A b2i portál– a könyv, könyvtár és tájékoztatástudomány virtuális szakkönyvtára

Már működik a virtuális szakkönyvtárak családjának újabb tagja, a német könyv-, könyvtár- és tájékoztatástudományi portál (www.b2i.de). A projektről és a munka fázisairól a göttingeni Alsó-Szászországi Tartományi és Egyetemi Könyvtár (SUB) munkatársa számolt be a BID (Bibliothek und Information Deutschland) 3. kongresszusán Lipcsében 2007. március 21-én a “Virtuális szakkönyvtárak” témakörben rendezett ülésen.
(Az előadás szövegét a szerző jóváhagyásával Murányi Lajos fordította. Az előadás németül a www.opus-bayern.de/bib-info/volltexte/2007/312/pdf/ b2i_bibliothekskongress_leipzig.pdf címen olvasható.)

A portál megtervezése

Kiinduló helyzet és igények
A portál kialakításában két fejlemény is fontos szerepet játszott. Egyrészt a kilencvenes évek végén jelentősen megnőtt a könyvtár- és tájékoztatástudomány területén az elektronikus publikációk és információk száma; ezek az információk könyvek, tanulmányok, leírások, programok, projekt-beszámolók, dokumentációs anyagok és weboldalak formájában különböző szervereken, elszórtan álltak rendelkezésre, és különféle könyvtári és dokumentációs intézmények különböző szolgáltatásain keresztül decentralizáltan szolgálták az oktatást és a kutatást.Másrészt 2003-ban megszüntették a berlini székhelyű Egykori Német Könyvtári Intézetet (EDBI), a német könyvtárügyet szolgáló központi szolgáltatásaival egyetemben. Noha több szolgáltatás és produktum is átkerült más fenntartókhoz, és az elektronikus szakirodalmi információkat is sikerült a Német Nemzeti Könyvtár (DNB) archív szerverére menteni, az intézet több mint negyven évig elérhető, folyamatos és központi szolgáltatásai megszűntek.
Addigra már a könyvtáros szakma is tisztában volt azzal, hogy valamit tenni kellene: olyan központi szakportálra volna szükség, amely strukturált hozzáférést biztosít a nyomtatott és elektronikus szakmai információkhoz.
A kezdeményezés a könyvtár- és tájé­koztatástudományi képzőintézmények konferenciáján (Konferenz informatorischer und bibliothekarischer Ausbildungseinrichtungen = KIBA) indult el, elsősorban a potsdami szakfőiskola (FH Potsdam) információtudományi tanszéke és a göttingeni tartományi és egyetemi könyvtár (Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek, SUB) mint a szakterület irodalmának gyűjtéséért felelős könyvtár hangoztatta ezt a véleményt.

Kapcsolódás a szakterületi gyűjtőköri feladatokhoz (24,1; 24,11; 24,12)
Az országos gyűjtőköri egyeztetés keretében a göttingeni SUB 1949 óta gyűjti az információ-, könyv- és könyvtártudomány szakot (ennek kódja: 24,1). Az EDBI felszámolása után az ott gyarapított nem hagyományos könyvtárügyi dokumentumok (24,12) szakcsoport is hozzájuk került, majd röviddel ezután a 24,11 szakcsoport is (nem hagyományos információs és dokumentációs dokumentumok), amelynek a gyűjtése addig a potsdami szakfőiskola információtudományt és tájékoztatási gyakorlatot szolgáló információs központjának (IZ/FH) a feladata volt.
Ezért kézenfekvő volt tehát – e szakterület gyűjtőköri feladatainak következetes továbbfejlesztése mellett – a göttingeni tartományi és egyetemi könyvtárban egy olyan infrastruktúra kiépítése, melyre támaszkodva a könyv-, könyvtár- és tájékoztatástudomány központi szakportálja működtethető, és amely közös keresőfelületen teszi hozzáférhetővé a három diszciplína ez idáig elszórtan megtalálható nyomtatott és elektronikus szakirodalmát. A “virtuális szakkönyvtár” modellje optimális lehetőségeket kínált ehhez a feladathoz.

Együttműködő partnerek
A könyv-, könyvtár- és tájékoztatástudomány virtuális szakkönyvtárának felépítésére a SUB másik négy szakmai intézménnyel társult, akik ekkortájt szintén a három említett diszciplína valamelyikének a szakportáljával foglalatoskodtak, és a tervhez további szolgáltatásokkal, fontos kapcsolatokkal és kompetenciákkal tudtak hozzájárulni.
Elsőként a potsdami szakfőiskola információtudományt és tájékoztatási gyakorlatot szolgáló információs központját (IZ/FZ) kell megemlítenünk, amely a gyűjtőköri együttműködés keretében akkor még a nem hagyományos információs és dokumentációs dokumentumok (24,11) szakcsoportot gondozta.
Bevonták még a Német Könyvtárak Egyesülete (Deutscher Bibliotheksverband – DBV) mellett működő könyvtári kompetencia-hálózatot is, amely saját, aktuális és gyakorlati jellegű könyvtári információkat tartalmazó portált tervezett létrehozni.
Végül a tudományos szakmai közösség elérése érdekében az Erlangen-Nürnbergi Egyetem könyvtudományi és a potsdami szakfőiskola információtudományi tanszékét is felkérték az együttműködésre.

A portál alapkoncepciója
Valamennyi intézmény egyetértett abban, hogy a portál alapkoncepciója a virtuális szakkönyvtár klasszikus modelljéből induljon ki, de legyen nyitott és bővíthető a későbbi tartalmak és funkciók számára. Tervbe vették, hogy először a meglévő és még kiegészítendő modulokban való metakeresést valósítják meg, és majd ezzel a kritikus tömegű információmennyiséggel tesztelik a portál online működését. Második lépésben kerül majd sor ennek a prototípusnak a továbbfejlesztésére, már a szakmai közösség részvételével.

A “Könyv-, könyvtár- és tájékoztatástudomány virtuális szakkönyvtára” projekt:
a portál kiépítése

DFG-projekt
2006 januárja óta a göttingeni SUB speciális gyűjtőköri tevékenysége keretében folynak a könyv-, könyvtár- és információtudomány virtuális szakkönyvtárának a munkálatai.
A projektet a Német Kutatási Alap (DFG) támogatja, a futamidő: 2006. január 1. – 2007. december 31.
Az új portál annak az öt intézménynek az együttműködésével készül, melyek a tervezésben is részvettek, vagyis 1. a potsdami szakfőiskola információtudományt és tájékoztatási gyakorlatot szolgáló információs központja (Informationszentrum für Informationswissenschaft und –praxis); 2. a potsdami szakfőiskola információtudományi tanszéke (Fachbereich Informationswissenschaft); 3. a Német Könyvtárak Egyesülete (Deutscher Bibliotheksverband – DBV) mellett működő könyvtári kompetencia-hálózat (Kompetenznetzwerk für Bibliotheken); 4. az Erlangen-Nürnbergi Egyetem könyvtudományi tanszéke és 5. a göttingeni Alsó-Szászországi Tartományi és Egyetemi Könyvtár (SUB), amely a munkálatokat koordinálja és vezeti.
Emellett további együttműködés is indult a projekt keretében, melyek révén már a munkálatok első szakaszában több forrás vált elérhetővé a portálon a következő partnerekkel: az AcademicLinkShare–hálózat (internetes források); a Zentrum für das Buch, St. Gallen (előzőleg DBA1 és OPAC2); a Herzog-August-Bibliothek, Wolfenbüttel (WBB3); a K.G. Saur Verlag, München (WBB); a Georg Olms Verlag, Hildesheim (Fabian-Handbuch4) és Horst Meyer, a Bibliographie für Buch- und Bibliotheksgeschichte (BBB) kiadója.

A projekt célja
Olyan könyv-, könyvtár- és tájékoztatástudományi központi portál kiépítése Németországban, ahol egy helyen megtalálható a nyomtatott és elektronikus szakirodalom (“one-stop-shop”).
A projekt munkaprogramja
A cél megvalósítása érdekében három központi feladatot tűztek ki, melyeken a partnerek közösen, bár eltérő hangsúlyokkal dolgoztak.
A portál kiépítése, a meglévő szakirodalmi források összegyűjtése és bekapcsolása egy közös keresőfelületen;
egyéb, a szakterület számára releváns szolgáltatások kifejlesztése, majd a portálba való integrálása:
szakterületi zsilip az internetes források számára;
könyvtári portál a döntéshozatalt segítő szakirodalmi információkkal;
könyvtártudományi szakadatbázis bibliográfiai adatokkal;
 tudományos tanács létrehozása a projekt-tevékenység szakmai támogatására és a szakmai közösség fórumaként.
Tervbe vették emellett a szakportálnak a vascodába5 való integrálását is.

A b2i tudományos portál mint termék: a portál bemutatása, a munkálatok állása

2006 januárjában mind a négy projekt-helyszínen megkezdődött a munka. Jelenleg, közel egy év elteltével a “termék” online működése szinte már karnyújtásnyira van.

Névadás
A könyv-, könyvtár- és tájékoztatástudományi virtuális szakkönyvtár kezdetben a ViFa BBI (Virtuelle Fachbibliothek Bibliotheks-, Buch- und Informationswissenschaften) munkacímet kapta, ezért a szaksajtó is ezen a néven adott hírt a projektről.
A partnerek intenzív vitája után, a portál célcsoportjainak meghatározásával, a logo kitalálásával és a webes prezentáció kialakításával összefüggésben a terméket b2i tudományos portálként mutatták be (Bibliotheks-, Buch- und Informationswissenschaften).
A b2i elnevezés rövidítésként mindhárom tudományterületre utal, és kifejezi, hogy a szolgáltatás egy speciális használói körnek szól, tudományos igénnyel, ami a kínálat bőségében és a sokrétű keresési lehetőségekben mutatkozik meg. A b2i tartalmát és keresési lehetőségeit tudatosan egészen másképpen alakították ki, mint a könyvtári portálét, amelyre az jellemző, hogy azonnal felhasználható, aktuális, gyakorlatias és a döntés-előkészítést szolgáló információkat kínál.

Célcsoportok
A b2i tudományos portál elsősorban a könyv-, könyvtár- és tájékoztatástudományok kutatóit, a diákokat és a gyakorlatban tevékenykedő szakembereket szolgálja Németországban, de emellett – a kínálatba integrált szolgáltatások széles spektruma révén – túlmutat ezeken, és az információgazdaság képviselőit, az oktatás- és művelődéspolitika döntéshozóit, szakújságírókat és az érdeklődő civileket is megszólítja.

Kínálat – tartalom
A tudományos portál a projekt-partnereknél már meglévő és a projekt munkálatai keretében újonnan elkészült modulokat (ezeket * jelzi) egyesíti széles választékban. A választékhoz tartoznak

könyvtári katalógusok
a göttingeni tartományi és egyetemi könyvtár könyv-, könyvtár- és tájékoztatástudományi speciális gyűjtőköri katalógusa (SSG 24,1) és a potsdami IZ/FH katalógusa

folyóiratcikk-adatbázisok
a könyv-, könyvtár- és tájékoztatástudomány speciális gyűjtőköri területének online tartalomjegyzék mutatói

bibliográfiai adatbázisok
INFODATA, DOBI (könyvtárügyi dokumentációs szolgáltatás = Dokumentationsdienst Bibliothekswesen), Buch und Papier (Könyv és Papír), Könyvtudományi szak-adatbázis, amely tartalmazza a St Galler Zentrum für das Buch katalógusát, a Wolfenbütteler Bibliographie zur Geschichte des Buchwesens im deutschen Sprachgebiet (WBB) és a Bibliographie zur Buch- und Bibliotheksgeschichte (BBB) anyagát

internetes forrás-gyűjtemények
b2i Guide* (benne az EZB és a DBIS vonatkozó szakanyagai), Das Bibliotheksportal* (A könyvtárportál), Meta-guide

teljes szöveget szolgáltató szerverek
INFODATA eDepot, GEODOC-dokumentumszerver (Georg August Egyetem, Göttingen)
Ezeket a szolgáltatásokat – összesen 13 modulról van szó! – a portál metakeresőjébe integrálták. Ezen kívül a portál elsőként biztosít ingyenes hozzáférést Bernhard Fabian Handbuch der historischen Buchbestände című művéhez. (Itt egy plusz-szolgáltatásról van, szó, amelyet a SUB egy másik projektjéből sajátjaként biztosít.) A portálon megtalálhatók a göttingeni SUB és a potsdami IZ/FH új beszerzései is.

Funkciók
A b2i tudományok portálja jelenlegi állapotában elsősorban olyan keresőportál, amely az elektronikus és nyomtatott szakirodalomhoz strukturált hozzáférést biztosít. A portál tartalmában és adataiban különböző keresőfunkciók révén lehet kereséseket végezni:
1.  metakeresés és a különböző modulokban való párhuzamos keresés (átfogóan és adatbázis-specifikus módon),
formális keresés (egyszerű és részletes),
tematikus keresés böngészéssel, a szaknak megfelelő osztályozás révén.
A keresés megkezdése előtt beállítható a duplum-ellenőrzés. A keresés eredménye integrált listán jelenik meg (rövid és teljes megjelenítésben). Jelzik a találatok elérhetőségét is. Elektronikus dokumentumok esetében lehetőség szerint a teljes szöveghez jutunk el csatolások segítségével, a nyomtatott publikációknál rendszerint elektronikus dokumentumszolgáltató komponensek révén biztosítják a dokumentumokhoz a hozzáférést.
2. teljes szövegű keresés (csak a Fabian-Handbuch esetében).
A szolgáltatáshoz RSS-feed és értesítés-küldés is tartozik. Ezen túl a használók számára biztosítani kell, hogy a személyre szabás funkció révén egyedi szemszögből láthassák a portál kínálatát.A Fabian-Handbuch prezentációja még a projekt ideje alatt egy interaktív wikipédiába kerül át.

Műszaki felépítés
A tudományos portál műszaki felépítését a göttingeni SUB fejlesztette ki és tartja karban; itt is van a portál elhelyezve. Az alkalmazott moduláris portál-szoftver a PICA/iPort. A Fabian-Handbuch kivételével valamennyi meglévő és a projekt keretében készült új modult az iPort meta-keresőjébe integrálják.
Jóllehet ezek a modulok az alkalmazott szoftverek, adatbázis-struktúrák és adatformátumok, interfészek és protokollok tekintetében igencsak eltérőek voltak, legtöbb esetben sikerült az adatokat a Z39.50-en keresztül csatlakoztatni; a többit OAI- és XML-interfészen keresztül integrálták.
A legnagyobb kihívást – ahogy várható volt – a tekintetbe veendő és a keresésbe illesztendő adatforrások sokasága mellett az adatfolyamat megszervezése és az egyes modulok beillesztése jelentette.
Az ördög – mint általában – itt is a részletekben rejlik. Használói szempontból az egyes adatcsoportokban végzett metakeresés mindenesetre nem túlságosan bonyolult:
A felhasználó a keresés nyitóképernyőjén az adatbázis kiválasztásával találkozik először, adott esetben további keresőmezőket, -fogalmakat adhat meg, a duplumellenőrzést is aktiválhatja, aztán elkezdheti a keresést;
ezután jelenik meg a címlista (rövid megjelenítés), ebből lehet egy tételt kiválasztani;
ekkor jelenik meg a dokumentum teljes leírása a hozzáférési adatokkal együtt. Innen kezdve azután a felhasználó vagy igénybe veheti a rendelkezésre álló dokumentumszolgáltató komponenst, vagy azonnal a dokumentum teljes szövegére kattinthat.
A b2i tudományos portál a formális keresés mellett a tartalmakban való tematikus böngészést is kínál majd. Az iPort azonban nem támogatja a tematikus keresést, emiatt a böngésző-struktúrát saját fejlesztés keretében külön kell kidolgozni.
A portál webes megjelenését és kényelmes, optikailag is megnyerő használói felületét sem kínálja optimális módon az iPort. Ezért a projekt-munkacsoport saját megoldást dolgozott ki: egy professzionális cég támogatásával, amely sablonokat készít, legelőször is egy formatervezési irányvonalat dolgoztak ki a web-dizájn számára. Ezekre a sablonokra alapozva készült el a felület programozása HTML-kódban, amelybe azután PERL-programozással már beépíthetők voltak az iPort-funkciók.

Helyzetkép, tervek
A “Könyv-, könyvtár- és tájékoztatástudomány virtuális szakkönyvtára” projekt éppen még csak túljutott első fejlesztési szakaszának a “félidején”, de feladatainak zömét már elvégezte.
Az elmúlt 14 hónap mérlege a következőkben foglalható össze:1.  A “Könyv-, könyvtár- és tájékoztatástudományok virtuális szakkönyvtára” szakportál kifejlesztése (infrastruktúra, kritikus tömeg, metakeresés)
Eredmény: 2007 áprilisától már online elérhető a “Wissenschaftsportal b2i” (www.b2i.de).2.  További, a szakokhoz kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, portálba integrálása:
szakterületi zsilip az internet-források számára
Eredmény: 2007 februárja óta online elérhető “b2i Guide” címen
(www.b2i.de/b2iGuide/)
a könyvtár-portál
Eredmény:  2006 októbere óta online elérhető a “Das Bibliotheksportal” címen
(www.bibliotheksportal.de)
a könyvtudomány szakadatbázisa
Eredmény: 2007 májusa óta online elérhető a “Fachdatenbank Buchwissenschaft”.3.  Megkezdődött a tanácsadó testület kialakítása (2007. március 19-én a BID kongresszusán kerül sor az első szemináriumra).
Emellett már ebben a korai stádiumban a megkezdődött a virtuális szakkönyvtár anyagából az első adatok beküldése a vascoda számára (ezt követi majd OLC megfelelő részének a beküldése, röviddel ezután pedig a szakterületi gyűjtemény OPAC-jának és a szakterületi zsilipnek az anyaga következik).

Kitekintés a portál távolabbi jövőjére

A közeljövőben a göttingeni tartományi és egyetemi könyvtár abbahagyja a könyv-, könyvtár- és tájékoztatástudományok szakirodalmának a gyűjtését.
Ez a fejlemény természetesen befolyással lesz a szakterülethez kapcsolódó virtuális szakkönyvtárra, a b2i tudományos portálra, amelyet egy adott időpontban a szakterülettel együtt át kell majd adni az utódintézménynek.
A göttingeni SUB azonban a projekt végéig továbbra is vállalja a portál felépítésében rá háruló valamennyi feladatot és kötelezettséget, és partnereivel együtt teljes odaadással dolgozik a projekt feladatainak teljesítésén.
Ezzel a döntéssel összhangban a projekt-munkacsoport 2007 végéig az alábbi feladatokkal foglalkozik még:
tartalombővítés (a modul szerves része);
tematikus böngészés;
a tanácsadó testület létrehozása;
(wikipédia a Fabian-Handbuchhoz, egy másik projektből ide átcsoportosítva);
fenntarthatóság (dokumentáció, az utódintézménynek az átadás előkészítése).

További fejlesztések:
nagyszabású tartalombővítés: további adatmennyiségek integrálása,
a portál engedélyköteles és térítéses informá­cióinak eléréséhez szükséges azonosítási, üzleti és elszámolási modellek,
közösségi funkciók (RSS-feed, személyre szabás stb.),
valamint a portál fenntartható működéséről időben való gondoskodás – ez a projekt 2007 végén történő lezárása utáni időszaknak és annak az utódintézménynek6 lesz a feladata, amely átveszi a 24,1-es szakterület gyűjtését.

Függelék

A b2i tudományos portál címe: http://www.b2i.de
(Újdonságok a fejlesztések állásáról, 2007 április végén a portál már elérhető volt.)
A meta-keresés teszt-verziója: http://www.b2i.de/testzugang (Csak két hétig volt hozzáférhető [2007-ben].)
A b2i kommunikációs felületé­nek címe:
http://b2i.fh-potsdam.de
(A BID [3.] kongresszusa után lesz elérhető.)

A bejegyzés kategóriája: 2008. 4. szám
Kiemelt szavak: , , .
Közvetlen link.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!