e-könyves infotár

A szerzői jog és az érdekek egyensúlya

Az SG.hu-n olvashatjuk Berta Sándor írását, aki “A hasztalan fenyegetőzés rombolja a szerzői jog tekintélyét” címmel idézi Till Kreutzer véleményét a szerzői jog megítéléséről. A közismert ügyvéd és szakértő szerint a szerzői jog megérett a változástatásra. Szerinte a módosítási javaslatok egy részének bevezetéséhez idő kell, de van, amiben már ma előre lehetne lépni. Úgy véli, a sok tiltás nem kedvez az elfogadásnak, inkább nagyobb ellenállást szít, inkább a Fair Use elv mentén megvalósuló szabadabb felhasználási lehetőségeket tartja elfogadhatóbbnak.

“A jogtulajdonosok, a jogvédők és a felhasználók érdekeit egyensúlyba kell hozni.” – mondja Kreutzer.

A teljes cikk itt olvasható:
http://www.sg.hu/cikkek/94668/a_hasztalan_fenyegetozes_rombolja_a_szerzoi_jog_tekintelyet

Nemzeti emlékezet és digitális hozzáférés – visszhang a konferenciáról

“Elektronikus dokumentumok a könyvtárakban” címmel olvashatunk összefoglalót az Országgyűlési Könyvtárban október 18-án rendezett találkozóról, melyen a kiadók és a könyvtárosok közösen keresték a megoldást a digitális dokumentumok legális terjesztésére.

Itt olvasható a blogbejegyzés:
http://copyrightinthexxicentury.blogspot.hu/2012/10/elektronikus-dokumentumok-konyvtarakban.html

Dr. Bázing Zsuzsanna az e-könyvekről

Dr. Bázing Zsuzsanna meghívott hozzászóló lett volna az e-könyves rendezvényünkön, de kényszerű távolléte miatt gondolatait írásban küldte el, ez olvasható az alábbiakban.

***

HOGYAN KERÜL(JÖN) AZ E-KÖNYV A KÖNYVTÁRBA?
Mit gondol a kiadó? Mit gondol a könyvtár?
Országos Széchenyi Könyvtár, 2012. október 4. 

Kedves Kollégák!

A fenti rendezvényre örömmel fogadtam a felkérést, hogy szóljak hozzá a témához, azonban úgy alakult, hogy személyesen mégsem tudtam jelen lenni, ezért hozzászólásomat írásban teszem meg.

Bevezetőként  a rendezvény címéhez kapcsolódva egy gondolatot szeretnék hangsúlyozni. Szerintem a könyvtár és a kiadók is valahol azonosat akarnak, nevezetesen azt,  hogy kerüljön a könyvtárakba e-könyv is. Jelenleg a „zavart” az okozza, hogy ennek hiányzik az a fajta gyakorlata, illetve az ahhoz szükséges tudásanyag, amit mindkét fél a papíralapú világban jól olajozottan kialakított.  Mindenkinek hiányoznak azonfajta szakmai evidenciák, amelyek segítségével korábban jól orientálódott, mert ez egy nagyon alakulóban lévő terület.  Ennek a megközelítésemnek már korábban is hangot adtam rendezvényeken:

http://vandorgyules.tudaskozpont-pecs.hu/sites/mediatar/KaptarMagazin2011augusztus.pdf

Folytatás

Válogatott cikkek a szaklapokból (I.)

Gyorskeresést végeztünk a HUMANUS cikk-adatbázisban (http://www.oszk.hu/humanus) , hogy megtudjuk, 2011-ben milyen e-könyv témájú írásokat regisztrált az adatbázis. A keresőkérdésre összesen 33 találatot kaptunk, amelyekből néhány érdekesebbre hívjuk fel a figyelmüket.

***

A hagyományos vagy az elektronikus könyveké a jövő?

HELGREN, Jamie E.: Booking to the future : paper or electronic? Futurists have been pushing one option for years, but do we have to choose?In: American libraries. 42. (2011) 1/2., p. 40–43.

A Coloradói Állami Könyvtár Könyvtári Kutatószolgálata felmérést végzett könyvtárosok körében arról, miként látják a hagyományos könyv jövőjét. 2009 decemberében egy nyolc kérdésből álló kérdőívet tettek közzé különböző állami, regionális és országos levelezőlistákon A könyv jövője címmel. A kérdések a következőkre vonatkoztak: rendelkeznek-e e-könyv olvasóval; el fognak-e tűnni a hagyományos könyvek, és ha igen, mikor; milyen formátumokat használnak jelenleg és milyeneket fognak tíz év múlva a szak-, a szépirodalom valamint a tankönyvek olvasására; mit fognak szolgáltatni a könyvtárak tíz év múlva. […] A válaszadók egyharmada köz-, egynegyede egyetemi, és kb. egyötöde iskolai könyvtárban dolgozik. A válaszokban a leggyakrabban említett szempontok: több formátum együttélése, technológiai előnyök, esztétikai megjelenés, tartalom, költségek, generációs különbségek.

Az eredeti cikk itt olvasható: http://americanlibrariesmagazine.org/features/11302010/booking-future

Tovább a referátumra:
http://humanus.bibl.u-szeged.hu/human/cikk-mokka?marcid=human/cikk/407747

***

Megjegyzések a könyv jövőjéről. Az UNESCO második fóruma a kultúráról és a kulturális iparról

MICCOLI, Sebastiano: Riflettendo sul futuro del libro : il secondo Forum Unesco sulla cultura e le industrie culturali. In: Bollettino AIB. – 51. (2011) 1-2., p. 13-24.

A Monzában 2011 júniusában tartott második UNESCO-világfórumot a kultúráról és a kulturális iparról „A holnap könyve, az írott szó jövője” témának szentelték. Három alapvető kérdésre fordítottak különös figyelmet: az elektronikus könyvhez illeszthető új gazdasági modell szükségességére, a szellemi tulajdonjog fogalma újragondolására és a könyvtár funkcióira a digitális környezetben. Az első témában éles ellentét rajzolódott ki két felfogás között. Az egyik szerint a nyomtatott könyv mint a kiadói ipar fő terméke még hosszú életű lesz, melyet kisegítőként fog kísérni a kisebbségben lévő elektronikus médium. A másik álláspont szerint a könyvforma fejlődése a digitális környezetben olyan tulajdonságokat hoz, amelyek teljesen inkompatibilisek a kiadói iparnak az utóbbi százötven évben kialakult struktúráival. Azaz: a könyv világában kialakult üzleti modellt kell (lehet) alkalmazni a digitális termékekre is.

Tovább a referátumra: http://humanus.bibl.u-szeged.hu/human/cikk-mokka?marcid=human/cikk/424563

***

Könyvtár a kézben: mobiltechnológiák használata az egyetemi könyvtárakban

KOSTURSKI, Kate: Handheld libraries 101 : using mobile technologies in the academic library. In: Computers in libraries. – 31. (2011) 6., p. 11-13.

2008-ban több mint 4 milliárd használó rendelkezett mobiltelefonnal, ami a világ népességének 61%-át jelentette. A mobiltelefonok használatában a 18 és 29 év közöttiek vezetnek, azaz a felsőoktatási hallgatók korosztálya. Az egyetemi könyvtárak felismerték ezt: egy 2009-es felmérés szerint e könyvtárak 65%-a kínál mobil eszközökön elérhető szolgáltatásokat, vagy tervezi azt. A kezdő okostelefon-használók gondolkodhatnak egy mobiltelefonra optimalizált weboldalon, amit ráadásul könnyebb is technikailag létrehozni, mint egy hagyományos weboldalt. Készíthető ezen kívül önálló vagy az egyetemi alkalmazás részeként megjelenő okostelefon-alkalmazás is. Sok könyvtári adatbázis-szolgáltató (Westlaw, EBSCO, ScienceDirect, RefWorks) rendelkezik ilyennel, amelyet elérhetővé tehetünk a diákoknak. okban, katalógusban való keresések mellett cikkek letöltése is lehetséges minialkalmazásokkal, vagy a táblagép-formátumokra optimalizált weboldalakon keresztül.

Tovább a referátumra:
http://humanus.bibl.u-szeged.hu/human/cikk-mokka?marcid=human/cikk/422152

 

Bemutatkozik a Dóm Médiaszerviz

Könyvkiadásban és szerzői jogban jártas, a hazai és külföldi szerzői jogkezelésben gazdag tapasztalatokkal bíró szakemberek a következő szolgáltatásokat vállalják:

  • szerzői joggal érintett művek jogtulajdonosainak felkutatása;
  • szerzői jogi megoldások, szerződések kidolgozása;
  • egyeztetések és megállapodás jogtulajdonos és felhasználó között,
  • kiadóknak, szerzőknek jogmenedzsment a szóródó elektronikus felhasználási jogok területén,
  • megoldási javaslatok, modellek felhasználóknak, könyvtáraknak, jogtulajdonosoknak;
  • egyéb szerzői jogi kérdések tisztázása, kezelése.

Kapcsolat: dr. Bázing Zsuzsanna Dóm Bt. (dialogv-bazing@t-online.hu)

STURGES, Paul: Szerzői jog és e-publikálás. (Töm.: Papp István). = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 43. évf. 1996. 7–8. sz.

Paradigmaváltás a szerzői jogban, avagy illenek-e a régi fogalmak, szabályok és eljárások az új típusú információhordozókra? Ugyanúgy értelmezendő-e a szellemi tulajdon az elektronikus dokumentumokra, az elektronikus publikálás és információcsere közegében, mint a hagyományos, szekvenciális, nyomtatott szövegek esetében? Az új technika szerepe meghatározó. A zűrzavarból esetleg pereken és kompromisszumokon át található meg a kiút.

A tömörítés teljes szövege itt olvasható: http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=2233&issue_id=70

Együtt vagy külön úton? Könyvtárak, könyvkiadók és szerzők a digitalizálás útvesztőiben

Dr. Bázing Zsuzsanna (Dialóg Campus Kiadó-Nordex Kft.) fenti című írása (http://vandorgyules.tudaskozpont-pecs.hu/sites/mediatar/KaptarMagazin2011augusztus.pdf) a Kaptár Magazin 2011 augusztusi számában olvasható, és szorosan kapcsolódik a szerzőnek ahhoz az előadásához, melyet a 2011-es pécsi vándorgyűlésen tartott E-könyvek, e-tartalmak e-eszközök hasznosítása, használata könyvtári és könyvtáron kívüli környezetben címmel. A szerző a magazinbeli írásában az e-könyvkiadás, a szerző jog és a könyvtárak kapcsolatáról megállapítja: „az olvasói igények kielégítése és a Szerzői Jogi Törvény új rendelkezéseinek betartatása új helyzet elé állítja tehát a könyvtárakat és a könyvkiadókat is. Leginkább azért, mert hiányoznak hozzá a kidolgozott szakmai megegyezések, normák és gyakorlati megoldások”.
A vándorgyűlés Tudományos Szakkönyvtári Szekciójában tartott előadásának videofelvétele megtekinthető itt: http://vandorgyules.tudaskozpont-pecs.hu/node/747