Egy kurrens nemzeti bibliográfiai műhely az ezredfordulón

Kategória: 2004/ 1

(Magyar Nemzeti Bibliográfia Könyvek Bibliográfiája Szerkesztősége)

Bevezetés

Az előttem szólóktól hallhattunk elődeinkről, régi bibliográfusokról, műhelyekről, akikről, amelyekről nekünk, mai bibliográfusoknak a dicső jelző méltán jut eszünkbe. Azt, hogy a mai bibliográfusok munkájáról az utókor hogyan vélekedik majd, nem tudhatjuk. Természetesen azon vagyunk, hogy méltó módon örökítsük át azt a hagyományt, amely a magyar bibliográfiát jellemzi.

A különböző szakmai fórumokon (szakirodalomban, rendezvényeken) az elmúlt években több helyütt olvashattunk, hallhattunk már azokról a nemzetközi tendenciákról és fejlesztési törekvésekről, amelyek meghatározzák egy nemzeti bibliográfiai műhely tevékenységét, terveit.

A ’90-es évek végére ezek a törekvések testet öltöttek különböző javaslatok, irányelvek formájában. Meghatározó jelentőségű volt az 1998-ban Koppenhágában megrendezett nemzetközi konferencia a nemzeti bibliográfiai szolgáltatásokról, amelynek ajánlásai egyértelműen megfogalmazták az irányt. Ennek alapján minden nemzeti bibliográfiai műhely megfogalmazhatta, megtervezhette tennivalóit. Ugyancsak itt fogadták el a “Functional requirments for bibliographic records” (A bibliográfiai rekordok funkcionális követelményei) című, az IFLA által jegyzett dokumentumot, amelyet röviden FRBR-ként ismer és emleget a szakma.*

(tovább…)

Címkék:

A teljes nemzeti cikkrepertórium megvalósíthatóságának lehetőségei*

Kategória: 2003/ 5

Úgy gondolom, Önök elé kell tárnom azokat az előzményeket, amelyek ahhoz a döntéshez vezettek, amelyről Monok István főigazgató úr nevében tájékoztató levelet írtam a Katalist-ra. Az MNB kiadványokat érintő kérdések között többek között szerepelt, hogy a “Magyar Nemzeti Bibliográfia. Időszaki Kiadványok Repertóriuma” című kiadványunk megjelentetése a 2002-es tárgyévvel lezárul. (tovább…)

Címkék: ,

A nemzeti bibliográfiai ajánlások megújítása

Kategória: 1999/ 7

Párizs 1977–Koppenhága 1998

1998. november 25. és 27. között háromnapos nemzetközi konferenciát szervezett az IFLA (International Federation of Library Associations) a nemzeti bibliográfiai szolgáltatásokról Koppenhágában az Egyetemes Bibliográfiai Számbavétel és Nemzetközi MARC Program (Universal Bibliographic Control and International MARC Core Program = UBCIM) keretében. A konferencia beceneve az International Conference on National Bibliographic Services névből alkotott betűszó: ICNBS volt.

1977-ben Párizsban az Unesco támogatásával rendeztek utoljára nemzetközi bibliográfiai kongresszust. Ekkor fogalmazták meg azokat az ajánlásokat, amelyek az elmúlt 20 évben alapvetően befolyásolták a nemzeti bibliográfiai központok tevékenységét, és amelyek követése a gyakorlatban a könyvtárak közötti bibliográfiai adatcsere jelentős fejlődését eredményezte szerte a világon. Ugyanakkor a bibliográfiai munkában drámai változások és kihívások következtek be, nemcsak azért, mert szaporodott és egyre inkább szaporodik az elektronikus és on-line hozzáférésű dokumentumok száma, hanem azért is, mert megjelenésükkel jelentősen bővült a nemzeti bibliográfiák gyűjtőköre. Hogyan lehet ezeket kezelni, számba venni és megőrizni az utókor számára?

A konferencia célja kifejezetten az 1977-es párizsi ajánlások felülvizsgálata és korszerűsítése volt.

A konferenciát a Királyi Könyvtári és Információtudományi Főiskola termeiben tartották, a Dán Királyi Könyvtár és a Dán Könyvtári Központ szervezésében és védnöksége alatt.

(tovább…)

Címkék:

A Magyar Nemzeti Bibliográfia. Könyvek Bibliográfiája füzeteinek és rekordjainak szolgáltatása az Interneten

Kategória: 1997/ 8

1. Bevezetés
A “Magyar Nemzeti Bibliográfia. Könyvek bibliográfiája” (a továbbiakban: MNB füzetek) az Országos Széchényi Könyvtár által közreadott félhavonta megjelenő folyóirat, amely az Egységes Bibliográfiai Számbavétel (Universal Bibliographic Control – UBC) alapelveinek megfelelően folyamatosan és teljes körűen közli a Magyarországon megjelenő könyvek és könyvjellegű dokumentumok hiteles leírásait az érvényes nemzeti és nemzetközi szabványok, szabályzatok alapján. (tovább…)

Címkék: ,

CD-ROM-on a magyar sajtóbibliográfia

Kategória: 1997/ 4

Az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) az Arcanum Databases munkatársaival együttműködve 1995 óta DOS verzióban CD-ROM-on is megjelenteti a “Magyar Nemzeti Bibliográfia – Könyvek” (MNBK) elnevezésű adatbázist. 1995-ben egy, 1996-ban két lemez készült el. Az 1996. évi második lemezen két adatbázis szerepel, az MNBK-n kívül a “Magyar Nemzeti Bibliográfia – Periodikumok” (MNBP) adatbázis is. (tovább…)

Címkék:

A Magyar Nemzeti Bibliográfia rendszerének honlapja – Az Országos Széchényi Könyvtár szolgáltatása

Kategória: 2009/ 3

A magyar kulturális örökség részét képező, könyvtári gyűjtőkörbe tartozó hungarikumok múltunk és jelenünk megismerésének pótolhatatlan forrásai, a nemzeti és az egyetemes kulturális örökség egészének elválaszthatatlan összetevői. Hiánytalan szellemi birtokbavételük minden ember alapvető joga. Az Országos Széchényi Könyvtárnak, mint nemzeti könyvtárnak kiemelt feladata az ebbe a kategóriába tartozó dokumentumok nemzeti bibliográfiájának készítése, illetve szolgáltatása.
A múlt században a különféle kurrens és retrospektív nemzeti bibliográfiák nyomtatott köteteiben való kutakodás, adatgyűjtés igencsak nehézkes, körülményes volt mind a könyvtárosok, mind a kutatók, felhasználók számára. A számítástechnika fejlődése, a digitalizálás, az adatbázisok kiépítése következtében azonban a XXI. században már teljesen más módszerekkel lehet és kell a nemzeti bibliográfiákban regisztrált tételeket megkeresni, hasznosítani. Hosszadalmassá, sőt hiányossá teheti viszont a kutatómunkát az, ha a digitalizált, illetve elektronikus bibliográfiai szolgáltatásokat különböző, egymástól független weboldalakon lehet csak megtalálni.
A könyvtárosok, bibliográfusok számára az egyik kihívást a különböző helyeken található információ-együttesek rendszerezése, összeszervezése jelenti. Ennek a feladatnak kívánt megfelelni az Országos Széchényi Könyvtár avval, hogy stratégiai célkitűzésének megfelelően, a nemzeti kulturális örökséghez való szabad és általános hozzáférhetőség megvalósítása érdekében a Magyar Nemzeti Bibliográfia (MNB) rendszerének eddig digitalizált vagy adatbázisból elérhető részrendszereit 2007 decemberétől – linkgyűjtemény formájában – elérhetővé tette egy közös honlapon: http://mnb.oszk.hu, amely az OSZK weboldalán elhelyezett “MNB Magyar Nemzeti Bibliográfia” ikonról is elérhető. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék