Összefoglaló a szlovákok szépirodalmi olvasáskultúrájáról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LESNÁK, Rudolf: Horizonty citatel’skej kultúry / Rudolf Lesňák. – Bratislava : Slovenský spisovatel’, 1991. – 225 p.
 

Nyilván a frappáns címadásra való törekvés miatt, Lesňák könyve kevesebbet fog át az olvasáskultúra témaköréből, mint amennyit munkájának címe ígér. “Mindössze” a szépirodalmi olvasáskultúráról van benne szó. A “Mindösszé”-t  azért tettem idézőjelbe, mivel aztán ezt a szűkebb témát, illetve mindazt, amit e vonatkozásban az elmúlt két évtized szlovákiai olvasásvizsgálatai összehordtak, igazán töviről-hegyire dolgozza fel, értékeli és rendszerezi “elvágólagos” monográfiává.
A szlovák forrásirodalom egészén kívül néhány cseh forrást is igénybe vesz. Ezen felül – mondja az előszó, “más nemzetiségű forrásokat és szerzőket csupán az alapvető koncepcionális kérdések tisztázására, illetve a honi adatokkal-megállapításokkal való konfrontálásra” hívja segítségül a szerző. Ezek az idegen források részben franciák (Escarpit, Dumazedier), részben oroszok (Rubakintól kezdve a mai szerzőkig), főként azonban a lengyel olvasásszociológiai iskola outputjai. Magyar forrásokat csak annyiban ismer, illetve vesz tudomásul, amennyiben szlovákul is megjelentek (vö. Čitatel’ská recepcia literatúry című, 1987-ben megjelent antológiával).
Lesňák könyve jellegében felettébb hasonlít Kovács Máté könyv- és könyvtárkultúrával foglalkozó dolgozataira, ami alatt azt értem, hogy rendkívül gazdag adatközléssel él, rengeteg “toplistát” közöl, vonzódik a százalékarányokkal való demonstráláshoz, s mindennek ellenére olvasmányos tud maradni.
A monográfia belső rendjét az irodalmi kultúra realizálódásának hármas köre (a szépirodalmi művek létrehozása, az irodalom terjesztése, a befogadás kérdései) szabja meg, miközben – mondhatni: természetesen – a bevezető fejezetek az elvi kérdésfelvetéseknek és a történelmi visszapillantásnak vannak szentelve.
Külön fel kell hívni a figyelmet arra a listára, amely a mű végén található és amelyben a szerző az 1963 óta befejezett szlovákiai vizsgálatokról ad áttekintést az alapvető jellemzők (nagyságrendek, módszerek) és a vonatkozó irodalom feltüntetésével. (A listában összesen 46 vállalkozás ismertetése szerepel.)
Legvégül ide kell írnom a következő szerzői megjegyzést: “A könyv kéziratát a szerző 1989 novembere előtt készítette el, ami helyenként a kutatási anyagok tényleírásaiban és kommentálásaiban tükröződik.”

A bejegyzés kategóriája: 1991. 4. szám
Kiemelt szavak: , , .
Közvetlen link.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!