Bibliopláza – a XXI. század könyvtára?*

Kategória: 2013/ 1

A (poszt)modernitás konstrukciói egy nagyvárosi könyvtármodell gyakorlatában

Bevezetés

A bibliopláza értelmezésemben egy olyan lehetséges könyvtári modell és gyakorlat, amely bizonyos értelemben a XXI. századi könyvtártörténet fontos fejlődési foka lehet; ezzel egyben a (poszt)modern könyvtári diskurzus folytatója, dialektikus “összegzője”, amennyiben a könyvtár történeti fejlődésének narratívái egyáltalán egységbe hozhatók azokkal a véleményekkel és gyakorlattal, amelyek szerint a kultúra, a kultúraelsajátítás (könyvtári aktusai is) pusztán életforma-féleségnek tekinthetők1. A könyvtár társadalomtörténeti jelenségvilágának fejlődési, történeti narratívái és életforma narratívái közötti “szakadék” jelenti az ütközőpontot a modern és posztmodern könyvtár filozófiai megalapozásánál, amelynek dialektikus áthidalásában a gyűjteményezés, a könyvtári épület, a tér kialakításának szintézisigényében feloldódva manifesztálódnak a modern és posztmodern könyvtár vívmányai, szolgáltatásai az olvasói térhasználat reprezentációiban. A modernitás és posztmodernitás könyvtári konstrukciói a modern könyvtári ontológia diskurzusától a posztmodern könyvtári fenomenológia diskurzusáig tartó axiomatikus trendekben vethetők össze. A modern könyvtár ontológiai megközelítése a fizikai dokumentum anyagi valóságán alapszik, míg a posztmodern könyvtári paradigma fenomenológiai értelmezésért kiált, nem utolsósorban a virtuális megjelenésének okán is. Már a filozófiai megközelítés diszkrepanciáinál is érezhetjük, hogy a modern és posztmodern könyvtár lételméletileg is “szemben áll” egymással. (tovább…)

Címkék: , ,

A szociális hálózat és a könyvtári rendszerek

Kategória: 2012/ 7

A szociális hálózat fogalma

A szociális hálózat az angol social networking szóösszetétel fordítása, de használják még a közösségi hálózat kifejezést is. Már az internet indulásakor látszott, hogy az új médium alkalmazásai (a World Wide Web, vagyis a világméretű hálózat, az e-mail, majd a blog, a wiki, közösségi oldalak) arra szolgálnak, hogy kifejtsük véleményünket, hírt adjunk magunkról, egyszóval kommunikáljunk egymással.1 (tovább…)

Címkék: , ,

A Könyvtár 2.0 kísérleti műhely

Kategória: 2010/ 9

Bevezetés

A könyvtár-technológia hazai műhelye létrehozásának számos igény felismerése jelenti előzményét. Az ország könyvtárosaiban, fiatalokban, gyakorló szakmabeliekben meglévő innovációs készség régóta igényel egy olyan, többé-kevésbé formális közösséget, amely keretet ad a fejlesztéseknek, illetve biztosítja az eredmények széles körű terjesztését. A másik oldalon a könyvtárak szintén igényelnek olyan szakmai műhelyt, amely a technikai kérdésekben felvállalja az innovációt.
A “K2″ kísérleti műhely feladata ezen igények kielégítése. Célunk, hogy a projektben a web 2.0-vel, illetve tágabb értelemben a könyvtár-technológiával foglalkozó kutatásokat a Könyvtári Intézet égisze alatt egyetlen nagy virtuális kutatócsoportba integráljuk. Ennek érdekében igyekszünk minél többeket bevonni mind a kutató, mind pedig a gyakorlati szakemberek köreiből. A kutatócsoport egyfajta mediátori funkciót is be kíván tölteni azzal, hogy egyik oldalon bátorítja a kísérleteket, a másik oldalon pedig népszerűsíti azok eredményeit és használatát. Az országban ezen a területen szétszórtan zajló kutatások összefogásával, az erőforrások koncentrálásával és az eredmények minél szélesebb körű terjesztésével a kutatócsoport nem kisebb célt szolgál, mint hogy elősegítse a könyvtár-technológiai kutatások hatásának növekedését. Egyszerűbben szólva, hogy azok az újdonságok, amelyekről a szakirodalomban olvasunk, minél hamarabb tetten érhetők legyenek a könyvtárak napi gyakorlatában. (tovább…)

Címkék:

Könyvtár 2.0

Kategória: 2008/ 2

Mit is mondhatunk e fogalomról? Azt, hogy nem új? Régen szimplán csak azt mondtuk, hogy korszerű, vagy még régebben, hogy naprakész.
Miért kell ezzel foglalkozni?
Pintér Róbert, az Információs Társadalom- és Trendkutató Központ (ITTK) igazgatója egy konferencián nagyon szemléletesen mutatta meg, hogy miért aktuális a könyvtárak számára a korszerűség, a változás, a Könyvtár 2.0.1
“A könyvtárak megújulás előtt állnak. Ez a megújulás nemcsak választás kérdése, hanem kényszer is… Azt, hogy mi fog történni, a kulcsszereplők közötti viszony fogja eldönteni. Ezek a kulcsszereplők az olvasó, a könyvtáros, a döntéshozó, az információ és az információhordozó technológia. A változás lényege abból fakad, hogy alapvetően megváltozott az információ és az információhordozó technológia. Ennek hatása van az olvasóra, a könyvtárosra és az információra egyaránt. Ez a fejlődés felveti azt a kérdést, hogy vajon továbbra is a »hagyományos« könyvtár-e az információkhoz való hozzáférés leghatékonyabb eszköze? Végeredményben a könyvtár legitimitása és létezése kérdőjeleződik meg.”
A kérdésfelvetés provokatívnak tűnik – pedig egyáltalán nem az! (tovább…)

Címkék:

Könyvtár 2.0, avagy közösen vagyunk tudásbirtokosok

Kategória: 2007/ 9

Fogunk-e tíz év múlva a könyvtár 2.0-ról (vagy bank 2.0-ról, marketing 2.0-ról, iskola 2.0-ról stb.) beszélni? Feltehetően már nem, vagy csak kevéssé. Ugyanúgy nem, mint más technikákról, eljárásokról, amelyek szervesen beépülnek a mindennapok gyakorlatába, és megszűnnek – legalábbis önmagukban – téma lenni. A 2.0-s gyakorlatban elhalványodik a határ a hagyományos szolgáltató és használó között, az előbbi inkább fizikai és virtuális teret ad az utóbbiak céljai számára. Ma, 2007-ben beszélnek itt-ott 3.0-ról és 4.0-ról, de talán nem ez a lényeg, hanem az, hogy az alapvetően technikai fejlesztések hogyan és milyen gyorsan befolyásolják a szakmai gondolkodást. (tovább…)

Címkék:

Merre tart a könyvtáros világ?

Kategória: 2007/ 1

Gondolatok két nemzetközi konferencia kapcsán

…ami az előadásból kimaradt…*

2006 júniusában az ausztriai Salzburgban rendezték meg An Expedition to European Digital Cultural Heritage címmel – a MINERVA program által is támogatott – digitalizálási konferenciát. A rendezvény alcímében – Collecting, Connecting – and Conserving? – nem véletlenül van kérdőjel, hiszen sokakat foglalkoztató, aktuális kérdések voltak napirenden. Bár számos érdekes felszólalást hallhattunk, és szép eredményekről számolhattak be az előadók, őszintén szólva mégis úgy érzem, nem sikerült minden feltett kérdésre megnyugtató választ adni. De ez talán nem olyan nagy baj…, fontos, hogy megfogalmazódtak a problémák, amelyekkel közösen foglalkoznunk kell. A DAT konferencián elhangzott előadásban a salzburgi találkozóról kevesebb szó esett, ezért itt erről szól részletesebben a beszámoló.
A rendezvényen – az EU támogatásának köszönhetően – minden érdeklődő ingyen vehetett részt. Célközönségként az örökségintézményeket, a kutatóintézeteket, multimédia-fejlesztőket, a MINERVA program nemzeti képviselőit és a politikai döntéshozókat jelölték meg. Az előadások angol, német és francia nyelven hangzottak el, a könnyebb megértést szinkrontolmácsok segítették. (tovább…)

Címkék: , , ,

Címkék