Tartalom

Abstracts 6-8
Inhaltsangaben 8-11
Szente Ferenc: Lectori salutem! 13-14
Alföldiné Dán Gabriella – Demmler Walterné: HungALIS : automatizált könyvtári információs rendszer 15-22
Kokas Károly: PRESSDOK – Micro-ISIS kumulációban : felhasználói tapasztalatok a szegedi Egyetemi Könyvtárban 23-26
Kiss Jenő: Rendszerváltozás – modellalkotás 27-30
Czupi Gyula: Ellátási rendszerek jelen helyzete : létrejöttük és jövőjük 31-37
Szalay Sándor: Az Európai Közösség kiadványai a magyarországi letéti könyvtárakban 38-44
Lőrincz Judit: Az összehasonlító regénybefogadási vizsgálatról 45-52
Varpio, Yrjö: Az idegen megértéséről : észrevétel a finn-magyar olvasáskutatásról 53-57

KITEKINTÉS
Kohl, Ernst – Prőhle Éva: Kelet-európai változások – nyugat-európai parlamenti könyvtárak 59-61
Mowat, Ian R. M. – Fülöp Géza: A román könyvtárak fejlődése: múlt, jelen és jövő 61-63
Bimková, Anna – Rácz Ágnes: A prágai Városi Könyvtár munkája 64-66
Mesic, Durda – Kovács D. Katalin: Az olvasáskultúra fejlődése Jugoszláviában 66-70
Weingand, Darlene E. – Kovács D. Katalin: Olvasáskultúra Izlandon 71-75

SZEMLE
Cholnoky Győző: Térítések a könyvtárakban 79-94
Futala Tibor: Szovjet könyv és olvasásszociológia – immár ideológikus kóvedek nélkül 94-96
Lukátsné Takács Zsuzsanna: Rejtett tanítás : az iskolai könyvtárosok szerepe 97-99
Kovács Mária: Útmutató a médiaközpontok értékeléséhez 99-102
Papp István: Tudnivalók a szakkönyvtárak épületének berendezésének megtervezéséhez 102-103
Kovács Mária: A könyvtárközi kölcsönzés kézikönyve 103-104
Pálvölgyi Mihály: BIS. Integrált könyvtári-információs rendszer 106-107
Pálvölgyi Mihály: Osztályozás mint a tanítás és kutatás eszköze 107-108
Pálvölgyi Mihály: Osztályozás és rendszerezés 108-111
Boldizsár Ildikó: Ismerkedő ismerősök : a magyar irodalom fogadtatása Finnországban – a finn irodalom fogadtatása Magyarországon 1920-1986 111-113
Mohor Jenő: Sine ira et studio 113-115

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ 120-173

Kategória: 1991. 1. szám | A közvetlen link.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!