Ajánlás az Ajánláshoz

Kategória: 2009/ 9

Ajánlás a fogyatékossággal élő könyvtárhasználók könyvtári ellátásának javítására címmel jelent meg az OKM Könyvtári osztályának – a Miniszteri Értekezlet által elfogadott – előterjesztése az Oktatási és Kulturális Közlöny 2009. évi 21. számában (VII. 28.).Mindazok, akik ezzel a kérdéskörrel foglalkoznak tudják, hogy a fogyatékossággal élők társadalmi, könyvtári integrálásáról és esélyteremtéséről a külföldi és a hazai könyvtári szakirodalomban egyaránt évtizedek óta lehet olvasni. Sok hazai konferencia, szakmai nap, akkreditált és egyéb tanfolyam, képzés, publikáció, kiadvány foglalkozott és foglalkozik a témával.
Érdemes megemlíteni, hogy a kérdéskör hazai fölkarolásában része volt az IFLA-nak, hiszen az 1972. évi budapesti kongresszusnak ez volt a témája, és természetesen a később született IFLA-irányelvek is foglalkoznak a fogyatékossággal élők könyvtári ellátásával.
Az Ajánlásban megfogalmazott feladatokkal kapcsolatban nem új dologról van tehát szó, hanem régi hazai adósságról. Arról, hogy érvényt szerezzünk a fő célnak: a szolgáltatásokhoz való hozzájutást mindenki számára biztosítsuk. (tovább…)

Címkék:

AJÁNLÁS – a fogyatékossággal élő könyvtárhasználók könyvtári ellátásának javítására

Kategória: 2009/ 9

(Készült a Könyvtárfejlesztési stratégia 2008-2013, Portál program részeként)*

1. A fogyatékosság mint társadalmi probléma: az alapvető szemléletváltás szükségessége

Magyarországon a 2001-es népszámlálási adatok tanúsága szerint – az 1990. évi népszámlálás adataihoz képest 3,5 százalékról 5,7 százalékra nőtt (mintegy 600 ezer ember) a fogyatékossággal élők aránya. A fogyatékossággal élő emberek iskolai végzettsége, bár valamelyest javult, még így is jóval alacsonyabb a nem fogyatékossággal élő emberekénél.
A fogyatékosságnak sok változata van, fizikai, érzékszervi, intellektuális, pszichológiai vagy többszörösen halmozott károsodást takar. A fogyatékossággal élő személyek iskolai végzettsége és foglalkoztatottsága elfogadhatatlanul alacsony színvonalú. Ez annak az egyértelmű jele, hogy jelentős részük számára néhány alapvető emberi jog még mindig nem elérhető, vagyis az élet minden területéhez való teljes és egyenlő hozzáférés joga nem valósul meg. Általánosan megállapítható, hogy a fogyatékossággal élő személyek körülményei nagyon különbözőek Európában, attól függően, hogy milyen mértékben tudatosult helyzetük a döntéshozókban, a szakmai körökben és a közvéleményben, és a társadalmi-gazdasági fejlődésnek milyen fokán helyezkedik el az adott ország. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék