Tartalom

ABSTRACTS 205

TANULMÁNYOK 
NEMES Erzsébet – BÁRDOSI Mónika: Könyvtárak és olvasási, könyvtárhasználati szokások 50 év távlatában a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 209
LENGYELNÉ MOLNÁR Tünde: A kivonatkészítés sajátosságai egy felmérés adatainak tükrében 227
BÁNKESZI Katalin: Új webszolgáltatások az OSZK-ban.
A „Jeles napok” új verziója  248
REISZ László: Olvasóegyletek a dualizmusban  254

KITEKINTÉS 
SONNEVEND Péter: Délkelet-ázsiai könyvtári körkép.
(Vietnam, Maláj Államszövetség, Dél-Korea és Szingapúr) 265
KOLTAY Tibor: Információs műveltség: pedagógiai forradalom a könyvtárban? 278
BADA Zoltán: A Szentgyörgyi-hagyaték és szerepe az Országos Idegennyelvű Könyvtár délszláv nyelvű gyűjteményében 289
HAJDU Katalin: Ki lesz a magyarországi könyvtárak „védőszentje”? Az amerikai modell 298
MIKULÁS Gábor: Gondolatok a pénzszerzésről és a hatékonyságról 311
KÖBÖLKUTI Katalin: A Berzsenyi Dániel Könyvtár szponzor-szerző tevékenysége 317

KÖNYVSZEMLE 
Mit kell (kellene) tudni az időszaki kiadványokról?
Szilvássy Zoltánné: Az időszaki kiadványok – és egyéb folytatódó források – könyvtári kezelése. (Ism.: Berke Barnabásné) 319
„Ódondászok” segédkönyve
Pogány György: A könyvszakma segédkönyvei. (Ism.: Kégli Ferenc) 324
A József Attila Megyei Könyvtár évkönyve 2006.
(Szerk. Monostori Imre) (Ism.: Éger Veronika) 328

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ 
(REFERÁTUMOK) 333

Kategória: 2007. 2. szám | A közvetlen link.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!