ABSTRACTS   385 
REZÜMÉK 

TANULMÁNYOK   

FEHÉR Miklós: A közérdekű adatok elérhetősége a magyarországi nyilvános könyvtárak honlapjain    391
TÓTH Gyula: Megjegyzések Balogh András írása elé a könyvtári gondolkodás folyamatos megújulásárl és az állománygondozás aktuális kérdéseiről  407
BALOGH András: A könyvtári reform kritikája, a reformkritika módszere: dialektikus értelmezéskritika a “porosodó könyvek” problémájához   408
SIPOS Tünde: Konfliktuskezelés és mediáció ma Magyarországon avagy: perkedvelő perlekedők  422
TÓTH Gyula: Fél évszázad története és a Kovács Máté-kutatások helyzete, feladatai   428

ÉVFORDULÓ   

KÉGLI Ferenc: Hatvan éve alakultak meg a szakmai dokumentációs központok   445
PAPP István: Ment-é a világ előbbre a vándorgyűlések által?   458

KITEKINTÉS  

SONNNEVEND: Olvasás és médiahasználat német módra (Szemle)  467
SCHLÖGL, Christian – STOCK, Wolfgang G.: Informatikai folyóiratok szerzői és olvasói (Töm. Dévai Péter)  481
BAWDEN, David – ROBINSON, Lyn: Az információ árnyoldalai: az információs túlterhelés, az információ okozta szorongás és más ellentmondások, patológiás jelenségek (Töm.: Koltay Tibor)  485
KULZER, Gudrun: Önkéntesek a könyvtárban? Egy felmérés eredményei (Töm.: Éger Vera)   490

KÖNYVSZEMLE   

A sokarcú erőszak és a könyvtár
EICHHORN, Martin: Konflikt- und Gefahrensituationen in Bibliotheken. Ein Leitfaden für die Praxis.
(Ism.: Katsányi Sándor)   493
Minden, amit tudni érdemes a szakfelügyeleti vizsgálatról
A könyvtári szakfelügyeletről. Tájékoztató a 2002–2008 közötti szakfelügyeleti vizsgálatok eredményeiről (Szerk. Richlich Ilona) (Ism.: Kövesháziné Muntyán Alexandra)   496
A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyei Könyvtár régi állományának katalógusai
A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyei Könyvtár régi állománya. 1–2. Összeáll. Emődi András (Ism.: Róth András )   498
„Múzsai állapotban”
Az olvasó. Írások Lakatos András tiszteletére. (Szerk. Fogarassy Miklós) (Ism.: Bartók Györgyi)   502

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ  
REFERÁTUMOK   505