Rezümé
Abstracts   5

TANULMÁNYOK

FEHÉR Miklós: Könyvtári szolgáltatóhely közösségi szerepben. Kutatási jelentés   9
LENCSÉS Ákos – RÓZSA Dávid: A felhasználói bizalom és a népszámlálási adatok digitális szolgáltatása. Múlt, jelen, jövő Magyarországon és Nagy-Britanniában   33

MŰHELY

DUDÁS Anikó: Nemcsak weben lenni, hanem webből lenni.  A Funkcionális követelmények (FR) metaadatmodell-család névterei és a szemantikus web   45
MÁNDY Gábor: A posztkoordináció esélyei az ETO-ban   65
KOVÁCS Katalin: Vélemények a Könyvtári Figyelőről Egy felmérés eredményei   85

MÚLTUNKBÓL

SIPOS Magda: Wlassics Gyula szerepe a magyar könyvtár-ügyben a századfordulót követő évtizedekben 1. rész   91

FARKAS Gábor Farkas: OSZK Régi Nyomtatványok Tára

KITEKINTÉS

SONNEVEND Péter: : Változások sodrában az amerikai könyvtárak   115
Műveltséget mindenkinek! Az Európai Unió szövegértéssel foglalkozó szakértői csoportjának összefoglaló jelentése  124
NAGY Attila: Megjegyzések a műhelyből. Az EU szövegértéssel foglalkozó szakértői csoportjának munkája a magyar tag szemével   133
HJØRLAND, Birger: Szükség van-e az osztályozásra a Google utáni korban? (Töm.: Koltay Tibor)   140
GUNDERSEN, Arne – KUBECKA, Magdalena: Lengyel-norvég együttműködés a regionális könyvtári stratégiában (Töm.: Viszocsekné Péteri Éva)   146

KÖNYVSZEMLE

Az interdiszciplinaritás vonzásában: a társadalomtudományi könyvtárak tudományterületi határainak alakzatai  Social science libraries. Interdisciplinary collections, services,
networks. Ed. by S. W. Witt, L. M. Rudasill (Berlin, Saur, 2010.) (Ism.: Dudás Anikó)
  149
Az egyetemalapító bíboros eddig ismeretlen arca: adalékok Pázmány Péter magánkönyvtárának történetéhez KNAPP Éva: Pázmány-relikviák a budapesti Egyetemi
Könyvtárban. Pázmány Péter pozsonyi magánkönyvtárának kötetei a budapesti Egyetemi Könyvtárban. (Bp., ELTE Egyetemi Könyvtár, 2012.) (Ism.: Kiszl Péter)
  166

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ
(REFERÁTUMOK)
Könyvtár- és információtudomány  171
Könyvtár- és tájékoztatásügy   176
Könyvtárak és tájékoztatási intézmények   187
Munkafolyamatok és szolgáltatások   196
Tájékoztatás, tájékoztatási rendszerek   209
Vezetés, irányítás   210
Felhasználók és használat   214
Információelőállítás, -megjelenítés és -terjesztés   215
Könyvtárgépesítés, könyvtárépület     231
Kapcsolódó területek   234

http://ki.oszk.hu/kf/2013/04/lengyel-norveg-egyuttmukodes-a-regionalis-konyvtari-strategiaban/