Tartalom

Abstracts 657-660

TANULMÁNYOK
Vidra Szabó Ferenc: A használók elégedettségének vizsgálata az Országos Széchényi Könyvtárban (2007) 661-683
Sipos Anna Magdolna: Könyvek kivonásával és megsemmisítésével a politika szolgálatában : könyvindexek 1949-1950 684-712
Némethné Hajdu Márta: A zalai pedagógiai szakkönyvtár felhasználóinak vizsgálata 713-722
Dudás Anikó: Mediátori szerepkörök: a tulajdonnévterek és a bibliográfusi feladatok 723-735
Maczák Ibolya: A Pázmány Péter-bibliográfia módszertani kérdései 736-740
Plihál Katalin – Jancsó Tamás: Karakterfelismerés raszteres térképeken : a Sintagma projekt 741-748
Bujdosóné Dani Erzsébet: A székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára 749-755

KITEKINTÉS
Sonnevend Péter: Oroszországi könyvtári körkép: válság után? (Szemle) 757-774
Tószegi Zsuzsanna: Könyvtár- és információtudományi képzés Európában 2. 775-788
Dévai Péter – Sandler, Mark – Milne, Ronald: Bomlasztó jótékonyság: a Google Print program és a könyvtárak jövője; A Google Library projekt Oxfordban 789-794

KÖNYVSZEMLE
Kégli Ferenc: Többszörös peremhelyzetben 795-801
Mohor Jenő: “Kisokos” kistelepülések könyvtári ellátásáról 801-804
Éger Veronika: A digitális írástudás gyermekkori megalapozása 804-807
Kovács Katalin: Beszélgessünk! 808-811

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ
Referátumok 813-880

Kategória: 2007. 4. szám | A közvetlen link.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!