e-könyves infotár

Kérdőív az elektronikus könyvek közkönyvtárakban való megjelenéséről

Az elektronikus könyv előretörésével új olvasói szokások alakulnak ki, amivel a könyvtáraknak is szembe kell nézniük. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 4/1-es számú újpesti fiókkönyvtárának honlapján közzé tett kérdőívben arra voltunk kíváncsiak, hogy olvasóink igénylik-e, és ha igen, milyen formában az elektronikus könyv megjelenését a közkönyvtárakban. A teljes cikk a 3K októberi számában olvasható.

Bemutatkozik a DigitalBooks

Webáruházunk, a digitalbooks.hu harminckét év (papír)könyvkereskedelemben eltöltött idő  alapjain jött létre,  és igyekszik annak minden szakmai tapasztalatát és innovációs képességét kiaknázni.
Célkitűzésünk a magyar nyelven megjelenő hazai és külföldi bestseller és szakirodalom elérhetővé tétele a digitális olvasóközönség számára. Elhivatottságunk alappillére a magyar könyvkiadókkal létesített folyamatos párbeszéd, amelyben az e-könyv gyártási-forgalmazási folyamatait világítjuk meg, és igyekszünk eloszlatni a tévhiteket. Felhívjuk a kiadók figyelmét az elérhetőségben és az árazásban a  racionalitási és frissességi tényezőkre, szem előtt tartva ezzel az olvasói igényeket és elvárásokat.
A kiadókkal folytatott szakmai együttműködés során támogatjuk az e-könyvek kiadási politikáját. Tudjuk és hisszük, hogy eljött az e-könyvek ideje hazánkban is.
A Digitalbooks kiadói partnerei mellett vevői igényeit szeretné a legteljesebben kiszolgálni, ezért folyamatosan monitorozza és felméri ezeket.
A digitális könyvek esetében nincsenek határok, a magyar nyelven olvasni kívánók bárhol a világban elérhetik áruházunk kínálatát.
Hozzáértő csapatunkat az érdeklődők, akár vásárlók, akár kiadók, kereshetik az
info@digitalbooks.hu  email-címen és a  +36 20 559 8399 telefonszámon.

Séllei Aranka
ügyvezető
digitalbooks.hu

A Digitalbooks az Egyesülés az e-könyvekért egyik alapító tagja.

Bemutatkozik a Dóm Médiaszerviz

Könyvkiadásban és szerzői jogban jártas, a hazai és külföldi szerzői jogkezelésben gazdag tapasztalatokkal bíró szakemberek a következő szolgáltatásokat vállalják:

  • szerzői joggal érintett művek jogtulajdonosainak felkutatása;
  • szerzői jogi megoldások, szerződések kidolgozása;
  • egyeztetések és megállapodás jogtulajdonos és felhasználó között,
  • kiadóknak, szerzőknek jogmenedzsment a szóródó elektronikus felhasználási jogok területén,
  • megoldási javaslatok, modellek felhasználóknak, könyvtáraknak, jogtulajdonosoknak;
  • egyéb szerzői jogi kérdések tisztázása, kezelése.

Kapcsolat: dr. Bázing Zsuzsanna Dóm Bt. (dialogv-bazing@t-online.hu)

BÜKY Balázs és a könyvkonnektor blog új bejegyzése

e-könyves tíz pont (http://konyvkonnektor.hu/?p=2160)

1. Az e-könyv nem informatikai, hanem könyvészeti projekt.
2. Az e-könyv nem digitalizált, hanem digitális alkotás.
3. Az e-könyv nem mindenkié, hanem az olvasóé és szerzőé.
4. Az e-könyv szolgáltatás, nem szöveg mappa, nem text-fájl.
5. Az e-könyv fő jellemzői: stabil címlap, befejezett szöveg.
6. Óvakodj a text hibridtől, digi-csomagoktól.
7. Az e-könyv átválthat e-könyv-applikációba; de ezt jelezni kell egyértelműen.
8. Text-lízing, szöveg-bérlet helyett a kimunkált e-könyv-kölcsönzés az e-könyv esélye.
9. Globális könyv-lerakatok magyar polcokkal, hazai könyv plázák: nem egymást kizáró lehetőségek.
10. Social reading trendek: élmény-megosztás, tetszés-posztolás, idézet-szétküldés, jegyzet-ugrasztás.

A tíz ponthoz Büky Balázs könyvtári informatikus kiegészítő megjegyzése az e-könyvek kétféle létezésmódjáról a Katalist, 2012. július 10.  https://listserv.niif.hu/pipermail/katalist/2012-July/026742.html

STURGES, Paul: Szerzői jog és e-publikálás. (Töm.: Papp István). = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 43. évf. 1996. 7–8. sz.

Paradigmaváltás a szerzői jogban, avagy illenek-e a régi fogalmak, szabályok és eljárások az új típusú információhordozókra? Ugyanúgy értelmezendő-e a szellemi tulajdon az elektronikus dokumentumokra, az elektronikus publikálás és információcsere közegében, mint a hagyományos, szekvenciális, nyomtatott szövegek esetében? Az új technika szerepe meghatározó. A zűrzavarból esetleg pereken és kompromisszumokon át található meg a kiút.

A tömörítés teljes szövege itt olvasható: http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=2233&issue_id=70

PÁLFI Norbert: Irodalom, szöveg, információ: könyv a G2 galaxisban, avagy az e-book helyzete és kilátásai

Az összefoglalás bemutatja, mi az e-book, hogyan működik napjainkban, milyen lesz a jövője. Ismerteti az e-könyvek  formai jellemzőit, szól az e-könyvekben rejlő lehetőségekről és a buktatókról.
Főbb fejezetek:
Könyv a G2 galaxisban
Az e-book mai állása (Az e-book fájlformátumai, szoftverek, e-book berendezések, képernyők)
Az e-book paradigma és a hatalom kérdései (e-book kiadók, e-book terjesztők, e-könyvtárak, erőviszonyok).

A tanulmány teljes szövege itt olvasható: http://magyar-irodalom.elte.hu/vita/vitaforum/palfi.html

KOLTAY Tibor: Virtuális, elektronikus, digitális Elméleti ismeretek a 21. század könyvtárához

Az elektronikus tankönyv fő fejezetei:

1. Bevezetés: Amit a 21. század könyvtárosának tudnia kell(ene)
2. Hol van az információs társadalom?
3. Mire jó az információs műveltség?
4. Az interneten található információk sajátosságai és formátumai
5. Információkeresés internetkeresők és forráskalauzok segítségével
6. Virtuális tájékoztatás
7. Falak nélküli könyvtár, virtuális könyvtár, digitális könyvtár és a többi
8. Mit kell tudnunk még a digitális könyvtárról?
9. Digitalizálás. Tervezni, tervezni, tervezni!
10. A formától a tartalomig: XML
11. Dilemmák az elektronikus publikálás körül
12. A három „O”: Open Sources, Open Standards, Open Access
13. Licenszek és konzorciumok
14. Ami még jó tudni
15. Tájékozódás az elektronikus könyvtári szakirodalomban
16. Irodalom

A könyv innen letölthető: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/virtualis-elektronikus/adatok.html

HOLL András: Tudományos szakirodalom elektronikus formában: publikálás archiválás keresés hozzáférés címmel tartott előadást 2012. 12-én az SZFKI-ban

A tudományos eredmények publikálása, a szakirodalomban való keresés, tájékozódás, a cikkek elérése, olvasása jelentősen megváltozott az elmúlt másfél évtizedben. DE az előttünk álló változások akár még nagyobbak is lehetnek, ha megfelelően használjuk fel a már rendelkezésre álló technológiát. Az előadásban áttekintjük a tudományos szakfolyóiratok és adatbázisok helyzetét, problémáit és lehetőségeit, különös tekintettel az információáramlás technológiáira. Nagy hangsúlyt helyezünk az Open Access (nyílt hozzáférés) szerepére, külön kitekintve a hazai helyzetre.

Az előadás prezentációja:  http://www.kfki.hu/library/holl_szem.pdf