ABSTRACTS   5

TANULMÁNYOK

TÓTH Gyula: Kiss Jenő könyvtára 11
AMBERG Eszter: Búvópatakok a magyar könyvtári rendszerben: a minisztériumi szakkönyvtárak 17
NÉMETH Márton: Áttekintés a modern online audio-vizuális szolgáltatások világáról 29
POGÁNYNÉ RÓZSA Gabriella: Molnár János és a Magyar Könyv-háza 37
ADOMÁNNÉ ZOLNAI Dóra: A könyvek és az olvasás szerepe a művelt ember életében a 20. század első felében
a magyar nyelvű illemtankönyvek alapján 51
KOVÁCS Béla Lóránt: David Hume mint könyvtáros 57
KÖVENDI Dénes: Bóday Pál (1921–2009) emléke 61

Elődeink üzenik …
SONNEVEND Péter: A Népművelés (1906–1918) c. folyóirat a modern közkönyvtárakért 2. rész: 1911 65

KITEKINTÉS

PÉTERFI Rita: Közös utak. A cigányság könyvtári ellátása Északkelet-Csehországban 81
HAJNAL WARD Judit: Nemzetközi könyvvásárló körúton: idegen nyelvű könyvek az amerikai könyvtárakban 88
SCHRADER, Andreas – SIEWEKE, Beate: Hybrary – a jövő hibrid könyvtára (Töm.: Viszocsekné Péteri Éva) 99
COOKE, Nicole: Web-alapú szervező eszközök szakképzett könyvtárosok számára (Töm.: Viszocsekné Péteri Éva) 105
FALCINELLI, Daniele – BAZZOCCHI, Silvia: Könyvtár és nemzetköziség: a „Szolidáris Könyvtárak” kampány (Töm.: Mohor Jenő)   111
SETH, Renu: India könyvtárügyi rendszere (Töm.: Mohor Jenő) 116
COYLE, Caren: Az elektronikus olvasás megkönnyítése. (Töm.: Dévai Péter) 122

KÖNYVSZEMLE

Teljessé vált a főváros könyvtárának története
KATSÁNYI Sándor – TÓTH Gyula: A főváros könyvtárának története 1945–1998. (Ism. Fogarassy Miklós) 125
Posztmodern könyvtár – hagyományos építőelemekből
BRUIJNZEELS, Rob – TIGGELEN, Nicoline: Bibliotheken 2040. Die Zukunf neu entwerfen. (Ism.: Katsányi Sándor) 131
Könyvtár és társadalom vonzásában. Köszöntőkönyv dr. Tóth Gyula 70. születésnapjára. (Szerk. Czövek Zoltán, Koltay Tibor, Pálvölgyi Mihály) (Ism.: Pogány György) 135
A Székesfehérvári Püspöki Könyvtár 1601 előtti nyomtatványainak katalógusa
VELENCZEI Katalin: A székesfehérvári Püspöki Könyvtár 1601 előtti nyomtatványainak katalógusa. (Ism. Bánfi Szilvia)  139

A Hatágú Síp Alapítvány legújabb kiadványai
SZABÓ Sándor: A magyar nyelv és irodalom kútfői,
POGÁNYNÉ RÓZSA Gabriella: A könyvkultúra kutatásának kútfői,
POGÁNY György: A történelem,, a vallási irodalom és a Biblia-kiadások kútfői és szakirodalma,
PLIHÁL Katalin: A térképnyomtatás művészete a kezdetektől a 19. század végéig. (Ism.: Kovács Mária) 142
Wikik: eszközök az információs munkához és az együttműködéshez
KLOBAS, Jane et. al: Wikis. Tools for information work and collaboration. (Ism.: Dévai Péter) 149

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ
(REFERÁTUMOK)

Tisztelt Olvasók!
Ez évtől kezdődően a külföldi könyvtártudományi folyóiratcikkeket is
a HUMANUS adatbázisban dolgozzuk fel (a MANCI helyett). Mivel az átállás, a nyomtatott változat előállítása hosz-szabb időt vesz igénybe, a mostani számból kimarad a Külföldi folyóirat-figyelő rovat. A 2. számban e rovat kétszeres tartalommal jelenik majd meg.
Köszönjük megértésüket!

A Szerkesztők