Előszó

Ez az összeállítás folytatása a Könyvtári Figyelő 2003. évi különszámában közreadott, az új évezred első esztendejének könyvtári kronológiáját tartalmazó, több mint 250 eseményt regisztráló, név- és tárgymutatóval kiegészített összeállításnak.A 2003-as különszám összeállításakor azt terveztük, hogy ezentúl a Könyvtári Figyelőben évente jelentkezünk majd az országos könyvtári kronológiával, mert ez a legmegbízhatóbb módja annak, hogy pontosan, adatvesztés, késlekedés nélkül regisztráljuk a könyvtári élet előző évi fontos eseményeit.
A kronológiák évenkénti közreadása azonban meghiúsult, mert az ellenőrzésekre, kiegészítésekre általunk a könyvtárakhoz eljuttatott nyersanyag,  „kézirat” visszaküldése a könyvtárigazgatók egy részének érdektelensége miatt sajnálatosan elhúzódott, s csak most adódott lehetőség arra, hogy három esztendőt összevonva a 2002–2004-es időszak eseményeit bemutassuk.
A 2002., 2003. és 2004. év történéseit, dátumait rögzítő kronológiánk a 2000. év pótlásaival együtt csaknem 1100 adatot tartalmaz. A keresést kétféle mutató segíti: az egyik a személyneveké, a másik vegyes: intézmények, szervezetek, egyesületek földrajzi nevek szerinti, továbbá egyéb (nem személy) nevekre utaló.
Az összeállítás második felében a 2003-ban, 2004-ben szakmai kitüntetésben részesült személyeket soroljuk fel nevük betűrendjében és időrendi mutatóval ellátva. Végül pedig életrajzi kiegészítéseket, pótlásokat, javításokat adunk a 2000. évi különszámhoz, a Kitüntetett könyvtárosok névtárához, illetve a 2003. évi különszám névtári részéhez.
Kérjük olvasóinkat, ha téves adatot találnak, vagy fontos dátum, esemény, személy hiányát észlelik, közöljék a Könyvtári Figyelő szerkesztőségével vagy közvetlenül az összeállítás szerkesztőjével.
A kronológia előzményei:
Bereczky László: A felszabadulás utáni magyar könyvtárügy kronológiája 1945–1969. (Könyvtári Figyelő, 1970. 1. szám)
Gerő Gyula: Események, krónika [1970–1990]. A Könyvtáros 1978. évi 6. számától kezdve, évente
Gerő Gyula: Kitüntetett könyvtárosok névtára [1954–2000]. (Könyvtári Figyelő, 2000. évi különszám)
Gerő Gyula: Könyvtári események, krónika 2001. (Könyvtári Figyelő, 2003. évi különszám) és uo. Kitüntetett könyvtárosok névtára 2001–2002 (Kiegészítések, pótlások és javítások a Könyvtári Figyelő 2000. évi különszámához)
A 996-tól 2000-ig tartó több mint ezer év eseményeinek krónikája is nagyrészt elkészült, s a szerkesztő, összeállító reménye szerint a könyvtárak segítségével a körülbelül 15 ezer dátumot felölelő nagy munka 2007-ben befejeződik. A kiadás, hasznosítás  szellemi részének feltételeit az Országos Széchényi Könyvtár már megteremtette.

Budapest, 2006. szeptember

A Könyvtári Figyelő főszerkesztő helyettese
e folyóiratszám és a kronológia összeállítója

Kategória: 2006. 3. szám | A közvetlen link.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!