Tartalom

Kategória: 2000/ 1

Könyvtárpolitika
“Vajon mit érezel, mikor leírod: Anno 2000?” 3
Monok István: Fejlettebb technikai háttér, gyengébb hallgatói és kutatói teljesítmények? 6
A könyvtárosok kézikönyvéről 11

Műhelykérdések
Bodó Sándor: Múzeumi gyűjtemények mint a történettudomány forrásai 19
Gáncsné Nagy Erzsébet: Kérdőíves felmérés a megyei és városi könyvtárak helyismereti munkájáról 23
Kraiciné dr. Szokoly Mária: Könyvtárak a kirekesztés ellen 28
Engel Tibor: Statisztika, avagy a teljesítménymérés 36
Koltay Tibor: Mire jó a német nyelv a könyvtárosnak? 43

Perszonália
Rózsa György: “Érzelmes utazás” Fejtő Ferenc és Kabdebó Tamás irodalmi munkássága körül 45

Konferenciák
Moldován István: Beszámoló az utrechti konferenciáról 50

Kiállítások
Tverdota György: Az európai öntudat írói 58

 

Fejlettebb technikai háttér, gyengébb hallgatói és kutatói teljesítmények?

Kategória: 2000/ 1

Az információs technológiák XX. század végi változása kísérőjelenségeinek sorában számos átmeneti negatív hatással is számolnunk kell. E negatív hatások csökkentésében a könyvtárak elsősorban a gyors reagálással tudnak segíteni. (tovább…)

Címkék: ,

Múzeumi gyűjtemények mint a történettudomány forrásai

Kategória: 2000/ 1

“… milyen nagy is a mi hatalmunk a múlt felett! Milyen engedelmessé válnak kezünk között a régmúlt eseményei, pusztán azért, mert tudjuk, hogyan végződtek!” – idézte maliciózusan egy orosz városi krónika szerzőjét Hofer Tamás. miközben egy tudományág (egyben múzeumi gyűjteményi ág) közelmúltját s távlati tendenciáit tekintette át 1987-ben. (tovább…)

Címkék:

Címkék