Tartalom – 2011. 4. szám

Abstracts 695
Rezümék

TANULMÁNYOK

TÓTH Gyula: Sebestyén Géza a közkönyvtárügy megújítója (is) 699

MŰHELY

DANCS Szabolcs: Az Országos Széchényi Könyvtár müncheni anyagának rekatalogizálása 721
SZŐTS Zoltán Oszkár: A Széchényi-gyűjteményhez tartozó dokumentumok azonosítása 733
FUCSIK Rita: Kölcsey Ferenc könyvei a nemzeti könyvtárban. A költő gyűjteményének rekonstruálási kísérlete a müncheni állomány rekatalogizálása során 741

MÚLTUNKBÓL

SONNEVEND Péter: Művelődés, olvasás és könyvtár a Magyar Szemle (1927–1944) című folyóiratban. 2. rész 747
NÉMETH Katalin: A vasvári Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény 774

KITEKINTÉS

KOLTAY Tibor: A referálás újrafelfedezése? 779
THOMAS, Barbro: Áttekintés a svéd könyvtárakról (Töm.: Németh Márton) 785
MALGAROLI, Giovanna: „Olvasónak születtek” – olvasásra nevelés kisgyermekkorban. Egy olasz program első tíz éve. (Töm.: Mohor Jenő) 798

KÖNYVSZEMLE

Gondolatok Sipos Anna Magdolna: „A magyar könyvtárjog históriája 1867-től napjainkig” című művét olvasván
SIPOS Anna Magdolna: A magyar könyvtárjog históriája 1867-től napjainkig. (Ism.: Haraszti Pálné) 805
A közértelmesség szolgálatában. A szellemi műhely élén Monostori Imre MONOSTORI Imre: Könyvtárosként és egyébként. Munkarajzok. (Ism.: Nagy Attila) 822
Biblioteamus és Öregiskola, avagy többcélú művelődési intézmény más nemzeteknél és nálunk BERNUCCI, Annamaria – PIRACCINI, Orlando – TOSCANI, Andrea: Biblioteamus il Centro Culturale Polivalente di Cattolica. Bologna, 2008. (Ism.: Mohor Jenő) 827

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELÕ
(REFERÁTUMOK)

Kategória: 2011. 4. szám | A közvetlen link.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!