Médiatár a Francia Intézetben

Történelmi visszapillantás

A budapesti Francia Intézet nemrég ünnepelte fennállásának negyvenedik évfordulóját, és vele együtt az intézményben működő könyvtár is. Kevés nyugati intézet tudta folyamatos működéssel átvészelni a hidegháborús éveket, az 56-os forradalom utáni nehézségeket. Természetesen a Francia Intézet működésére is rányomta bélyegét a mindenkori francia-magyar kapcsolatok alakulása.

A hatvanas évek végén kezdődő és a nyolcvanas években kiteljesedő enyhülési folyamat végre lehetővé tette, hogy a régóta húzódó új épület felépítésének terve realizálódjon. 1984-ben írtak ki tervpályázatot egy több funkciójú francia intézet felépítésére az I. kerületi Fő utca és Pala utca sarkán lévő francia telekre. A tervek szerint az új intézet 1992 tavaszán nyitja meg kapuit.

Szerencsés egybeesésnek mondható, hogy az 1989-ben bekövetkezett magyarországi rendszerváltást a francia kultúra már egy szinte kész épülettel fogadhatta, s így annak tartalommal való megtöltése már az új kelet-európai nyitás szellemében történhet.

Az Intézet küldetése

A Francia Intézet működésével hármas célnak kíván eleget tenni. Kulturális programjaival igyekszik közelebb hozni és jobban megismertetni Franciaország kulturális életét a magyar közönséggel. Ide tartoznak a filmvetítések, francia színházi előadások, francia előadóművészek, zenészek bemutatása, valamint a tudományos és kulturális élet különböző területeivel foglalkozó előadók meghívása. Sok esetben ezekre a rendezvényekre francia-magyar szervezésben kerül sor. A két kultúra közötti híd szerepét igyekszik az intézet azzal is betölteni, hogy évente 8-10 magyar festőnek, képzőművésznek ad lehetőséget művei bemutatására az intézet kiállítótermében.

Tevékenységének második területe a nyelvtanfolyamok indítása, melyek iránt évtizedek óta nagy az érdeklődés. Sok esetben tanfolyami hallgatóink számára ez az első közvetlen találkozás a francia kultúrával, első alkalom, hogy francia anyanyelvű tanárokkal beszélhetnek, véleményt cserélhetnek, vagyis ha csak egy rövid időre is, de valódi francia közegben élhetnek. Tanfolyamainkra szemeszterenként kb. 1200 hallgatót tudunk fogadni, ahol a kezdő szinttől egészen a nyelvvizsga előkészítő szintig folyik a képzés, beleértve a nemzetközi nyelvvizsgára való felkészítést és a magyarországi francia tanárok továbbképzését is. Igény szerint évenként változóan a művészet, tudomány és a gazdasági élet különböző területeit felölelő speciális tanfolyamok is indulnak.

Harmadik pillére az intézet tevékenységének a könyv- illetve médiatár. Eleinte csak igen szűk körű, franciául tudó bátor értelmiségi réteg használta ezt az otthonos, pár ezer kötetes könyvtárat. Majd a hatvanas évek végétől egyre szélesebb körben válik ismertté, s egyre többen keresik fel az eldugott Szegfű utcai épületben. Közben az állomány is állandóan szisztematikusan gyarapodott, s így a nyolcvanas években már egy 30 ezer kötetes, főleg humán gyűjtőkörű könyvtárrá vált. Az egyre súlyosbodó helyhiány és raktározási gondok döntés elé állították az intézet igazgatóságát és a Francia Külügyminisztériumot. Újra kellett gondolni, és meg kellett határozni pontosan a könyvtár működési célját és ezzel összefüggésben gyűjtőkörét. Ennek értelmében a könyvtár egy általános gyűjtőkörű francia közművelődési könyvtári szerepkört vállalt fel, melynek célja nem a régi anyagok őrzése, hanem az aktuális tájékoztatás Franciaország kulturális és tudományos életéről.

Könyvtártól a médiatárig

Az új épületbe költöző könyvtár szolgáltatásaiban már a következő évtized és az ezredforduló várható igényeinek szeretne megfelelni. Ez adta az indítékot arra, hogy könyvtárunk a XX. század végi sokszínű információáradatnak jobban megfelelő médiatárrá változzon, ahol különböző információhordozó médiák (könyvek, folyóiratok, hang- és videokazetták, kompakt- és videolemezek, CD-ROM-ok, fotók és diafilmek) a maguk sokszínűségében egymás mellett jelennek meg, s együtt szolgálják a közös célt: a mai Franciaország bemutatását, egyúttal példát mutatva a hasonló magyar fejlesztésekre is.

A Francia Intézet új székházának grafikája

 

Mi is az a MÉDIATÁR?

Franciaországban az elmúlt 10 évben a Pompidou központ sikeres működése nyomán egyre több helyen váltják fel a könyvtárakat az újabb és újabb információhordozókkal felszerelt médiatárak, ahol a hagyományos írott anyag mellett lehetőséget kínálnak a látogatóknak az audiovizuális kultúra megismerésére és befogadására is. A médiatárrá vált könyvtár vonzáskörébe azok is bekapcsolhatók, akik a könyvtártól eddig távol maradtak.

A könyvtár átszervezése

A könyvtár jellegének és céljának megváltoztatása minden munkafolyamat újragondolását, és racionális belső átszervezését vonta maga után. Az 1988-ban kezdődő átalakítás egy 3-4 éves program keretében valósul meg és három lényeges pontra terjed ki: Állományrevízió: 30 ezer kötetes gyűjteményünk majdnem felét – a túlságosan speciális és ritkán használt műveket – átadtuk különböző magyar tudományos könyvtáraknak, egyetemeknek. Katalogizálás, osztályozás : Bevezettük az eddigi “házi” rendszerezés helyett a Dewey féle tizedes osztályozási rendszert, melyet a francia közművelődési könyvtárak használnak. A betűrendes és szakkatalógus mellett létrehoztuk a tárgyszókatalógust. Automatizálás: Elkezdtük a könyvtár teljes állományának számítógépes feldolgozását. Célunk, hogy minden munkafolyamatot gépesítsünk, az állománygyarapítástól kezdve az állomány feltárásán át, egészen a kölcsönzésig.

A médiatár bemutatása

Médiatárunk pillanatnyi működésére még az átmeneti megoldások jellemzők. Az átszervezést igyekszünk úgy végrehajtani, hogy közben látogatóinkat folyamatosan és zökkenőmentesen kiszolgálhassuk.

Helybenolvasás: Az átalakítási munkák ideje alatt is 22 órás nyitva tartással állunk az érdeklődők rendelkezésére (kedd 9-16 óráig; szerda, csütörtök, péntek 13-18 óráig). Olvasótermünkben – melyet bárki ingyenesen használhat – 50 folyóiratot és 4000 könyvet tudunk elhelyezni szabadpolcon, továbbá nagyszámú szótár és kézikönyv áll a látogatók rendelkezésére. Azokat a dokumentumokat, amelyeket szabadpolcon nem tudunk bemutatni számítógépes katalógusból lehet kérni.

Kölcsönzés: Mivel pillanatnyilag egyszerre maximum 20 helyet tudunk biztosítani helybenolvasásra, így igyekszünk minden anyagot kölcsönözni, egyes szótárak, kézikönyvek valamint a folyóiratok utolsó havi példányai kivételével, melyekről kérésre fénymásolatot készítünk térítés ellenében (3 Ft/oldal). Kölcsönzésnél be kell iratkozni a médiatár különböző részlegeibe: a könyvtárba; a hanganyagtárba; a videotárba. A beiratkozási díj médiáktól függően 200-1200 Ft, a felnőtt és az ifjúsági részlegben egyaránt. Kölcsönzési díj nincs. Egyszerre négy könyvet vagy folyóiratot adunk ki egy hónapra, 2 lemezt vagy hangkazettát két hétre és 2 videokazettát kölcsönzünk egy hétre.

A késéseket egyelőre még elnézően kezeljük, de tervezzük, hogy szükség esetén időleges kölcsönzésmegvonást vagy pénzbírságot alkalmazunk, (amit esetleg könyvkötő részlegünkben lehetne ledolgozni?!)

Látogatottság: Az évenkénti új beiratkozások száma 1200 körül mozog. A pillanatnyi helyviszonyok nem teszik lehetővé, hogy több látogatót fogadjunk, hiszen így is naponta 50-130 ember fordul meg 50m 2 -es olvasó-kölcsönző termünkben. A látogatók egyharmada 18 év alatti korosztály, ezért jelenleg ifjúsági gyűjteményünket gyorsabb ütemben fejlesztjük. Látogatóink kétharmadát a 19-től 65 éves korig terjedő magyar állampolgárok adják. Eddig a humán értelmiségi réteg, tanárok, művészek, újságírók képezték olvasóink nagy részét, újabban megjelennek látogatóink között a külkereskedők, közgazdászok, orvosok, mérnökök, illetve az ilyen pályára készülő egyetemisták is. Az érdeklődés után úgy ítéljük meg, hogy a beiratkozók létszáma az új épület adta lehetőségek között jelentősen gyarapodni fog.

A könyvtár állománya

Gyűjtőkörünk a francia kultúra minden területét felöleli, kiemelten az irodalmat, történelmet, művészeteket, de a tudományokat, sportot, turizmust és a gyakorlati élet számtalan területét is magába foglalja. Zenei anyagunkban a klasszikus művek éppúgy megtalálhatók mint a francia dzsessz, rock és sanzonok. Az állomány 20 ezer könyvet, 100 féle folyóiratot, 1000 videokazettát, 500 CD lemezt, 500 diafilmet, 1500 hangkazettát illetve hangos könyvet, több mint száz témában fotógyűjteményt tartalmaz, 95%-ban francia szerzőktől és kizárólag francia nyelven.

Különgyűjteményünk az ún. “magyar anyag” keretében igyekszünk beszerezni a Magyarországon franciául kiadott és a Franciaországban megjelent magyar szerzők műveit, valamint a magyar vonatkozású kiadványokat. Sajtófigyelő szolgálatunk keretében a legfontosabb francia napi- és hetilapok magyar vonatkozású cikkeit kísérjük figyelemmel.

Állományunkat kizárólag Franciaországból szerezzük be, a Magyarországon kiadott francia nyelvű munkák kivételével. Közvetlen kapcsolatban állunk a különböző francia könyvkiadókkal és terjesztőkkel. Az intézet által biztosított éves keretből gazdálkodunk, valamint rendszeres támogatást kapunk a Francia Nagykövetség Kulturális Osztályától. Évente átlagosan 2000 új dokumentummal gyarapszik médiatárunk, de célunk, hogy ugyanannyit selejtezzünk ki, illetve adjunk tovább más magyarországi könyvtárak részére, ezzel is elősegítve médiatárunk újdonságbemutató jellegét. Szerzeményezési politikánkban törekszünk arra, hogy az újabb médiák (kazetták, kompakt lemezek, videokazetták, CD-ROM-ok) ugyanolyan hangsúllyal szerepeljenek, mint a hagyományos írott dokumentumok. Látogatóink általában a megjelenéstől számított 1-3 hónapon belül találkozhatnak polcainkon a franciaországi újdonságokkal.

Kulturális rendezvények

Rendezvényeink részben az intézet kulturális programjához kapcsolódnak. A franciaországi irodalmi díjak kiosztása után irodalmi estet rendezünk az intézetben dolgozó francia tanárok segítségével, ahol ismertetjük az év legsikeresebb francia könyveit, s ajánlóbibliográfiával segítjük az olvasókat az újdonságok közötti tájékozódásban. Állandó könyvkiállításunk van a földszinti fogadótermünkben, ami vagy az intézetben zajló kulturális programhoz kapcsolódik, vagy újdonságainkat mutatja be. Évente hagyományosan rendezünk vetélkedőkkel egybekötött ifjúsági könyvkiállítást igen nagy érdeklődés mellett. Rendszeresen fogadjuk a budapesti és vidéki iskolák csoportos látogatóit, akik a médiatár bemutatása mellett francia videofilm vetítésen is részt vehetnek. A jövőben tervezzük a különböző korcsoportok vagy rétegek szerinti speciálisabb érdeklődést kielégítő összejövetelek, kiállítások, vetélkedők megszervezését is, így például kiadók, fordítók részére szakmai bemutatót a franciaországi újdonságokból, gyermekek részére mesedélutánokat stb.

Automatizálás

A számítástechnika könyvtári alkalmazása Franciaországban az elmúlt években progresszív gyorsulást mutat. Míg 1970-ben még egyetlen közművelődési könyvtár sem volt gépesítve, addig 1979-ben 25, 1986-ban már 154 és 1988 végén pedig 290 olyan közművelődési könyvtár működött, ahol részben vagy egészben gépesítették a munkafolyamatokat.

Mi az oka, hogy ilyen látványosan növekszik az informatizált közművelődési könyvtárak száma Franciaországban?

A számítógépek és a közművelődési intézmények számára készült szoftverek jelentős mértékű fejlődésének köszönhetően egyértelművé vált, hogy a számítógépesített könyvtárak ugyanannyi személyzettel hatékonyabb és változatosabb tájékoztatást tudnak nyújtani a látogatóiknak. A munkához francia gyártmányú számítógépeket használunk és a szintén francia Média-bop elnevezésű szoftvert. Ez a program lehetőséget ad a komplex médiatári tájékoztatásra minden média feldolgozására és kezelésére. Például ha valaki napjaink nagy méretű francia középítkezéseiről keres információt, az alábbi tárgyszavakkal fogalmazza meg keresőkérdését: Középítkezés : Franciaország 1985-1991, és megkapja valamennyi könyv, folyóirat, valamint erről szóló videokazetta és diafilm címét.

Először a kölcsönzést és az ezzel összefüggő munkák gépesítését vezettük be, úgy mint beiratkozás, különböző szempontú statisztikák készítése, felszólító levelek írása, dokumentumok előjegyzése, üzenetátadás, beiratkozási és büntetési díjak könyvelése. A beiratkozott látogatókat és dokumentumokat vonalkódos rendszer segítségével azonosítjuk, s ezeket a kódokat a számítógéphez kapcsolódó fényleolvasóval juttatjuk a számítógépbe. A kölcsönzési feltételeket szintén a gépbe visszük. A kölcsönzés ennek a háromforrású információbevitelnek alapján történik. 1990 májusa óta így kölcsönzünk és megállapíthatjuk, hogy a hagyományos kölcsönzési rendszereknél jóval gyorsabban és pontosabban végezhető a munka.

A számítógépes állományfeldolgozást 1990 januárjában kezdtük el. A régebbi anyagból 10 ezer könyv újraosztályozását és az adatok gépbe vitelét egy francia könyvtáros kolléganőnk végezte másfél év alatt. A dokumentumokat tizedes osztályozási számokkal, és szabadpolcos raktári jelzettel látta el. A visszakeresés szerző, cím, tárgyszó, szak és sorozat szerint lehetséges. Az új intézetben 6 “Minitel” (kisképernyős televízió) segítségével juthatnak hozzá az érdeklődők a keresett információhoz, vagyis kéréseiket egy írógéphez hasonló, egyszerűsített billentyűzeten tudatják a központi egységgel, és a Minitel képernyőjén kapják meg a választ, illetve az utasítást a továbblépésre vonatkozóan. A számítógéphez kapcsolt nyomtató segítségével pedig bármely média katalógusáról készíthető egy egyszerű vagy teljesebb jegyzék, bibliográfia.

Az állománygyarapítás – melyhez a leltárbavétel és a selejtezés kapcsolódik – gépesítését 1991 második felében kezdjük el.

A CD-ROM mint a legújabb információ hordozó

Szorosan kapcsolódik a médiatár tájékoztató munkájához, de ezen kívül számos más felhasználási területe is van a CD-ROM-nak (Compact Disk Read Only Memory). A közvetlen napi médiatári munkához az alábbi két CD-ROM-ot használjuk: a francia Nemzeti Könyvtár 1975 után beszerzett többszázezer dokumentumának adatait és tárgyszavakat tartalmazó lemezt, a BN-OPAL-t, valamint az ELECTRE-BIBLIO-t, amely a Franciaországban pillanatnyilag kapható könyvek adatait tartalmazza rövid tartalmi ismertetővel, ETO számmal, tárgyszóval kiegészítve. Az adatok szerző és téma szerint kereshetők. Ezekről a CD-ROM-okról adapter segítségével vesszük át az általunk is beszerzett francia könyvek bibliográfiai leírását a feldolgozásunkhoz szükséges mértékben. A Fő utcai épületben a médiatári látogatók maguk használhatják majd a CD-ROM-ot, mely a könyvtáraknak és kiadóknak fontos forrást jelenthet a mai franciaországi könyvekre és egyéb médiákra vonatkozólag, de a nagyközönség érdeklődésére is számottartó további lemezekkel is rendelkezünk, melyek a francia irodalmat, történelmet, a világ gazdasági életét mutatják be a legfrissebb adatokkal.

Könyvtári személyzet

Felvetődhet a kérdés, hogy mekkora személyzet látja el ezt az egyre szélesedő, átfogó tájékoztató tevékenységet. A médiatárnak három állandó alkalmazottja van, de az átalakítás ideje alatt a munkatársak száma változó az elvégzendő feladatoknak megfelelően. A látogatottság növekedése a későbbiekben szükségszerűen maga után vonja újabb munkatársak felvételét/alkalmazását. A gépesítés és az új technikai eszközök bevezetése nélkülözhetetlenné teszi az állandó továbbképzést. Munkatársaink franciaországi és helybeni tanfolyamokon vesznek részt átlagban évente 1-2 alkalommal.

Állományvédelem

Minden szabadpolcos könyvtárban probléma, hogy hogyan lehet az állományt szabadon hozzáférhetővé tenni, és közben megakadályozni annak jogtalan elvitelét. A Fő utcai épületben ennek megoldására “SERMME” elnevezésű rádiófrekvenciás elven működő rendszert fogunk alkalmazni. A rendszer lényege: minden dokumentum fel van szerelve egy öntapadó címkével, mely elektromos áramkört tartalmaz. A médiatárból távozó látogató áthalad egy “kapun”, vagyis két darab jelzést adó antenna között, ami az adó és a vevőállomás. A kölcsönzött dokumentumokat a látogatónak a kapu előtt a kölcsönzőpultra kell helyeznie, és a kapun átlépve kapja meg azokat újra. Ha ezt elmulasztja, a kapun “áthaladó” mini áramkörrel ellátott dokumentum egy rádiójelet hoz létre, ami hangjel formájában mutatja a jogtalan eltulajdonítást.

Külső kapcsolatok

A budapesti Francia Intézetre – annak központi elhelyezkedése és fejlettsége miatt – esett a választás, hogy a közép-európai francia intézetek továbbképzési központjává váljon, mely a mai Franciaországot a legteljesebben tudja képviselni ebben a régióban. Ennek megfelelően már idén is fogadtunk közép-európai csoportokat továbbképzésre, de ezt a tevékenységünket a Francia Külügyminisztérium támogatásával szeretnénk az új intézetben kiteljesíteni. Hasonló módon kívánjuk a magyarországi könyvtárakkal is kiterjeszteni, illetve szorosabbra fűzni kapcsolatainkat, és segítséget nyújtani a Franciaországra vonatkozó tájékoztató munkában.

A magyarországi intézményekkel való kapcsolat kiépítésében a Francia Intézet, a Francia Nagykövetség Kulturális Osztályával szoros együttműködésben, de külön szervezeti egységben dolgozik. Így az utóbbi tevékenységi körébe tartozik többek között a Pedagógiai Iroda működése, mely a magyarországi oktatási intézmények módszertani és anyagi segítségét látja el, valamint a Terjesztési Iroda, mely a különbözd tudományos és kulturális intézmények francia könyv- és folyóiratbeszerzését támogatja egyre jelentősebb mértékben.

Mindezen kapcsolatok további kimunkálása még a jövő feladata, de szeretnénk, hogy a Francia Intézet és ezzel együtt a médiatár ennek a tevékenységnek inspirálója és motorja legyen, ezzel is segítve kultúráink közeledésének közös célját.

A bejegyzés kategóriája: 1991. 3. szám
Kiemelt szavak: , , , .
Közvetlen link.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!