COOKE, Nicole A.: Web-alapú szervező-eszközök szakképzett könyvtárosok számára

Az elfoglalt, időhiányban szenvedő könyvtárosoknak nem nagyon van lehetőségük, hogy megke-ressék azokat a honlapokat, amelyek időt és energiát megtakarítva könnyítik a szervezési munkát, különösen a feladatok rangsorolásakor, a csoportban vagy együttműködési projektben folyó mun-ka során. A következőkben ismertetett honlapok az online naptárak, az időbeosztást készítő és a projektirányító eszközök legjobb példái.
Az ismertetések az egyes szolgáltatások erősségeit és gyengeségeit is tartalmazzák, valamint aján-lásokat az egyetemi könyvtárosok számára.
Az értékelések – a Zoho kivételével – 2007 őszén készültek.

Backpack
http://www.backpackit.com

Célja, hogy az információkezelést, a közös gondolkodást, ötletbörzék szervezését, az elvégzendő dolgokra figyelmet felhívó emlékeztetők készítését segítse. Alapjában véve a wiki legjobb részeit használja és hozza össze egy könnyen használható tárolóba (container). A felhasználó nem is tud-ja, hogy wiki-alapú technológiát használ, minden egyszerű a regisztrációtól az együttműködés kialakításáig. A honlapon létre lehet hozni a Tennivalók jegyzékét (To-do list), a Jegyzeteket (Notes), az Íróasztalt (Writeboard) vagy a képernyőt részekre Osztót (Divider). (Az Íróasztalok tulajdonképpen szöveges dokumentumok.) A lehetőségek előre formázottak, a tartalmat könnyű a honlapon mozgatni, a szöveg egyik szekcióból a másikba egérrel vihető át. Az Íróasztal használa-takor a rendszer követi a felhasználó által végzett módosításokat, a létrehozó meg tudja nézni a korábbi változatokat is, ami sok résztvevős projekt esetén egy idő után nagyon fontos lehet.
Összefoglalva: a Backpack azoknak a könyvtárosoknak hasznos, akik együttműködési projekteket irányítanak, és még nem ismerik a wiki-technológiát. Hasznos lehet napirendek készítésekor vagy megbeszélés szervezésekor a munkatársak, egy csoport vagy bizottság számára. Az interfész olyan egyszerű, hogy nem ijeszti el azokat sem, akik tartanak az új alkalmazásoktól.

Ajánlott
Basecamp
http://www.basecamphq.com

A web-alapú projekt-menedzsment eszköz a 37 Signals fejlesztő csoport terméke. Az időigényes személyes találkozások helyett a komplex feladatok megoldásában részt vevő csoportok tagjainak interaktív, könnyen használható online környezetet kínál. Ideális eszköz az egyetemi könyvtárak számára, ahol a munkatársak több bizottságban vagy munkacsoportban vesznek részt, és soha sincs idejük elmenni a személyes megbeszélésekre.
A Basecamp a számlákat projektek (és nem felhasználók) szerint szervezi. Ezért egy számlaszám-hoz korlátlan számú felhasználó csatlakozhat, minden egyes projektben igénybe lehet venni az eszközök széles körű tárházát. A munkacsoportok ellenőrző pontokat (Milestones) iktathatnak be a határidők követésére,  kijelölhetik a felelősöket, emlékeztetőt küldhetnek a határidőkről. Az egyes projekt-részek könnyen kezelhetők a hozzájuk illeszthető feladatlistával és -kiosztással. Az időkövető funkcióval a csoport tagjai rögzíteni tudják az egyes projekt-részekkel eltöltött időt. A közösen készítendő dokumentumokhoz íróasztal áll rendelkezésre. Az itt készült változatokat a rendszer megőrzi, hogy a tagok össze tudják hasonlítani azokat. Ezen kívül központi tárolóhely is van, amelyet a tagok a projekthez kapcsolódó fájlok feltöltésére és megosztására tudnak használ-ni.
A Basecamp legnagyobb erőssége, hogy összeköti a projektben részt vevőket. A tagok levelezni tudnak egymással, a Basecamp archiválja a levelezést, menti a levelekhez fűzött megjegyzéseket, a csoportos chat-funkcióval online konferenciát tesz lehetővé. Minden projektnek van RSS-csatolója, amely értesítést kap, ha egy feladat elkészült, egy fájlt feltöltöttek, vagy egy ellenőrző pont esedékes.
Korlátozott funkciókkal ingyenes számlát is lehet nyitni: csak aktív projekt esetében, legfeljebb két íróasztallal, időkövetés és fájl-feltöltés nélkül. Nincs korlátozva azonban a felhasználói elérés, a feladat-lista és az ellenőrző pont létrehozása, a csoportos chat-funkció.
A 37 Signals webszerverén futó rendszer Windows és Mac operációs rendszer alatt is működtet-hető, a felhasználótól semmiféle program-letöltést nem igényel, csupán az internet-kapcsolódást. Az adatokat éjjel frissítik. Ha egy szervezet úgy dönt, hogy többé nem használja a Basecamp rendszert, adatait XML formátumban megkaphatja.
Összefoglalva: időkímélő menedzsment eszköz, használata minimálisra csökkenti a személyes találkozásokat és javítja az együttműködést.

Nagyon ajánlott
Doodle
http://www.doodle.ch

Nagyon jó eszköz azok számára, akiknek nagy csoportokat kell koordinálniuk, időpontokat egyez-tetniük vagy megállapodást elérniük. A honlap megnyitásakor két lehetőséget kínál: „Esemény ütemezése”* és „Válassz!”*. Mindkét lehetőségből indulva egy felhasználóbarát képernyő követ-kezik, amelyen annyi eseményt vagy lehetőséget lehet beírni, amennyi az adott esetben a szava-záshoz (poll) szükséges. Amikor a feltöltés elkészült, a program két e-mailt küld: az első egy ad-minisztrációs levél, amely lehetőséget ad az esemény szerkesztésére, a második pedig egy ugró-pont, amelyet el lehet küldeni a szavazócsoportnak. Ha a tagok meghozták döntéseiket, a csoport-adminisztrátor e-mailben kap értesítést a válaszokról. A honlapot a résztvevők is könnyen tudják használni, egy átlagos nagyságú csoportban néhány kattintással el lehet jutni ahhoz a dobozhoz, amelyben a résztvevő nevét kell megadni.
Összefoglalva: a Doodle hasznos eszköz a könyvtárosoknak, ha több helyen működő csoport számára kell rendezvényt szervezniük, a születésnapi partitól a fontos munkaértekezletekig.

Ajánlott
iGoogle
http://www.igoogle.com/ig

A Google különböző szolgáltatásait egy lapon összehozó, ingyenes szolgáltatás, amely keresést, naptárkészítést, időjárás-jelentést stb., valamint a „Legyen az iGoogle a kezdőlapom”* ugrópontot kínálja. Saját számítógépet is létre lehet hozni anélkül, hogy be kellene lépni a rendszerbe (login). A regisztrált felhasználók menthetik és módosíthatják saját honlapjukat, könnyen belenézhetnek Gmail postaládájukba, ha a helyi időjárásra, a legújabb hírekre stb. kíváncsiak.
Összefoglalva: az iGoogle jó nyitólap a könyvtárak számára, amelyről az olvasók gyorsan tovább tudnak lépni. Hasznos a könyvtárosoknak is, akik az állandóan változó információkhoz, mint a bejövő levelek, a munkatársak számára szervezett rendezvényeket tartalmazó Naptár stb. azonnal hozzá tudnak férni. Az olvasók értékelni szokták az egyéb azonnal elérhető tájékoztató forrásokat is, mint például az útvonaltervezés, az időjárás, a horoszkóp stb. Egyetlen hátránya, hogy azonnali hozzáférést csak a sok olvasó által kedvelt Wikipediához nyújt, amely azonban sok esetben nem elismert forrás.

Ajánlott
Localendar.com
http://www.localendar.com

A Localendar.com által közzétett, ingyenes naptárkészítő eszköz. Az ingyenes számlát nyitó fel-használók eseményeket, képeket és szabadnapokat (holidays) rögzíthetnek. Az így elkészült nap-tár egy egyedi ugróponton elérhető vagy más honlapba illeszthető. A naptárat ingyenesen lehet színezni, saját logókat rátenni. A számla nyitásához csak egy e-mail cím és egy irányítószám (USA-ban) szükséges. Ingyenes számla esetén a szöveges hirdetések a képernyőn a naptártól jobbra jelennek meg. Az egyetemi könyvtárak ezt tanfolyamok, könyvtárvezetések és egyéb ese-mények ütemezésére és meghirdetésére tudják használni.
Egy új esemény felvétele egyszerű, a címet és a leírást egy szövegszerkesztő viszi fel. A háttér színét egy kattintással ki lehet választani, és az ugyanakkorra eső rendezvények megkülönbözteté-sére is lehet használni. A nem változó alapinformációt, mint a helyszín vagy a kapcsolattartó sze-mély, minden eseményhez automatikusan hozzá lehet tenni. A felvitel után a rendszer-adminisztrátor azonosítja, hogy az esemény magán- vagy közcélú. A naptár megtekintésekor a felhasználók csak a közcélú eseményeket látják, címére kattintva eljutnak a leíráshoz. Térítéses számlát is lehet nyitni.
Összefoglalva: könnyen használható, különösebb honlap-készítési tapasztalatot nem igénylő esz-köz web-alapú eseménynaptár összeállításához ingyenes hirdetési lehetőséggel.

Ajánlott
Ta-da Lists
http://tadalist.com

Az ugyancsak a 37 Signals cég által fejlesztett, egyszerű feladatlista-készítő rendszer
értékes esz-köz minden egyetemi könyvtáros számára. Egyidejűleg tíz jegyzék készíthető és kezelhető. Együttműködési projektek szervezői osztott ellenőrző listát is tudnak használni. Az egyedi listákat kétféleképpen lehet megosztani: magában vagy többet egyszerre. A lista készítője közzé teheti a jegyzéket egy nyilvánosan elérhető URL megadásával úgy, hogy a jegyzéket csak olvashatóvá teszi. A másik előnyös megosztási lehetőség, ha a lista készítője üzenetet küld az e-mail címek többszörözésére; ezekre a szolgálat küld egy ugrópontot, amely egy magán honlap hozzátételéhez, szerkesztéshez vagy a listáról történő leiratkozáshoz használható. A Ta-da Lists könnyen kezelhe-tő az általánosan használt technológiával, mint az Internet Explorer 6/7, a Safari vagy a Firefox. A lista készítője és használói a feladatok változásáról az RSS-en keresztül kaphatnak értesítést. Hir-detésre csak korlátozott lehetőség van, hogy a figyelmet a listára lehessen összpontosítani. A lis-tákat rangsorolni lehet „Az én listám” (My list) nézetben, a még elkészítésre váró tételeknek meg-felelően. A listák nem projektek szerint szervezettek, a felhasználók nem tudják követni, hogy egy feladatot mikor és ki végzett el.
Összefoglalva: a Ta-da Lists kétségtelenül a legegyszerűbb, ingyenes web-alapú listakészítő.

Nagyon ajánlott
Tracks.tra.in
http://tracks.tra.in/login

A David Allen által 2001-ben közreadott Getting Things Done (GTD)** c. könyvben leírt rend-szerre épülő, egyszerű feladatjegyzék a személyes hatékonyság növelésére használható. (A GTD alapelve: ahhoz,  hogy az ember produktív legyen, minden teendőjét le kell írnia, és nem kell fej-ben tartania.) A felhasználók a feladatokat olyan környezethez köthetik, amelyben azt meg kell oldani, például telefonon, számítógépen vagy autó igénybe vételével. Ha egy feladat nem végez-hető el két percen belül, akkor azzal valakit meg kell bízni, vagy későbbre kell hagyni, és a követ-kező tevékenységet (action) kell sorra venni. A projekt olyan valami, ami több tevékenységből áll. Egy projekt lehet például az is, hogy év vége előtt el kell költeni a gyarapítási keretet.
A felhasználók a projektet új feladatokkal bővíthetik „következő tevékenység” formában, vagy jegyzeteket fűzhetnek egy tevékenységhez, és határidőhöz köthetik.
A számos GTD-alapú feladatlista között a Tracks.tra.in előnye, hogy egyszerű, nincs szükség különösebb ismeretekre, ingyenes, van RSS-csatolója, a felhasználók az RSS segítségével küldhe-tik adataikat, és mobil telefonról is küldhetnek e-mailben vagy sms-ben új tevékenységeket. Ta-pasztaltabb felhasználók a levelező programjukhoz illeszthetik. A rendszert egyetemista fejlesz-tette, dokumentációja elég szegényes.
Összefoglalva: a Tracks.tra.in azoknak hasznos, akik egy egyszerű rendszerrel akarják követni a feladatokat, naptárhoz akarják kötni, és akik a GTD-rendszert használják.

Ajánlott
WorkHack
http://workhack.com

Egy fehér hátterű képernyőn (whiteboard) létrehozható lista célja a feladatok követése. Induláskor csak néhány betűt kell beírni, hogy a rendszer érzékelje, egy ember kezeli. Ezután sem számlára, sem jelszóra nincs szükség. A „Start now” gombra kattintva megjelenik az első feladatsor: „Add hozzá ezt az oldalt a Kedvencekhez és kezdj új feladatot!”. A feladatok új listája a „Feladatcso-port” nevet viseli, azonosítója az URL része lesz. Ez az URL szolgál a továbbiakban arra, hogy vissza lehessen térni a feladatsorhoz; el lehet küldeni e-mailben, vagy egyéb módon hozzáférhe-tővé tenni mások számára. A feladatcsoportot RSS-csatolóval is elérhetővé lehet tenni, vagy XML formában exportálni. A felhasználó ízlése szerint alakíthatja a feladatot: jelölheti a prioritást (ma-gas, közepes vagy alacsony), a prioritást színek is jelzik (piros, narancs, zöld), a prioritástól füg-gően szabályozhatja, hogy a feladat a képernyőn mekkora helyet foglaljon el. Egy rögzített felada-tot már nem lehet szerkeszteni. A „mini WorkHack” lehetőség azt jelenti, hogy a képernyőn min-dig látható a tennivalók listája, függetlenül attól, hogy éppen milyen ablak, alkalmazás stb. aktív.
Az egyedi feladatok követése mellett a WorkHack olyan feladatokhoz is használható, mint példá-ul a könyvtárban dolgozó hallgatók vagy munkacsoportok tájékoztatása a projekt menetéről, a következő lépésről. Ha egy csoport minden tagja ugyanazt a feladatcsoportot használja, láthatják a befejezett feladatokat és a következő tennivalókat.
Összefoglalva: a WorkHack könnyen megtanulható, könnyen kezelhető eszköz egyéni feladatlis-tákhoz vagy projektirányításhoz.

Ajánlott
Remember the Milk
(RTM) – Ne felejtsd el többé a tejet
(vagy bármi mást)!*
http://www.rememberthemilk.com

Az Ausztráliában 2005-ben fejlesztett virtuális feladatjegyzék könnyen használható, a regisztrálás és a számlanyitás nem sok időt vesz igénybe. A felhasználók választhatnak a listatípusok közül (személyes, munkahelyi, tanulás stb.), és feladatokat rendelhetnek ezekhez a listákhoz. Az egyedi feladatok bevitele néhány billentyű leütését igényli. A határidő beállításához elegendő például annyit írni, hogy „jövő kedd”, és a rendszer beírja a dátumot. Az RTM előnye még, hogy a tenni-valók listáját mobileszközökről is fel lehet tölteni. Az RTM kompatibilis a különböző online nap-tárkezelő rendszerekkel, így a feladatok és a naptár egy képernyőn kezelhető. A keresőfunkciót – kulcsszavakat vagy kifejezést megadva – speciális feladatok keresésére lehet használni.
Az RTM hasznos eszköz az egyetemi könyvtárosok számára, különösen azoknak, akik időbeosz-tásokat készítenek, vagy több osztály munkáját fogják össze. A listák emlékeztetik a könyvtáro-sokat az esedékes jelentésekre, megbeszélésekre stb. Az RTM megosztó funkciója lehetővé teszi a listák megosztását másokkal, közös „munkafelület” létrehozását: a résztvevők nem csak olvashat-ják egymás feladatait, de módosíthatják is azokat. Ez különösen a bizottsági munkában résztvevők számára fontos.
Összefoglalva: könnyen kezelhető eszköz, elsősorban azoknak az egyetemi könyvtárosoknak, akiknek sok kötelezettségük van, és sok munkatárssal kell koordinálniuk a munkát.

Nagyon ajánlott
Toodledo
http://www.toodledo.com

A sokféle tulajdonsággal rendelkező Toodledo feladatkezelő oldal különösen hasznos azoknak az egyetemi könyvtárosoknak, akik feladatlistái szakmai kötelezettségeket vagy személyes célokat tartalmaznak. A megújított számlanyitási oldalon könnyű az adatmezőket meghatározni. Az egyes tételeket naponta, hetente, havonta vagy évente lehet ismételni. A Mappa, Naptár, Célok, Prioritá-sok stb. képernyők között könnyű az átjárás. Meg lehet adni egy címet, amelyre a feladatlista egy-egy tételére vonatkozó e-mail küldhető a határidő lejárta előtt egy-két órával. Az ügyes felhaszná-lók számára létezik az iPhone változat, a felhasználók e-mailen, iCal fájl-formátumban és Micro-soft Outlookba kérhetik a feladatokat.
A tesztelés során úgy találták, hogy az Internet Explorer 6.0 és Netscape 7.2 böngésző használata-kor több esetben a dátum bevitele nem működött megfelelően.
Összefoglalva: könnyen navigálható oldal tiszta és szabatos utasításokkal. Főbb jellemzői: napi e-mail emlékeztetők, a feladatlisták megtekintése a Naptár és Prioritások képernyőkön, a listák megosztása más felhasználókkal. Ugyanilyen fontos, hogy az oldal rendszergazdája a felhasználói igények szerint újítsa meg a honlapot.

Nagyon ajánlott
Zoho: Work. Online
http://www.zoho.com

Az értékelés ideje: 2007. tél
Közszolgáltatást nyújtó csoportok számos igényét kielégítő, ingyenes web-alkalmazásokat tartal-mazó honlap. A programok száma elképesztően sok, közülük néhány díjköteles, a legtöbb alkal-mazás azonban a könyvtárosok számára térítésmentesen elérhető. Ide tartoznak az irodai progra-mok (Office), mint a Zoho Writer (szövegszerkesztő), a Zoho Sheet (táblázatkezelő), a Zoho Show (prezentációk), valamint a Zoho Creator (adatbázis-építés), a Zoho Chat és a Zoho Wiki. Az online irodai programok segítségével a felhasználók létrehozhatják dokumentumaikat és a weben menthetik. Lehetőség van arra is, hogy a munkatársaknak is megengedjék a fájlok szerkesztését és közzétételét különböző formátumokban. A könyvtárosok számára a legérdekesebb azonban a Zoho Chat, a Zoho Wiki és a Zoho Creator, amelyek a lakossági szolgáltatást, a tudásmenedzs-mentet és a minősítést segítik.
Összefoglalva: a Zoho olyan alkalmazásokat kínál, amelyekkel még az internetes technológiában kevésbé jártas könyvtárosok is bővíteni tudják webes eszközeiket. A Zoho-termékek minősége és jellemzői mindenhol figyelmet érdemelnek, különösen, ha nincs a könyvtárban web-programozó.

Nagyon ajánlott
Zotero
http://www.zotero.org

Mozilla Firefox használóknak fejlesztett tudás- és információmenedzsment eszköz. Az informáci-ós írástudás elveit szem előtt tartva weblapokat, folyóiratcikkeket, könyvek bibliográfiai leírását (citation) és .pdf formátumú dokumentumokat lehet keresni, tárolni, szervezni és értékelni. Az információmenedzsment funkcióknak és az interaktív lehetőségnek köszönhetően az egyetemi könyvtárosok érdekes és hasznos eszköze.
Az EndNote és a RefWork rendszerhez hasonlóan a Zotero a Firefox segítségével merevlemezre rögzíti és menti a fájlokat. Ha egy honlap, egy folyóiratcikk vagy egy könyv leírása megjelenik a képernyőn, elérhetőségét egy kattintással lehet tárolni. A Zotero munkakörnyezete három részből áll: a különböző állományok szekciója, a cím mező, amely megmutatja az egyes gyűjtemények-ben lévő tartalmat, és egy terület a további információk, megjegyzések, jelölők, kapcsolódó tar-talmak és mellékletek számára. A Zotero-anyagokat csak Firefox Portable flash meghajtó segítsé-gével lehet áttenni egyik számítógépről egy másikra. Az Internet Explorer használók lobbiznak azért, hogy a Zoteronak legyen számukra is használható változata.
Összefoglalva: a Zotero értékes eszköz az elfoglalt egyetemi könyvtárosok számára.

Ajánlott

*  A honlap magyar változata alapján.
**  Magyarul a könyv címe: Intézz el mindent! Bagolyvár Könyvkiadó, 2005.

A bejegyzés kategóriája: 2009. 1. szám
Kiemelt szavak: , .
Közvetlen link.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!