A helytörténeti kutatás és a helyismereti dokumentumok digitalizálása*

Kategória: 2009/ 9

Valahogy úgy adódott, hogy az elmúlt két évben két alkalommal is statisztikai adatokat kellett gyűjtenem a hazai helyismereti-helytörténeti kiadványokról. 2007-ben az Országos Helyismereti Szövetség felkérésére tartottam előadást, és a felkészülés szakaszában a Magyar Nemzeti Bibliográfia 2004-es, 2005-ös és 2006-os évfolyamában megszámoltam a lokális tartalommal megjelent könyveket. Az eredmény impozáns: 1108, 984 és 952, összesen 3044 tétel. (Ehhez hozzávehetjük még a Honismeret című folyóirat bibliográfiájában fellelhető 158 határon túli magyar címet.) Tavaly az MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezetének országos konferenciáján az 1974-2006 közötti időszak könyvtári kiadványairól beszéltem; ezúttal négyszer három esztendő (1974-1976, 1984-1986, 1994-1996, 2004-2006) – szintén a Magyar Nemzeti Bibliográfiából merített – adataira támaszkodtam. Immár három évtized távlatában állapíthattam meg, hogy a magyarországi helyismereti könyvek mennyisége emelkedő tendenciát mutat: 1065-1591-2203-3044. (Hasonló tendencia figyelhető meg a regisztrált könyvtári kiadványok számában: 74-97-106-130.) (tovább…)

Címkék:

Címkék