“Itt van, György főpap a Te könyvtárad (…) mindenki számára nyitva áll.”

Kategória: 2014/ 9

240 éves Magyarország első, nagy nyilvános könyvtára,
a Klimo Könyvtár

A hajdani pécsi püspöki könyvtárat 240 éve, 1774 tavaszán alapította Klimo György püspök (1751-1777). Ez a gyűjtemény volt Magyarország első, nagy nyilvános bibliotékája, amely az alapító szándéka szerint a városban felállítandó egyetem szakkönyvtára lett volna. Ezért minden, az egyetemen tanítandó tudományág korábbi és korabeli kötete helyet kapott a gyűjtemény polcain: így a vallástudomány mellett a jog-, az orvos-, a természet-, valamint a bölcsészettudomány nyomtatványai és kéziratos munkái is. (tovább…)

Címkék:

Klimo György püspök és kora

Kategória: 2012/ 6

A kötet a 2010-ben, Klimo György pécsi püspök születésének 300. évfordulójára megrendezett konferencia előadásait tartalmazza. Először Monok István levezető elnök tollából olvashatunk egy rövid bevezetőt, majd a konferencia “főszereplője”, Klimo György életrajza következik.
A kötet szerkesztői, Pohánka Éva és Szilágyi Mariann jól elkülöníthető tematikai egységekre osztották a kiadványt. Az elsőben, A nagy könyvtáralapítók címmel igyekeztek kontextusba helyezni Klimo György tevékenységét és könyvtárát. Az első tanulmányt Pohánka Éva jegyzi; a szerző kísérletet tesz arra, hogy a korábban megjelent és a szakirodalomban széles körben elterjed adatokat, amelyek a könyvtár állományának nagyságáról szólnak, helyesbítse. Munkája alapját a Klimo püspök halálakor készült hagyatéki leltárban szereplő könyvjegyzék és a Koller József által készített, az 1779-es állapotot tükröző katalógus adja. Az új adatokat, amelyek a korábbiakhoz képest lényegesen kisebb állományról szólnak, másfajta vizsgálattal is igyekszik a szerző alátámasztani. A püspöki könyvtár eredeti helyszínének alaprajza és leírása ad támpontot annak mérlegeléséhez, hogy a polcokra mekkora állomány férhetett el. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék