Tartalom

ABSTRACTS 409

TANULMÁNYOK 
SIPOS Anna Magdolna: Index librorum prohibitorum a demokratikus Magyarországon (Könyvindexek 1945–1946) 413
PÉTERFI Rita: Olvasóközpontú olvasásfejlesztés 436
TÓTHNÉ HEGYI Judit: A magyarországi könyvtárak humán erőforrás gazdálkodása  449
BÉNYEI Miklós: Kertész Gyula bibliográfia-elméleti munkássága  468

Elődeink üzenik:
SONNEVEND Péter: Jegyzetek Ferenczi Zoltán (1857–1927) könyvtárpolitikai írásához 485
FERENCZI Zoltán: A könyvtárak mint a nemzeti művelődés eszközei 489

KITEKINTÉS 
AMBERG Eszter: A nyilvános haszonkölcsönzési jog (PLR) alkalmazása a külföldi könyvtári gyakorlatban. 2. rész 499
TÓSZEGI Zsuzsanna: Könyvtár- és információtudományi képzés Európában 509
DANCS Szabolcs: A cirill betűs adatok gépi transzliterálásának problémái 523
SKYTALINA, O. S.: Az orosz könyvpiacon: könyvek – olvasók – kiadók (Töm.: Hangodi Ágnes) 534

KÖNYVSZEMLE 
Vizuális elektronikus, digitális
KOLTAY Tibor: Vizuális, elektronikus, digitális. Elméleti ismeretek a 21. század könyvtárához (Ism.: Tóth Máté) 543
A könyves szakma és a nemi szerepek (gender-studies) közös szempontú megközelítése. A nők és a könyvek kapcsolata
Die Freundinnen der Bücher. (Bd. 1–2.) (Ism.: Sipos Anna Magdolna) 547
Korszerű könyvtár ódon falak közt
Univerzitná knižnica v Bratislave. (Zost.: Tibor Trgiňa) (Ism.: Dancs Szabolcs) 554

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ 
(REFERÁTUMOK) 557

Kategória: 2007. 3. szám | A közvetlen link.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!