt indítani (szemben a jelenleg postai úton vagy a könyvtár központi e-mail címén várt észrevételekkel).
Az oldal átalakításakor érdemes teljesen átszervezni a tartalmat; most túl hierarchikus a menüszerkezet, és sok kigördülő almenüponttal találkozunk. Fontos lenne, hogy a főoldalra link vezessen vissza, hiszen az aktuális tartalmak ott találhatók.
Az oldal betöltődési sebességét a Google PageSpeed szolgáltatás képtelen volt mérni: hibaüzenettel leállt. A Pingdom sebességmérője 6,86 másodperc alatt töltötte le a 14,7 MB-nyi adatot tartalmazó oldalt. (Ez nyilván a sok képi információ miatt van így.) Ezért lenne fontos, hogy a rendezvényekkel kapcsolatos hír ne az elkészült plakát képe legyen, hanem olyan szöveg, amely mellett a képanyag mellékletként letölthető formában jelenik meg.

A könyvtár honlapja nem kínál regisztrációs lehetőséget vagy más egyéb interaktív szolgáltatást, nincs keresési lehetőség és nem találtam honlap-térképet sem. Dizájn szempontjából gyengíti a honlapot a sok kép és banner, mert ezek között a könyvtár arculata nehezebben körvonalazódik, egyedül a bordó szín tűnik fel időről időre meghatározó elemként. Az is nehezíti az információkhoz való hozzáférést, hogy sok tartalom csak pdf formátumban tölthető le a honlapról (49 ábra).

49. ábra
PDF-letöltések felkínálása

A könyvtár történetét bemutató, jellemzően szöveges anyagot érdemes lenne kiegészíteni valamilyen látványosabb, interaktív felülettel, amihez jól használható Web 2.0-ás szolgáltatás a timetoast.com oldal korábban már említett idővonal-készítője.
Itt is láttam elavult tartalmat (pl. az előző év rendezvény-naptárát, amit egy későbbi megtekintéskor már töröltek). Nem lehet elégszer hangsúlyozni, milyen fontos a tartalmak folyamatos ellenőrzése és frissítése, hogy ne maradjon az oldalon hibás hivatkozás, a linkajánlóban nem működő hivatkozás. Egy korábbi honlap-változatban hozzá lehetett szólni a hírekhez, de ez a lehetőség már teljesen eltűnt. A Facebookra folyamatosan kerülnek fel új információk a könyvtárról, miközben a honlapon mintha kicsit „megállt volna az élet”. A honlapon egyébként nincs utalás a könyvtár Facebook oldalára annak ellenére, hogy a közösségi oldalt rendszeresen frissítik: megjelennek rajta a könyvtári rendezvények plakátjai, illetve alkalmanként egy-egy wikipédia bejegyzés megosztása is. Erről az oldalról nézve sokkal „élőbbnek” tűnik a könyvtár internetes megjelenése.
Külön gyermekeknek szánt honlap nincs, de néhány szöveges oldalt szentelnek a gyermekkönyvtári szolgáltatás leírásának, ami viszont a digitális nemzedék számára nem igazán könyvtárba csalogató felület.
„Ütősebb” lenne a honlap, ha a tartalom elrendezésében következetesebben alkalmazott logika érvényesülne. Esetleg gondolják át az „aktuális” kifejezés többféle használatának helyességét (pl. az aktuális könyvtári jogszabályok oldalon), mert a látogatónak ez a szó elsősorban a legfrissebb hírt, kurrens szerzeményt, információt jelenti. Fontos lenne a honlap és a közösségi oldal egységes frissítése vagy olyan koncepció kidolgozása, amely a látogatók számára is egyértelmű és követhető, ezáltal a könyvtár jobban megmutathatná sokszínűségét, amely egyébként a rendezvényeken készült fotók tanúsága alapján nyilvánvaló (50. ábra).

50. ábra
Gazdag programajánlat a honlapon

Eötvös Károly Megyei Könyvtár (Veszprém)
http://www.ekmk.hu

A Veszprém megyei könyvtár honlapja jó elrendezésű, könnyen átlátható; a néhány éve átalakult új portálon is megtartották a régi honlap bordó színét, ami a könyvtár arculatának része volt eddig is. Érdekes a bal felső sarokban található animáció, ami ugyan nem egyedi fejlesztés – hiszen a Joomla! típusú oldalaknál találkozhatunk vele, olyan, mint egy kinyitható könyvlap –, de az új látogatók figyelmét mindenképpen megragadja (51. ábra).

51. ábra
Érdekes megoldású nyitólap

Az oldal a Joomla! tartalomkezelő rendszert használja, és többféle böngészőre optimalizálták (ezek logói megtalálhatók balra a menüsor alatt). Ugyanitt és csak itt helyezkedik el – külön a hírek alatt nem –a frissítés dátuma is. A baloldalon láthatjuk még a közösségi megosztásra alkalmas ikonokat, valamint az RSS-csatorna elérhetőségét. Az oldal böngészését nagymértékben segíti a morzsa-navigáció. A honlap betöltődési sebessége megfelelő. A Pingdom tesztelője a vizsgált időpontban átlagos betöltődési sebességet mért (8,53 másodperc).
Ha megtekintjük a Részlegek menüpont alatt található oldalakat, többféle, azonos elrendezésű, de más színvilágú oldallal találkozhatunk, ilyen például a gyermekrészleg oldala, a zenei részleg oldala, vagy a KSZR oldala. A változó színvilág ellenére mégis egységesnek mondható a könyvtár internetes arculata, ebben segít az egységes elrendezés, és az intézményt szimbolizáló logó is. Az oldalak színei néhol talán túl mélyek, sötétek, de túlzó vagy nem odaillő grafikai elem alig van rajtuk. (A későbbiekben talán érdemes lenne rendszerezni, egy-egy szóval elkülöníteni a jobb oldalon található logókat, amelyek között támogató szponzor, pályázati forrásra utaló és más könyvtár partner ikonja is megtalálható.)
Az óra szimbólumként való megjelenítése a honlapon (52. ábra) érdekes megoldás, de nem biztos, hogy mindig maradásra ösztönző hatású: mi a könyvtár gyerekrészlegéhez kapcsolódó oldalon találkozhatunk egy viszonylag nagyméretű órával, ami az idő múlását is jelzi, de arra is késztetheti a látogatót, hogy minél hamarabb hagyja el az oldalt.

52. ábra
Óra megjelenése a honlapon

Rövid böngészés után két olyan oldalt is találtam, amely vagy nem frissül (53. ábra), vagy az elrendezése miatt félrevezető (54. ábra). Azokat az oldalakat, amelyeket erőforrás hiányában nem tudunk frissíteni, érdemes ideiglenesen levenni a honlapról, hogy ne keltsen a látogatókban negatív benyomást.

53. ábra
Nem frissülő oldal

54. ábra
Tájékoztató a képzésekről

Egy adott célból létrehozott „microsite” esetében is fontos betartani a felhasználóbarát struktúrát (pl. elkerülni az üres oldalakat), amellyel egyrészt ésszerű keretek között tarthatjuk az oldal méretét, másrészt pedig a látogatók azonnal átlátják, milyen célból jött létre az oldal, vannak-e rájuk vonatkozó részek, vagy más csoportoknak szól a tartalom.
Az 54. ábrán látható oldal szerkezete alapján nem teljesen egyértelmű, hogy az oldalon szereplő képzések közül amelyeket ajánlják a felhasználóknak, és melyek azok, melyeken csak a kollégák vehetnek részt. (Utóbbi esetben még kérdéses: mi kerül majd a Tematika, Összefoglaló tananyag stb. aloldalakra, hiszen a felsorolt tanfolyamok más intézmények szerzői joggal védett képzései.)
A könyvtár főoldalán található hírek pdf formátumban letölthetők, nyomtathatók, e-mailben továbbküldhetők, ezen kívül a teljes oldal megosztható a népszerű közösségi oldalakon, sőt igény szerint az RSS-csatornára is feliratkozhatunk. A könyvtár egyébként Facebook és iwiw közösségi oldalt is működtet, amelyeket rendszeresen frissít.
Az Eseménynaptár üresnek látszik: így nincs értelme erre egy menüpontot fenntartani. Más menüpontok alatt található információkat viszont folyamatosan frissítenek (például az Alapdokumentumok követik a könyvtár életében történt változásokat). A Hírek archívum-szűrési lehetősége, a böngészhető Oldaltérkép, valamint az oldal keresője együttesen biztosítják, hogy a látogatók a friss és archív híreket és egyéb oldalakat egyaránt megtalálhassák. A Gyermekkönyvtári részleg honlapján található linkgyűjteményt érdemes lenne címkékkel ellátni, ezáltal könnyebb lenne a visszakereshetőség.
A könyvtár hírlevelet is működtet, amelyre a honlapon lehet feliratkozni, illetve elolvashatók a korábbi számok. A honlapon az elérhetőségi adatok mellett kapcsolatfelvételi űrlapot is találunk, ez felhasználóbarát megoldás ahhoz, hogy az olvasók írhassanak a könyvtárnak.
A hazai megyei könyvtárak között mindenképpen példaértékű a vállalt feladat: annak a több száz oldalnak a gondozása, amit ez a sok honlap együttesen kitesz.

Jegyzetek

1.    https://developers.google.com/speed/
2.    http://tools.pingdom.com/fpt
3.    A Könyvtári Intézet az európai uniós pályázati kiírásokhoz igazodva akkreditált továbbképzések formájában és elismert szakemberek segítségével igyekszik átadni azokat az ismereteket, amelyek a hatékony portálfejlesztéshez (http://ki.oszk.hu/content/interaktiv-portalok-uzemeltetese-konyvtari-kornyezetben), platformfüggetlen eszközök alkalmazásához (http://ki.oszk.hu/content/webkettes-keszsegek-a-mindennapi-online-informacioaramlasban, http://ki.oszk.hu/content/webes-kompetenciak), ergonómikus weboldalak kialakításához (http://ki.oszk.hu/content/kulturalis-es-kozhasznu-tartalmak-internetes-megjelenitese) szükségesek, így a könyvtárhasználók információs igényeit magas színvonalon elégíthessük ki (http://ki.oszk.hu/content/minoseg-ertekelese-a-konyvtarban).
4.    https://www.dropbox.com/
5     http://www.tudaskozpont-pecs.hu/
6.    http://konyvtar.bmk.hu/tortenet/
7.    http://www.timetoast.com/
8.    http://goo.gl/FA4eZ
9.    http://www.rfmlib.hu/szolgaltatasok_msn

A bejegyzés kategóriája: 2013. 3. szám
Kiemelt szavak: , , , .
Közvetlen link.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!