Emlékek a közkönyvtárak állományának alakulásáról*

Kategória: 2009/ 8

A Kodolányi János Főiskola Könyvtára és az MKE Fejér Megyei Szervezete dicséretes és bátor tettet hajtott végre a “Megújítás és megőrzés” című, a könyvtári állományépítés égető kérdéseivel foglalkozni kívánó konferencia megrendezésével. Mint utólag kiderült, a dicséretre föltétlen rászolgáltak a rendezők Hegyközi Ilona, Szivi Józsefné és Takács Dániel tartalmas, informatív és gondolatébresztő előadásáért (tekintsünk el illő szerénységgel a magamétól, amelynek fő vonásairól most az olvasók maguk ítélhetnek), bátorságra azonban a fennálló körülmények ellenére sem volt szükség, hiszen a szakmai körökben manapság fodrozódó vagy hömpölygő hullámok expressis verbis nem gyűrűztek be – talán csak a háziasszony, Beniczky Zsuzsa egy rövid és semleges indikációja erejéig – a konferencia vizeire. Holott talán ez lett volna a cél.
Egy olyan ásatag személy számára – akinek idestova több mint tíz éve biggyesztik a nevéhez a “ny.” epitheton ornanst, s maga nem átallja bevallani, hogy nem él az internet és kapcsolt részei által nyújtott információszerzési és véleménymegosztási lehetőségekkel, a szakmai berkek ügyeiről pedig csak a 3K és a tömegkommunikációs eszközök révén szerez tudomást – igencsak nagy megtiszteltetés, hogy előadóként vehetett részt ezen a konferencián, s elfogadták tőle, hogy a mai problémák helyett az emlékeiről szóljon. Annál is inkább, mert “ny.” léte alatt mind civilebbé változott, az utóbbi idők jelenségei következtében egyre ijedtebben figyeli az egyes szakmák állásfoglalásait, nyilatkozatait, kritikát nem tűrő magabiztosságát, végveszedelemmel fenyegető fellépéseit, és maga is egyre gyanakvóbbá vált egykori szakmája viselt dolgai, sőt a saját korábban vallott szakmai nézetei iránt. (tovább…)

Címkék:

Korszakváltás a könyvtárakban Hatékonyság és minőség – az adatok alapján

Kategória: 2009/ 4

Egy felmérés szerint – írja a Népszabadság 2009. február 6-i száma – baj van a magyar könyvtárak állománygazdálkodásával.
A hatékonyság, a szolgáltatás minőségének fejlesztése érdekében látványosan átalakuló és sikeres magyar könyvtári rendszert valóban pazarlás jellemezné? A kérdésre nem elég tudni a nemleges választ. A háttérre is kíváncsiak vagyunk.
Jelen írás szerzőjének a háttér megvilágítása mellett további két célja van: objektív tények és adatok alapján bemutatni a nyilvánosan működő magyarországi könyvtárak állományának hasznosulását, és cáfolni a nem releváns adatok alapján született megalapozatlan következtetéseket, a cikkben megjelent állításokat. (tovább…)

Címkék:

Címkék