Terv és remény

Kategória: 2014/ 7

A magyarországi könyvtárügy története a Rákosi-korszakban (1945-1956)

A tervezett történeti áttekintés

A szakmai önismeret számára nélkülözhetetlen lenne egy olyan alapos áttekintés, amely reálisan mutatja meg a korábban – esetünkben: két nemzedékkel előbb – történteket. A történelmi távlat elvben lehetővé teszi az igényes feldolgozást. Fő célunknak azt tartjuk, hogy olyan tudományos igényességű mű szülessen, amely a képzésben (továbbképzés, felsőfokú és posztgraduális szakképzés) jól használható, egyben kiinduló pontja lehet további kutatásoknak (szakdolgozat, PhD-disszertáció). A tervezett mű jelenlegi munkacíme: A magyarországi könyvtárügy története a Rákosi-korszakban (1945-1956). (tovább…)

Címkék:

Címkék