Előszó – A II. Országos Bibliográfiai Értekezletről

Az Értekezlet megrendezésének gondolata 1987 októberében merült fel a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bibliográfiai, valamint Könyv- és Könyvtártörténeti Bizottságának egy közös rendezvényén. A szakmai közvélemény egyetértéssel fogadta a tervet, a Művelődési Minisztérium könyvtári osztálya pedig egyrészt ígért némi anyagi támogatást, másrészt előkészítő bizottságot kért fel. Ennek elnöke volt Kulcsár Péter, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtörténeti és Bibliográfiai Munkabizottságának elnöke, tagjai Balázsné Veredy Katalin, az Országgyűlési Könyvtár főigazgatója, Ferenczy Endréné, az OSzK igazgatója, Gomba Szabolcsné, a debreceni KLTE Központi Könyvtárának főigazgatója, Győri Erzsébet, a KMK igazgatóhelyettese, Kertész Gyula, az OSzK Retrospektív Bibliográfiai Osztályának vezetője, Lisztes László, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bibliográfiai bizottságának elnöke, titkára Hajdú Lívia, az OSzK munkatársa. Az első ülésre 1988. június 18-án került sor, a hatodikra 1990. május 30-án. Időközben kialakult a program, összeállt az előadók gárdája, létrejöttek a technikai feltételek, megoldódtak az anyagi problémák, és jelentkeztek a résztvevők, mintegy kétszázan.
Az Értekezlet alapfeladata az idestova 30 éve, 1961-ben Gödöllőn rendezett első összejövetel óta megtett út felmérése volt, az akkor kitűzött program végrehajtásának vizsgálata, a változások, az újonnan felmerült problémák és lehetőségek számbavétele. Megrendezésére alkalmasint az utolsó pillanatban került sor ahhoz, hogy az azóta színre lépett vagy most készülődő bibliográfus generációk tagjai még találkozzanak a régiekkel, akik leköszönőben vannak. Közülük nem egy már távozott is a pályáról. Ez egyben az egyik, a szubjektív megközelítésű válasz arra az előzetesen több oldatról felvetett kérdésre, hogy lehet-e valóban szükséges egy olyan rendezvény, amelyre 30 évenként kerül sor. A másik választ, amely az objektivitás oldaláról tekint a dologra, a következő lapokon olvasható anyag tartalmazza.
A jelentkezők előzetesen megkapták az előadások szövegét, részint, hogy módjuk legyen a megfontolásra, részint, hogy több idő jusson a vitára. A most közzétett szövegek túlnyomó többségükben lényeges módosítást nem tartalmaznak. A vita magnószalagra került, s néhány kéziratos példányban egyszer majd olvasható lesz. * Újabb, utólagos hozzászólásoknak a Könyvtári Figyelő folyamatosan teret ad.
Amit tanulságként ott helyben és frissiben le lehetett vonni, azt az utolsó ülésen megfogalmazott ajánlások foglalják össze. Sorsukat az Értekezlet rábízta a szakmára, felkérvén a MKE bibliográfiai szekcióját, hogy kísérje figyelemmel az ajánlások megvalósulását, és ne feledje, hogy egyszer a III. Értekezlet is időszerűvé válik.

* A vita és a szekcióüléseken elhangzottak floppyn és kéziratban is hozzáférhetők a Könyvtártudományi Szakkönyvtárban. (A szerk.)

 

A bejegyzés kategóriája: 1990. 5-6. szám
Kiemelt szavak: , , , , .
Közvetlen link.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!