Előszó Hangodi Ágnes cikkéhez

A Könyvtártudományi Szakkönyvtár 1994-ben rendkívüli ajándékban részesült: a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár gyűjteményében profiltisztítást hajtott végre, és a régi könyvtártudományi anyagától megvált. A Könyvtártudományi Szakkönyvtárnak felajánlott 2300 kötetnyi dokumentumanyag kb. 2100 kötet könyvből és mintegy 150 kötet időszaki kiadványból áll. Az első rendezés során e két kiadványtípust válogattuk szét, majd a könyvanyagot összevetettük állományunkkal. A kapott ajándék étékét mutatja, hogy csak mintegy félszáz kötet könyv bizonyult duplumnak a Könyvtártudományi Szakkönyvtár állományához képest.

A Könyvtártudományi Szakkönyvtár történetét 1949-től számítja, amikor megszervezték az Országos Könyvtári Központot (OKK), és keretében könyvtártudományi gyűjteményt is létrehoztak. Az OKK 1952-ben történt megszüntetésekor a könyvek az Országos Széchényi Könyvtárban létrejött módszertani osztályra kerültek és alapját képezték az 1959-ben alakult Könyvtártudományi és Módszertani Központ szakkönyvtárának. A gyűjtemény legrégibb darabjai nem csak az OKK állományából valók, hanem – valószínűleg az OSZK is “örökölte” – az Országos Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központból. Az OSZK Könyvelosztóba került fölöspéldányokból is részesült az OKK az 1940/50-es évek fordulóján. A Könyvtártudományi Szakkönyvtár állományába az OSZK-ból is kerültek dokumentumok az 1960-as évek közepéig vagy a Szakkönyvtár számára történő gyarapítás útján, vagy a Szakkönyvtárba adott letétként, az OSZK állományából “kihelyezve.”

A FSZEK-től kapott dokumentumoknak különösen a II. világháború előtti idszakből származó része becses a számunkra, mert ez a gyűjteményrész jól kiegészíti a Könyvtártudományi Szakkönyvtár meglévő állományát és így fontos dokumentumbázisa lehet a könyvtártörténeti, könyvtárügy-történeti kutatásoknak.

A következő írás az ajándékba kapott gyűjtemény egy-egy értékes darabját mutatja be.

Ezt az alkalmat ragadjuk meg, hogy a nyilvánosság előtt is köszönetet mondjunk a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárnak értékes ajándékáért.

Rácz Ágnes
a Könyvtártudományi Szakkönyvtár vezetője

Kategória: 2001. 3. szám | A közvetlen link.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!