A könyvtárak – az információ- és az inspirációszerzés legfontosabb forrásai

Kategória: 2012/ 6

Az EBLIDA állásfoglalása*

“Az Európai Unió nem csupán egy gazdasági folyamat vagy egy kereskedelmi hatalom, hanem sokak – joggal – példa nélküli és eredményes társadalmi és kulturális projektnek tekintik.” (Az európai kulturális menetrend a globalizálódó világban)
Európa könyvtárai fontos szerepet játszanak ebben a “társadalmi és kulturális projektben”. Az európai könyvtárakban rejlő lehetőségeket mindmáig nem sikerült teljességgel kiaknázni az Európai Unió fejlesztése érdekében, amelynek alapértékei a sokszínűség és a kultúrák közötti párbeszéd tisztelete, a szabad véleménynyilvánítás, az emberi méltóság, a szolidaritás és tolerancia. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék