Tartalom

Kategória: 2000/ 9

Könyvtárpolitika
Az MKE XXXII. Vándorgyűlése 3
Latorcai János: Köszöntő 7
Monok István: A hagyomány megőrzésének egy lehetősége: a bibliothe-carius doctus 9
Fodor Péter: Mennyivel tud többet és mást a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár mint…? 16
Praznovszky Mihály: A “pompakönyvtárak” és az olvasói szokások a 19. század közepén 26
Közös múlt – közös jövő. A külföldön élő magyar könyvtárosok V. szakmai találkozója 35
Kiss Jenő: Magyar könyvtárak és könyvtárosok kisebbségi létben az új év-ezred elején 37

Konferenciák
A helyismereti könyvtárosok VII. országos tanácskozása 40
Komlósi József: Helyismereti munka Fejér megye közkönyvtáraiban 42
Takács Miklós: Pável Ágoston könyvtári öröksége 48
Katsányi Sándor: A Budapestensia kialakulása 53

A hagyomány megőrzésének egy lehetősége: a bibliothecarius doctus

Kategória: 2000/ 9

Hagyományőrzés és modern szolgáltatás: látszólagos ellentmondás és valós feszültségek. Pedig a könyvtáros szerepe a történelem folyamán valójában semmit sem változott. A legfontosabb feladata mindig az volt, hogy a saját korát megelőző időszak írott kulturális örökségének emlékeit összegyűjtse, nyilvántartsa és őrizze meg a jövő generációk számára. (tovább…)

Címkék:

Magyar könyvtárak és könyvtárosok kisebbségi létben az új évezred elején

Kategória: 2000/ 9

Erdélyi helyzetkép

A Magyarországot körülvevő államokban közel egy évszázada él kisebbségi sorban a magyarság. Azok a közgyűjtemények, amelyek 1918-ban léteztek, nem szaporodtak; sőt számuk csökkent. Azóta tart a küzdelem, hogy minél több megmaradjon ezekből a gyűjteményekből, állományuk ne apadjon, hanem inkább gyarapodjon. (tovább…)

Címkék:

Helyismereti munka Fejér megye közkönyvtáraiban

Kategória: 2000/ 9

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár

A megyei könyvtáraknak már a megalakulásukkor közzétett működési szabályzata feladatukká tette a helyismereti munkát. A Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár gyűjtőköri szabályzata is megfogalmazta, hogy a felsőfokú könyvtári ellátás szolgáltatásán belül kiemelt feladat a Fejér megyével kapcsolatos (helyismereti) irodalom gyűjtése, megőrzése, feltárása és szolgáltatása. (tovább…)

Címkék: ,

A Budapestensia kialakulása, avagy három könyvtáros portré

Kategória: 2000/ 9

A millenniumi századforduló: a csábító lehetőségek, az útkeresések és útválasztások kora s egyben az útkeresőké és az útválasztóké. Új lehetőségek – vagy azok illúziói – nyíltak meg a társadalom egésze s annak egyes területei előtt, így a magyar könyvtárügy előtt is, sőt annak még oly szűk mezejét sem hagyták érintetlenül, mint a helytörténeti gyűjtés. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék