Tartalom

Abstracts 546-548
Inhaltsangaben 548-551
Szente Ferenc: Meditácó évkezdéskor 553-555

KÜLFÖLDI MAGYAR INTÉZETEK ÉS KÖNYVTÁRAIK 1.
Győri Erzsébet: A külföldi magyar intézetek könyvtárai 556-559
Király Zoltán: A szófiai Magyar Kulturális Intézet 560-564
Hegedűs Etelka: A berlini Magyar Kultúra Háza 564-567
Nyusztay László: Magyar Tájékoztatási és Kulturális Központ Delhiben 567-570
Schmél Ferencné: A bécsi Collegium Hungaricum könyvtára 570-572
Riese, Timothy: A Bécsi Egyetem Finnugor Nyelvtudományi Tanszékének könyvtára 573
Emmerich András: Dokumentációs gyűjtemény a magyar egyházi életről – Bécsben 574-576
Kokas Károly: A könyvtáros elektronikus környezete 577-587
IIF Koordinációs Iroda : Az ELLA elektronikus levelezőrendszer 590-593
Remzső Gábor: Az ALEPH, a BME Központi Könyvtárának integrált számítógépes rendszere 594-596
Baranyai György: A Zalai Könyvtári Információs Rendszer 597-601
Poprády Géza: A kelet- és nyugat-európai könyvtári állományvédelem helyzete 602-607
Engloner Gyula: Javaslatok a felsőoktatási és közgyűjteményi információs infrastruktúra fejlesztésére 608-618
Számítástechnika a magyar egyetemi könyvtárakban : konferencia (Miskolc, 1991. augusztus 27-28.) 619-622

KITEKINTÉS
Tószegi Zsuzsanna: Optikai információtárolás : szemle 623-629
Tremkóné Meszleny Mária: Számítógépes együttműködés a német tudományos könyvtárakban 629-634
Hegyközi Ilona: Németország könyvtárügye az egyesítés után : szemle 635-641
Prőhle Éva: Tanulmányúton az USA-ban 642-646
Gallivan, Bernard: Egy nemzeti számítógépes együttműködési program fejlődése és bukása : a SCOLCAP (Scottish Libraries Cooperative Automation Project) története 646-651

KÖNYVSZEMLE
Kovács Ilona: A külföldi hungarika gyűjtemények kérdése egy nemzetközi konferencián 653-656
Gyimót Ágnes: A könyvtárak automatizálása az Európai Közösség országaiban 2. : Franciaország 656-659
Kovács Katalin: A könyvtárak automatizálása az Európai Közösség országaiban 2. : Luxemburg 659-661
Gyimót Ágnes: A könyvtárak automatizálása az Európai Közösség országaiban 2. : Görögország 661-663
Mohor Jenő: Könyvtárgépesítés Észak-Amerikában – új technológiák és hálózatok 664-666
Dippold Péter: A magyar időszaki kiadványok egyedi repertóriumairól 667-668
Futala Tibor: Összefoglaló a szlovákok szépirodalmi olvasáskultúrájáról 669

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ 671-724

Kategória: 1991. 4. szám | A közvetlen link.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!