Impresszum

A szerkesztőség címe: 1827 Budapest, I. Budavári Palota F épület
Telefon: 2243-797
E-mail:

Közreadja: a Könyvtári Intézet
Felelős kiadó: Fehér Miklós, a Könyvtári Intézet igazgatója
Technikai szerkesztő: Nagy László

ISSN 1216-6804 (Nyomtatott)

ISSN 2732-0375 (Online)

Nyomta a NALORS Grafikai Nyomda, Vác
Felelős vezető: Szabó Gábor
Terjedelem: 5,7 A/5 kiadói ív

Lapunk megjelenését támogatta a
Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Nemzeti Kulturális Alap

Terjeszti a Könyvtári Intézet és a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.
Előfizetési díj egy évre 4800,- Ft.

Címkék