Tartalom

ABSTRACTS 391

TANULMÁNYOK

UNGVÁRY Rudolf – PÁSZTI László: A földrajzi nevek és  szerepük az információkeresésben. Nemzetközi fejlődés, problémák és tapasztalatok a Köztauruszban és a Geotauruszban  395

Válogatás a Fülöp Géza-emlékülés előadásaiból
SEBESTYÉN György: Tanítónk és barátunk: Fülöp Géza 429
SZABÓ Sándor: Fülöp Géza, a képzést megújító tanszékvezető  438
BÉNYEI Miklós: Fülöp Géza kandidátusi és doktori értekezése  442
POGÁNY György: Nézetek a női olvasásról Magyarországon a felvilágosodás első szakaszában 450

KITEKINTÉS

DIPPOLD Péter: Virtuális kirándulás a quèbeci IFLA  konferencián (2008. augusztus 10–14.) 463
RUPPELT, Georg: A német könyvtárak és a demográfiai  változások   (Ford. Hegyközi Ilona) 469
LEITNER, Gerald: Könyvtári törvények Európában – egy  európai könyvtárpolitika alapja? (Ford.: Dévai Péter) 477
PAPP József: Közkönyvtárak Szlovéniában 480
SONNEVEND Júlia: A demokratikus kultúra elméletéhez.  Mondd, kedvesem, mikor jelölsz vissza végre a Facebookon? 492
KOLTAY Tibor: A Web 2.0 kritikája 498

KÖNYVISMERTETÉSEK

A fordulat. Információkeresés-kutatás és perspektívája: a kognitív szemlélet 
INGWERSEN, Peter – JÄRVELIN, Kalervo: The Turn.  Integration of information seeking and retrieval in context.  
(Ism.: Dudás Anikó) 505
Méltó folytatás: Borsos Attila annotált bibliográfiája:  A magyar időszaki kiadványok repertóriuma 2. 
(Ism.: Bényei Miklós) 512
Pécsi mindentudó
SURJÁN Miklós: Pécs bibliográfiája 1960-2005.  (Ism.: Gyuris György) 516

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ
(REFERÁTUMOK) 523

Kategória: 2008. 3. szám | A közvetlen link.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!