Tartalom

Kategória: 2000/ 7

Könyvtárpolitika
“…ugye nem kell bizonyítanom a könyvtárak és könyvtárosok kulcsszerepét…” Beszélgetés a 70 éves Vajda Erikkel 3
Monok István: Az Országos Széchényi Könyvtár szerepe a nem magyarországi könyvtárak ellátásában 12
Könyvtár az információs társadalomban (Az IKSZ jubileumi közgyűléséről) 19

Műhelykérdések
Vidra Szabó Ferenc: Rendszertelenül. Kísérlet a könyvtárak rendszerszerű működésének vizsgálatára 22
Berke Barnabásné: CD-ROM-ok bibliográfiai leírása az új magyar szabályzat szerint 32
Beniczky Péterné: Könyvtári ismeretek, ismeretek a könyvtárban 40

Fórum
Sonnevend Péter: “Bontják a pasa bérpalotáját” 44

Konferenciák
A Kárpát-medence jelentős hungaricum állományt őrző könyvtárainak első találkozójáról 48
Halász Magdolna: A határon túli magyar könyvtárosok VI. Zempléni Nemzetközi Tanácskozása 49
Gábor Dénes: Gondolatok a KÖNYVESHÁZ-ról 52
Kolivisko István: Könyvtárosok, mosolyogjunk! 55

Könyv
Pogány György: A “Bevezetés” bevezetése 57

 

“…ugye nem kell bizonyítanom a könyvtárak és könyvtárosok kulcsszerepét…”

Kategória: 2000/ 7

Beszélgetés a 70 éves Vajda Erikkel

– My way is to begin with the beginning – szokta volt mondani lord Byron. Kezdjük tehát mi is az elején! Arra kérlek, szólj gyökereidről, indíttatásodról! (tovább…)

Címkék:

Az Országos Széchényi Könyvtár szerepe a nem magyarországi könyvtárak ellátásában

Kategória: 2000/ 7

Praeambulum

A magyarországi közgyűjteményekre vonatkozó 1997. évi CXL. Törvény III. része a nemzeti könyvtárnak a határokon túli könyvtárak támogatásával, illetve a nem Magyarországon keletkezett magyar vonatkozású könyvtári dokumentumok (hungaricumok) feltárásával, nyilvántartásával és megőrzésével kapcsolatos feladatait csak általánosságban fogalmazza meg. (tovább…)

Címkék: ,

Rendszertelenül

Kategória: 2000/ 7

Kísérlet a könyvtárak rendszerszerű működésének vizsgálatára

A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával folyó kutatásunk elsősorban arra irányult, hogy egy adott térségen belül számba vegye az ott működő könyvtárak együttműködését, a könyvtári funkciók rendszerré szerveződését. (tovább…)

Címkék: , ,

CD-ROM-ok bibliográfiai leírása az új magyar szabályzat szerint*

Kategória: 2000/ 7

Köszönettel fogadtam a Neumann-ház ügyvezető igazgatójának, Tószegi Zsuzsannának meghívását, aki megkért, hogy a május 25-ei gazdag szakmai napon, kiállítással egybekötött tanácskozáson beszéljek az elektronikus dokumentumok közül a CD-ROM-ok könyvtári-bibliográfiai feldolgozásáról, illetve arról a rövidesen használatba vehető szabályzatról, amely, remélem, segítségére lesz mindazoknak, akiknek CD-ROM-on vagy más elektronikus formában megjelent dokumentumok feldolgozásával, bibliográfiai leírásával foglalkozniuk kell. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék