A könyvtárak – az információ- és az inspirációszerzés legfontosabb forrásai

Kategória: 2012/ 6

Az EBLIDA állásfoglalása*

“Az Európai Unió nem csupán egy gazdasági folyamat vagy egy kereskedelmi hatalom, hanem sokak – joggal – példa nélküli és eredményes társadalmi és kulturális projektnek tekintik.” (Az európai kulturális menetrend a globalizálódó világban)
Európa könyvtárai fontos szerepet játszanak ebben a “társadalmi és kulturális projektben”. Az európai könyvtárakban rejlő lehetőségeket mindmáig nem sikerült teljességgel kiaknázni az Európai Unió fejlesztése érdekében, amelynek alapértékei a sokszínűség és a kultúrák közötti párbeszéd tisztelete, a szabad véleménynyilvánítás, az emberi méltóság, a szolidaritás és tolerancia. (tovább…)

Címkék: ,

Mozgásban az információ

Kategória: 2012/ 5

BOBCATSSS 2012 ­ Amszterdam

A BOBCATSSS ­ mint tudjuk ­ mozaikszó, betűi a kezdeményezést elindító
egyetemi városok nevének kezdőbetűi: Budapest, Oslo, Barcelona, Copenhagen,
Amsterdam, Tampere, Stuttgart, Sheffield, Szombathely. A legelső BOBCATSSS konferencia Ruud Bruyns (Amszterdam) és Papp István (Budapest) kezdeményezésére ült össze húsz éve, Magyarországon.
A konferencia az EUCLID (European Association for Library and Information Education and Research: A Európai Könyvtár- és Információtudományi Oktatási és Kutatási Szövetség) szakmai fennhatósága alatt kerül megrendezésre. Megvitatják és meghatározzák az adott év konferenciájának témáit, költségvetést készítenek, valamint rendezvényszervezési feladatokat látnak el; a konferencia nyelve az angol. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék