Tartalom

Kategória: 2000/12

Könyvtárpolitika
Évszázad-búcsúztató 3
“A nemzeti könyvtár szolgáltatási rendjébe épülnek be a sorozatok”. Beszélgetés Monok Istvánnal, az OSZK főigazgatójával és Kégli Ferenc osztályvezetővel 6

Műhelykérdések
Niessen, James P.: Könyvtárközi kölcsönzés és megosztott állománygyarapítás az amerikai egyetemi könyvtárakban 14
Kiszl Péter: Céginformációs adatszolgáltatások a hazai könyvtárakban 19

Fórum
Dévény István: Egy könyvtáros tallózásai 31

Konferenciák
Németh Gabriella: Első olasz-magyar könyvtáros találkozó 35
Nagy Anikó: Szakmai rendezvény a Vocalról 38
Szász Ilona: Mű és illusztráció 40

História
Bényei Miklós: Töredékes gondolatok a magyar írásbeliség ezer évéről 45

Könyv
Küllős Imola: A Néprajzi Múzeum gyűjteményei 50

Hírlevél a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjaihoz 53

Tartalom

Kategória: 2000/11

Könyvtárpolitika
A felsőoktatási intézmények könyvtárainak fejlesztési stratégiája. Beszélgetés dr. Téglási Ágnessel, az OM főtanácsosával 3
Hegedűs Péter: Információval az együttműködésért: a jövő globális könyvtárának megteremtése (Az IFLA 66. Kongresszusa) 17

Fórum
Fülöp Géza: Fogunk-e olvasni a XXI. században? 24
Line, Maurice B.: Állati! – A szervezeti kultúra típusai 26

Műhelykérdések
Halász Béla: Könyvtári hétköznapok. Múlt – Jelen – Jövő 29
Villám Judit: A Magyar Parlamenti Gyűjtemény: történetiség és korszerű szolgáltatás 40
Kürti Lászlóné: Könyvtárközi kölcsönzés – elektronikus dokumentumküldés 47

Konferenciák
-y-y: Zenei könyvtárosok tanácskozása Szegeden 53
Tóth Katalin: Elektronikus dokumentumok a helyismereti gyűjteményekben 55

Könyv
Sz. Nagy Lajos: A sokszínűség egysége 57
A sajtótörténet-írás nehézségei 59

Tartalom

Kategória: 2000/10

Könyvtárpolitika
“…a szakma nagy várakozással tekint a Könyvtári Intézetre…” Beszélgetés dr. Dippold Péterrel 3

Fórum
Nagy Attila: Az “Olvasás Éve” az Egyesült Királyságban, Észtországban – és Magyarországon? 10

Műhelykérdések
Balogh Lídia: Szociológiai szaktájékoztatás számítógépes adatbázisok segítségével a FSZEK-ben 16
Balogh Ferencné: Falusi olvasók könyvtárképe 24
Varga Éva: Könyvtárközi kölcsönzés a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtárban 1999-ben 32

Konferenciák
-y-y: Oktatás-módszertani konferencia a könyvtárosképzésről 38
Pogányné Rózsa Gabriella: Friedrich Adolf Ebert nézetei a könyvtárosképzésről 42

Perszonália
Poprády Géza: Juhász Gyula 70. Születésnapjára 48

Könyv
Pogány György: A budapesti sajtó adattára 1873-1950 50

Hírlevél a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjaihoz 53

Tartalom

Kategória: 2000/ 9

Könyvtárpolitika
Az MKE XXXII. Vándorgyűlése 3
Latorcai János: Köszöntő 7
Monok István: A hagyomány megőrzésének egy lehetősége: a bibliothe-carius doctus 9
Fodor Péter: Mennyivel tud többet és mást a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár mint…? 16
Praznovszky Mihály: A “pompakönyvtárak” és az olvasói szokások a 19. század közepén 26
Közös múlt – közös jövő. A külföldön élő magyar könyvtárosok V. szakmai találkozója 35
Kiss Jenő: Magyar könyvtárak és könyvtárosok kisebbségi létben az új év-ezred elején 37

Konferenciák
A helyismereti könyvtárosok VII. országos tanácskozása 40
Komlósi József: Helyismereti munka Fejér megye közkönyvtáraiban 42
Takács Miklós: Pável Ágoston könyvtári öröksége 48
Katsányi Sándor: A Budapestensia kialakulása 53

Tartalom

Kategória: 2000/ 8

Könyvtárpolitika
Internet fiesta 3
Ambrus Zoltán: Fogott-e halat a könyvtári háló? 7

Műhelykérdések
Berke Barnabásné: Mi újság a nemzetközi szabványosításban? 11
Kastaly Beatrix: Hozzáférés a XXI. században, avagy megelőzhető-e a könyvtári anyagok további károsodása? 21
M. Ádám Ágnes: Az állományvédelem szolgálatában 30

História
Hangodi Ágnes: Könyvgyűjtési szokások a XVIII. század első negyedében Oroszországban 35

Perszonália
Horváth Tibor: Léces Károly (1929-2000) 43

Extra Hungariam
Varga Józsefné: III. Nemzetközi Könyvfesztivál. Santo Domingo, 2000 45

Könyv
Futaky László: A Kölcsey Társaság füzetei 48

Hírlevél a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjaihoz 54

Tartalom

Kategória: 2000/ 7

Könyvtárpolitika
“…ugye nem kell bizonyítanom a könyvtárak és könyvtárosok kulcsszerepét…” Beszélgetés a 70 éves Vajda Erikkel 3
Monok István: Az Országos Széchényi Könyvtár szerepe a nem magyarországi könyvtárak ellátásában 12
Könyvtár az információs társadalomban (Az IKSZ jubileumi közgyűléséről) 19

Műhelykérdések
Vidra Szabó Ferenc: Rendszertelenül. Kísérlet a könyvtárak rendszerszerű működésének vizsgálatára 22
Berke Barnabásné: CD-ROM-ok bibliográfiai leírása az új magyar szabályzat szerint 32
Beniczky Péterné: Könyvtári ismeretek, ismeretek a könyvtárban 40

Fórum
Sonnevend Péter: “Bontják a pasa bérpalotáját” 44

Konferenciák
A Kárpát-medence jelentős hungaricum állományt őrző könyvtárainak első találkozójáról 48
Halász Magdolna: A határon túli magyar könyvtárosok VI. Zempléni Nemzetközi Tanácskozása 49
Gábor Dénes: Gondolatok a KÖNYVESHÁZ-ról 52
Kolivisko István: Könyvtárosok, mosolyogjunk! 55

Könyv
Pogány György: A “Bevezetés” bevezetése 57

 

Tartalom

Kategória: 2000/ 6

Könyvtárpolitika
A minőség kora a könyvtárban 3

Műhelykérdések
Monok István: A magyar könyvtárak lehetőségei a tartalomszolgáltatásban 18
Redl Károly: Az Országgyűlési Könyvtár mint a törvényhozás könyvtára 24
Bánkeszi Katalin: A Neumann-ház az Internet Galaxison 29

Fórum
Koltay Tibor: Kell-e az információtudomány a Könyvtárosok kézikönyvébe? 33

Extra Hungariam
Sz. Nagy Lajos: A finn oktatási minisztérium könyvtárpolitikai programja 2000-2004 36

Konferenciák
A muzeális könyvállományt őrző gyűjtemények első találkozója 42
P. Vásárhelyi Judit: A Régi Magyarországi Nyomtatványok Szerkesztőségének nyilván-tartásai 44

Könyv
-ri-ko: Katalógustörténet, s ami a történetből következik 50
Nagy Júlia: Könyv az olvasóktól – az olvasásról 52

Hírlevél a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjaihoz 55

Tartalom

Kategória: 2000/ 5

Könyvtárpolitika
“Az információhoz jutás nem lehet földrajzi kérdés”. Beszélgetés Rockenbauer Zoltán kul-tuszminiszterrel 3
A közkönyvtár és információs szolgáltatásai 7
Nagy Krisztina: A kulturális törvény és a parlamenti pártok 9

Lectori salutem
Kovács Sándor Iván: A könyvtár békéje 15

História
Gerő Gyula: Emlékezés a(z) “(h)őskorra” 20

Műhelykérdések
Bartos Éva: A helyi társadalom igényének hatása a közkönyvtári szolgáltatásokra, megjele-nésük módja és eszközei 30

Extra Hungariam
Sonnevend Péter: Orosz könyvtárakról 36

Könyv
Olvasásfejlesztés iskolában és könyvtárban 43
Bácsalmás. Fejezetek egy felső-bácskai kisváros történetéből 46

Konferenciák
Koltay Tibor: Divatok, projektek, napi gyakorlat 48
Hadrovics Gábor: Látogatás a lipcsei könyvvásáron 50

Hírlevél a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjaihoz 53

Tartalom

Kategória: 2000/ 4

Könyvtárpolitika
Rácz Ágnes: Gondolatok a nyilvános könyvtárak jegyzékének felállítása kapcsán 3
Torzsai Tamás: A kreditrendszerről – könyvtáros szemmel 13

Műhelykérdések
Kastaly Beatrix: Szükségszerű változások az állományvédelemben 19

Extra Hungariam
Sonnevend Péter: Amerikai könyvtári hírek építkezésről, költségvetésről 30

Perszonália
Lukáts János: “A könyvtár volt a hazám, édenem”. Szabó Lőrinc születésének 100. évfordulóján 35
A szerkesztő. A 75 éves Gerő Gyula köszöntése 42
Oroszné Katona Anna: Kojnok Nándor sírja fölött 44
Michna Ottóné: Bárdos Ferenc (1911-2000) 47

Könyv
Poprády Géza: Szini Gyulától a CD-ig. Egy jazztörténetről 51
Nagy Júlia: Gyermekirodalom 54
Falkavadászat – könyvtáros módra 58

 

Tartalom

Kategória: 2000/ 3

Könyvtárpolitika
Tuba László: A Győri Megyei és Egyetemi Könyvtár létesítésének szakmai koncepciója 3
Az Év könyvtára: a Kiskunhalasi Városi Könyvtár 9

Fórum
Bényei Miklós: A könyvtárosok kézikönyvéről 16
Mikulás Gábor: Nézőpontok tűzoltástól állománymenedzsmentig 19
A szerkesztő merengései 21

Műhelykérdések
Fejős László: Kell-e még az ETO? 23
Bánhegyi Zsolt: A 4K védelmében 40

Perszonália
Hangodi Ágnes: Könyvtárügyünk változásai az egyetemi és főiskolai könyvtárosképzés kialakulásának éveiben 43

Könyv
Pallósiné Toldi Márta: Győri Életrajzi Lexikon 50
Kertész Gyula: Ki Kicsoda 2000 52

Hírlevél a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjaihoz 56

 

Tartalom

Kategória: 2000/ 2

Könyvtárpolitika
Az MKE elnökének országgyűlési meghallgatásáról 3

A könyvtárosok kézikönyvéről
Futala Tibor: Nagy szakmai merészség volt vállalkozni rá… 10
Haraszti Pálné: A könyvtárosok kézikönyvének köszöntése 13
Monok István: Könyvtárosok kézikönyve 15
Sonnevend Péter: Új kézikönyv 18
Sütheő Péter: Széljegyzetek a kézikönyv margójára 22

Fórum
Vajda Erik: Közös (osztott) katalogizálás – közös (központi) katalógus 28

Konferenciák
Vekerdi László: Hagyományos könyvtár – elektronikus könyvtár 41
Kocsis István: Hogyan tud az új kihívásoknak megfelelni egy közművelődési könyvtár? 47
Nagy Eörsné: Referenszkérdések a számítógép segítségével 55

Perszonália
Horváth Tibor: Balázs Mihály 1930-1999 59

Tartalom

Kategória: 2000/ 1

Könyvtárpolitika
“Vajon mit érezel, mikor leírod: Anno 2000?” 3
Monok István: Fejlettebb technikai háttér, gyengébb hallgatói és kutatói teljesítmények? 6
A könyvtárosok kézikönyvéről 11

Műhelykérdések
Bodó Sándor: Múzeumi gyűjtemények mint a történettudomány forrásai 19
Gáncsné Nagy Erzsébet: Kérdőíves felmérés a megyei és városi könyvtárak helyismereti munkájáról 23
Kraiciné dr. Szokoly Mária: Könyvtárak a kirekesztés ellen 28
Engel Tibor: Statisztika, avagy a teljesítménymérés 36
Koltay Tibor: Mire jó a német nyelv a könyvtárosnak? 43

Perszonália
Rózsa György: “Érzelmes utazás” Fejtő Ferenc és Kabdebó Tamás irodalmi munkássága körül 45

Konferenciák
Moldován István: Beszámoló az utrechti konferenciáról 50

Kiállítások
Tverdota György: Az európai öntudat írói 58

 

“A nemzeti könyvtár szolgáltatási rendjébe épülnek be a sorozatok”

Kategória: 2000/12

Beszélgetés Monok Istvánnal, az OSZK főigazgatójával
és Kégli Ferenc osztályvezetővel

A napokban jelent meg az Országos Széchényi Könyvtár és az Osiris Kiadó közös kiadványaként a Nemzeti téka című sorozat első, nyitó kötete. A szakmailag is igen fontosnak tűnő, külcsínileg is roppant vonzó kiadvány adta az alkalmat arra, hogy Monok Istvánnal és Kégli Ferenccel, úgy is, mint a Nemzeti téka sorozatszerkesztőivel elbeszélgessünk az OSZK kiadványpolitikájáról. (tovább…)

Címkék:

A felsőoktatási intézmények könyvtárainak fejlesztési stratégiája

Kategória: 2000/11

Beszélgetés dr. Téglási Ágnessel, az OM főtanácsosával

– Kedves Ágnes! A felsőoktatási intézmények könyvtárairól sok szó esik mostanában, Nem véletlenül. Igen jelentős könyvtárakról van szó, amelyeknek számos problémája közismert. De előtérbe kerültek a könyvtárak a felsőoktatási integráció pertraktálása következtében is. Úgy tudjuk, helyzetük, állapotuk. felmérésére – mert hisz igen sok bizonytalan adat volt forgalomban – idén igen nagy erőfeszítéseket tett az Oktatási Minisztérium. De mielőtt e felmérések eredményei felől érdeklődnék, hadd kérjem arra, hogy szóljon e könyvtárak minden bizonnyal sajátos jellegéről, helyzetéről. (tovább…)

Címkék:

Könyvtárközi kölcsönzés – elektronikus dokumentumküldés*

Kategória: 2000/11

Beszámolóm első részében szeretnék megosztani Önökkel néhány – a tevékenységünkkel (az OSZK Könyvtárközi Kölcsönzés Osztályának tevékenységéről van szó) kapcsolatos – információt. Eközben érintek olyan részleteket is, amelyekben kérem segítő együttműködésüket. (tovább…)

Címkék:

“…a szakma nagy várakozással tekint a Könyvtári Intézetre…”

Kategória: 2000/10

Beszélgetés dr. Dippold Péterrel, a Könyvtári Intézet igazgatójával

– Kedves Péter! Kissé rendhagyó interjúra fog most sor kerülni. Hiszen nemcsak arra kérnélek, hogy Te mutatkozz be új funkciódban – mint a Könyvtári Intézet igazgatója – lapunk olvasóinak, de magát a Könyvtári Intézetet is be kellene mutatnod, hisz ez az intézmény, amelyről először a könyvtári törvényből (ld. 3K 1997. szeptemberi szám), majd a 6/2000-es miniszteri rendeletből értesülhetett a szakma, immáron felállott, személyedben igazgatója is van. (tovább…)

Címkék: ,

A hagyomány megőrzésének egy lehetősége: a bibliothecarius doctus

Kategória: 2000/ 9

Hagyományőrzés és modern szolgáltatás: látszólagos ellentmondás és valós feszültségek. Pedig a könyvtáros szerepe a történelem folyamán valójában semmit sem változott. A legfontosabb feladata mindig az volt, hogy a saját korát megelőző időszak írott kulturális örökségének emlékeit összegyűjtse, nyilvántartsa és őrizze meg a jövő generációk számára. (tovább…)

Címkék:

Magyar könyvtárak és könyvtárosok kisebbségi létben az új évezred elején

Kategória: 2000/ 9

Erdélyi helyzetkép

A Magyarországot körülvevő államokban közel egy évszázada él kisebbségi sorban a magyarság. Azok a közgyűjtemények, amelyek 1918-ban léteztek, nem szaporodtak; sőt számuk csökkent. Azóta tart a küzdelem, hogy minél több megmaradjon ezekből a gyűjteményekből, állományuk ne apadjon, hanem inkább gyarapodjon. (tovább…)

Címkék:

Helyismereti munka Fejér megye közkönyvtáraiban

Kategória: 2000/ 9

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár

A megyei könyvtáraknak már a megalakulásukkor közzétett működési szabályzata feladatukká tette a helyismereti munkát. A Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár gyűjtőköri szabályzata is megfogalmazta, hogy a felsőfokú könyvtári ellátás szolgáltatásán belül kiemelt feladat a Fejér megyével kapcsolatos (helyismereti) irodalom gyűjtése, megőrzése, feltárása és szolgáltatása. (tovább…)

Címkék: ,

A Budapestensia kialakulása, avagy három könyvtáros portré

Kategória: 2000/ 9

A millenniumi századforduló: a csábító lehetőségek, az útkeresések és útválasztások kora s egyben az útkeresőké és az útválasztóké. Új lehetőségek – vagy azok illúziói – nyíltak meg a társadalom egésze s annak egyes területei előtt, így a magyar könyvtárügy előtt is, sőt annak még oly szűk mezejét sem hagyták érintetlenül, mint a helytörténeti gyűjtés. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék

(1) (1) (1) (12) (2) (2) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (3) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (19) (1) (12) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (5) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (28) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (16) (4) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (27) (3) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (12) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (10) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (2) (10) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (30) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (33) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (3) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (6) (3) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (4) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (6) (15) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (10) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (7) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (13) (1) (1) (2) (4) (3) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (38) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (6) (1) (6) (17) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (2) (9) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (2) (1) (21) (6) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (8) (1) (25) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (14) (7) (2) (4) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (2) (22) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (1) (4) (1) (1) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (12) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (17) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (60) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (3) (1) (11) (5) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (4) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (9) (1) (1) (7) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (42) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (9) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (4) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (7) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (2) (8) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (8) (1) (1) (1) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1)