Tartalom

Gerő Zsoltné: Búcsú az olvasóktól 7
Abstracts 8
Inhaltsangaben 10

Fülöp Géza: Haraszthy Gyula a tanító és a példaadó 13
Papp István: A magyar könyvtárpolitika néhány aktuális kérdése. Vezérfonal a vitához 17
Az MKE Műszaki Könyvtáros Szekciójának feljegyzése az időszerű könyvtárügyi és szakirodalmi tájékoztatási tennivalókról 22
Hozzászólások – Tóth Gyula 26
Hozzászólások – Fogarassy Miklós 30
Hozzászólások – Pádár Lászlóné-Kenyéri Kornélia 35
Hozzászólások – Pallósiné Toldi Mária 36
Hozzászólások – Tilcsikné Pásztor Ágnes 38
Hozzászólások – Ugrin Gáborné 39
Bobokné Belányi Beáta: Az információkezelők felelőssége. avagy a módszertani munka újabb útjai 41
Varga Róbert: Kisközségek könyvtárai tegnap, ma (és holnap?) 44
Sebestyén György: Szakirodalmi informatika és információs menedzsment – A posztgraduális képzés továbbfejlesztése az ELTE Könyvtártudományi Tanszékén 47
Nagy Attila: Iskola és könyvtár a rendszerváltás küszöbén 54
Baczoni Tamásné – Seres Tibor: Katalóguscédulák sokszorosítása az Országos Széchényi Könyvtárban 65
Gereben Ferenc: A magyar társadalom könyvtáros-képe 69
Novák István: Céduláktól hajlékony lemezig. Egy referálólap előállításának fejlődése 81
Nagy Csaba: Az Országgyűlési Könyvtár jogi információs tevékenysége 91
Skaliczki Judit: A megyei könyvtárak zenemű- és hangtári részlegeinek fejlődése 1978 és 1988 között 94

KITEKINTÉS
Szepesváry Tamás: Gondolatok az osztrák könyvtári rendszer néhány jellegzetességéről és a könyvtáros és információs szakemberképzésről 101
Dover, Marylin: Közérdekű tájékoztatás kisebb településeken. A PIRATE kísérlet első szakasza 107
Schunböck, Johann: Felkészülés a számítógép könyvtári alkalmazására 113
Walters, Suzanne: A marketing és a könyvtárak (Ford.: MÁNDY Gábor) 125
Kovács Lászlóné: Külföldi szakmai utazási lehetőségek könyvtárosoknak 129
Tulina, N. I.: A közművelődési könyvtár újkoncepciója és a külföldi tapasztalatok (Töm.: HEGYKÖZI Ilona) 137
Ankudovicz, Janusz – Adamiec, Witold: A közművelődési könyvtárak funkciói az állomány gyarapítására és használatára vonatkozó kutatások tükrében 143
Zotova, K.: A bibliográfia védelmében (Ford.: MÁTYUS Krisztina) 155

SZEMLE
Klinda Mária: OJTOZI ESZTER: A Debreceni Egyetemi Könyvtár külföldi antikvái és possessoraik 159
Fazokas Eszter: DESMARAIS, NORMAN: Acquisition systems for libraries . Számítógépes gyarapítási rendszerek 163
Bobokné Belányi Beáta: CRETH, SHEILA.: Effective on-the job training . Könyvtári gyakornokok hatékony képzése 166

Kategória: 1990. 1-2. szám | A közvetlen link.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!