A KÖNYVTÁROSOK KÉZIKÖNYVÉRŐL

Kategória: 2000/ 2

Nagy szakmai merészség volt vállalkozni rá…

A hatvanas években a könyvtárhoz kapcsolódó, környezetére vonatkozó elméleti és gyakorlati ismeretek olyan közkeletűen vallott és vállalt halmaza alakult ki, amely – mutatis mutandis – nagyon hasonló tartalmú összefoglalásokban-kézikönyvekben öltött testet Keleten és Nyugaton egyaránt. (tovább…)

Címkék:

A Könyvtárosok kézikönyvének köszöntése

Kategória: 2000/ 2

Megjelent a három kötetesre tervezett könyvtáros-kézikönyv első része Horváth Tibor és Papp István szerkesztésében. Köszöntésnek, szakmai ünneplésnek jött el az ideje. Pedig napjaink jelmondata a “navigare necesse est” helyett lehetne a “fumigare necesse est” is, hiszen legyen szó egy szakma belügyeiről vagy bármely közéleti kérdésről, bírálat, lekicsinylő vélemény könnyen terem, míg mások teljesítményének elismerésére nehezebb példát találni. (tovább…)

Címkék:

Könyvtárosok kézikönyve

Kategória: 2000/ 2

Minden tudományos diszcipIína, minden szakma természetes törekvése, hogy egy-egy kutatástörténeti korszak végén kézikönyvben összegezze azokat az ismereteket, amelyeket a következő generációk számára átadásra hasznosnak minősít. Ugyanakkor ki is jelöli azokat a kutatási, illetve alkalmazási területeket, ahol további tennivalókat lát. (tovább…)

Címkék:

Új kézikönyv

Kategória: 2000/ 2

(Szubjektíven) Szép könyv. Jó megfogni, kellemetes érzés az ujjaink közt, a tenyerünkön csúsztatni. Nézem a borítót. Nagybetűs cím: KÖNYVTÁROSOK KÉZIKÖNYVE 1. Közepes méretű betűkkel: OSIRIS KÉZIKÖNYVEK. Kisebb betűkkel: Szerkesztette Horváth Tibor – Papp István. (tovább…)

Címkék:

Széljegyzetek a kézikönyv margójára

Kategória: 2000/ 2

“Mivel a tudományban nincsenek dogmák, meg kell engednünk más szerzők és személyek más nézeteit és szakszavait is, ha azok nem zavarók, nem tájékozatlanságból fakadnak, és nem eredetieskedésből születnek.” (Horváth 1999, 16. p.)

Előre kell bocsátanom: elfogult vagyok. Elfogult, mert a szerkesztők engem is felkértek, hogy a második és harmadik kötet megírásában részt vegyek, ami számomra különös megtiszteltetés, de elfogult azért is, mert az a gondolatvilág, látásmód és elkötelezettség, amellyel Horváth Tibor a témához közelít, számomra régtől fogva meghatározó élmény és követendő példa. (tovább…)

Címkék:

Címkék