e-könyves infotár

HOLL András: Tudományos szakirodalom elektronikus formában: publikálás archiválás keresés hozzáférés címmel tartott előadást 2012. 12-én az SZFKI-ban

A tudományos eredmények publikálása, a szakirodalomban való keresés, tájékozódás, a cikkek elérése, olvasása jelentősen megváltozott az elmúlt másfél évtizedben. DE az előttünk álló változások akár még nagyobbak is lehetnek, ha megfelelően használjuk fel a már rendelkezésre álló technológiát. Az előadásban áttekintjük a tudományos szakfolyóiratok és adatbázisok helyzetét, problémáit és lehetőségeit, különös tekintettel az információáramlás technológiáira. Nagy hangsúlyt helyezünk az Open Access (nyílt hozzáférés) szerepére, külön kitekintve a hazai helyzetre.

Az előadás prezentációja:  http://www.kfki.hu/library/holl_szem.pdf

Együtt vagy külön úton? Könyvtárak, könyvkiadók és szerzők a digitalizálás útvesztőiben

Dr. Bázing Zsuzsanna (Dialóg Campus Kiadó-Nordex Kft.) fenti című írása (http://vandorgyules.tudaskozpont-pecs.hu/sites/mediatar/KaptarMagazin2011augusztus.pdf) a Kaptár Magazin 2011 augusztusi számában olvasható, és szorosan kapcsolódik a szerzőnek ahhoz az előadásához, melyet a 2011-es pécsi vándorgyűlésen tartott E-könyvek, e-tartalmak e-eszközök hasznosítása, használata könyvtári és könyvtáron kívüli környezetben címmel. A szerző a magazinbeli írásában az e-könyvkiadás, a szerző jog és a könyvtárak kapcsolatáról megállapítja: „az olvasói igények kielégítése és a Szerzői Jogi Törvény új rendelkezéseinek betartatása új helyzet elé állítja tehát a könyvtárakat és a könyvkiadókat is. Leginkább azért, mert hiányoznak hozzá a kidolgozott szakmai megegyezések, normák és gyakorlati megoldások”.
A vándorgyűlés Tudományos Szakkönyvtári Szekciójában tartott előadásának videofelvétele megtekinthető itt: http://vandorgyules.tudaskozpont-pecs.hu/node/747

Information Technology Digital Library

Az oldalon 67 926 szerző 30 559 írása a tanulást, a kutatást, az innovációt szolgálja. Mintegy 28.000 konferencia előadás, közel 2000 cikk és 12 e-könyv közül válogathatunk.
A 19 dolláros havi (vagy 150 dolláros éves) előfizetési díj ellenében hozzáférést kapunk a teljes szolgáltatott mennyiséghez, vagy teljes szövegű eléréssel megvásárolhatunk konkrét írásokat, egyenként 9.95 dollárért.

http://editlib.org/

2012. április 11–13. Veszprém, Networkshop (21. országos konferencia)

A veszprémi konferencia előadásai között több említésre érdemes, témánkhoz kapcsolódó előadást találunk, de külön is felhívnám a figyelmet Béniné Virág Mária „Szolgáltatásfejlesztés a

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban” című előadására, amelyből megismerhettük a FSZEK csaknem teljesen elkészült, igen sokrétű új szolgáltatását.

A TÁMOP pályázat keretében hozták létre ezt az e-dokumentumokat kölcsönző, elektronikus fizetést is lehetővé tévő, webáruház jelleggel működő szolgáltatást. A könyvtárosok és a fejlesztők szoros együttműködése jól átgondolt, részleteiben is kidolgozott rendszer létrehozását eredményezte. (A szolgáltatás rövid bemutatásával a Könyvtári jó gyakorlat menüpontban foglalkozunk. )

A MaNDA is helyet kapott a programban. Bár a délelőtti előadás elmaradt, de a délutáni vitán megjelent Golden Dániel, hogy Bánki Zsolt kitűnő vitaindítója után válaszoljon a könyvtárak felvetésére. Kicsit egyenlőtlen volt a „küzdelem”, ugyanis a könyvtárosok meglehetősen nagy számban voltak jelen, és többen is kritikát fogalmaztak meg a Mandalatról, amelynek “védelmét” Dániel egyedül volt kénytelen ellátni.

A szerzői jogi kérdésekkel foglalkozó szekcióban is vita alakult ki a jogi szabályozás és a digitális szolgáltatások kérdéseiről. Hiába, az elektronikus világ új problémákat vet fel, szinte semmi nem értelmezhető ugyanúgy, mint a hagyományos nyomtatott dokumentumok korában: ma már új értelmet kap a „kézirat”, a „példányszám”, a dokumentum „terjedelme”, a kiadvány fogalma és még hosszasan sorolhatnánk, hogy mi mindent kell újra értelmezni, újra kitalálni, ha a kiadó vagy a könyvtár elektronikus kiadványok megjelentetésével vagy terjesztésével akar foglalkozni. A Networkshopon számos előadásban terítékre kerültek ezek a gondok.

Kapcsolódó dokumentum: Videotórium felvételek a Networkshopról http://videotorium.hu/hu/live/details/659,Tartalomszolgaltatok_konyvtarak_leveltarak_muzeumok