Tartalom

Abstracts 376-378
Inhaltsangaben 379-381
Szente Ferenc: Erővonalak hálójában (Hatások, ellenhatások a könyvtárügyben) 383-386
Kovács Ilona: A kulturális intézetek könyvtárai, mint az interkulturális kommunikáció csatornái 387-389
Sághy Ágota: Az Amerikai Könyvtár 390-392
Bárdossy Gyöngyvér: Médiatár a Francia Intézetben 393-398
Dávid Csaba: A Lengyel Kultúra és Könyvtára 399-401
Freisingerné Bodnár Judit: Bemutatom a British Council Budapesti Könyvtárát 402-406
Kuvenyova, Vilma – Prohorova, Valentina: A Szovjet Kultúra és Tudomány Háza és Könyvtára 407-409
Hargitainé Szimenova Rajna: Bolgár könyvek, könyvtárak Magyarországon 410-411
Kothanek, Gertrude: Osztrák Kulturális Intézet 412-414
Detlefs, Beata: A Budapesti Goethe Intézet Könyvtára 415-417
Darányi Sándor: Az automatikus osztályozástól a magasabb fokú morfológiákig 418-422
Bobokné Belányi Beáta: A képi befogadás problémái – “vizuális literátusság” 423-427

KITEKINTÉS
Line, Maurice B.: Egyetemi és kutatóintézeti könyvtárak vezetése egy változó társadalomban 429-434
Carpenter, Julie: A magyar könyvtár- és tájékoztatásügyről 434-440
Győri Erzsébet: Nemzetközi könyvszakmai szeminárium Budapesten 441-443
Kovács (D.) Katalin: Könyvtárügy Izraelben : szemle 444-447
S. Benedek András: Múlt és jelen Kárpátalja könyvtárügyében 447-450
Skaliczki Judit: A közművelődési könyvtárak és szolgáltatásaik Angliában 451-458

KÖNYVSZEMLE
Tószegi Zsuzsanna: Az információ Európája : Pelou, Pierre: L’Europe de l’information : programmes, marchés et technologies 459-463
Gyimót Ágnes: A cenzúra és a könyvtárak a XX. században : Censure et bibliotheques au XXe siécle 463-466
Szalkai Istvánné: CD-ROM: Gyakorlat és kilátások : CD-ROM: Usage and prospects 467-469
Papp István: Bútorválasztás: kalauz könyvtárosok, tervezők és építészek számára : Brown, Carol R.: Selecting library furniture : a guide for librarians, designers and architects 469-471
Kaposváriné Dányi Éva: Könyvtárstatisztikai adatok az EC tagországaiból : A study of library economics in the European Communities : Final report 471-472
Orbán Éva: Statisztika és teljesítménymérés : Moore, Nick : Measuring the performance of public libraries ; GIP and UNISIST 473-475
Lukátsné Takács Zsuzsanna: A világ meghódítása. A British Council könyvtári tevékenysége : Coombs, Douglas Stafford : Spreading the word : The library work of the British Council 476-478

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ 479-540

Kategória: 1991. 3. szám | A közvetlen link.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!