Olvasás- és könyvtárszociológiai vizsgálatok Hargita megyében

Kategória: 2007/ 4

A csíkszeredai Hargita Megyei Könyvtár munkatársai 2004 tavaszán (április-május hónapokban) olvasással vagy olvasást érintő tényezőkkel kapcsolatos felméréseket végeztek a megye községeiben. Az egyik felmérés tárgyát a községi könyvtárak képezték, ezek helyzete, adottságai, szolgáltatásai a 2001-2003-as periódusban, a másik felmérés pedig a lakosság olvasói, könyvtárhasználói, médiafogyasztói, számítógép-használói szokásaira terjedt ki.
Munkánkat anyagilag támogatta a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, szakmai segítséget nyújtott Nagy Attila, a Könyvtári Intézet munkatársa és Sorbán Angella szociológus, a kolozsvári Trend Társadalomkutató Műhely vezetője. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék