Tartalom

Kategória: 2000/12

Könyvtárpolitika
Évszázad-búcsúztató 3
“A nemzeti könyvtár szolgáltatási rendjébe épülnek be a sorozatok”. Beszélgetés Monok Istvánnal, az OSZK főigazgatójával és Kégli Ferenc osztályvezetővel 6

Műhelykérdések
Niessen, James P.: Könyvtárközi kölcsönzés és megosztott állománygyarapítás az amerikai egyetemi könyvtárakban 14
Kiszl Péter: Céginformációs adatszolgáltatások a hazai könyvtárakban 19

Fórum
Dévény István: Egy könyvtáros tallózásai 31

Konferenciák
Németh Gabriella: Első olasz-magyar könyvtáros találkozó 35
Nagy Anikó: Szakmai rendezvény a Vocalról 38
Szász Ilona: Mű és illusztráció 40

História
Bényei Miklós: Töredékes gondolatok a magyar írásbeliség ezer évéről 45

Könyv
Küllős Imola: A Néprajzi Múzeum gyűjteményei 50

Hírlevél a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjaihoz 53

Tartalom

Kategória: 2000/11

Könyvtárpolitika
A felsőoktatási intézmények könyvtárainak fejlesztési stratégiája. Beszélgetés dr. Téglási Ágnessel, az OM főtanácsosával 3
Hegedűs Péter: Információval az együttműködésért: a jövő globális könyvtárának megteremtése (Az IFLA 66. Kongresszusa) 17

Fórum
Fülöp Géza: Fogunk-e olvasni a XXI. században? 24
Line, Maurice B.: Állati! – A szervezeti kultúra típusai 26

Műhelykérdések
Halász Béla: Könyvtári hétköznapok. Múlt – Jelen – Jövő 29
Villám Judit: A Magyar Parlamenti Gyűjtemény: történetiség és korszerű szolgáltatás 40
Kürti Lászlóné: Könyvtárközi kölcsönzés – elektronikus dokumentumküldés 47

Konferenciák
-y-y: Zenei könyvtárosok tanácskozása Szegeden 53
Tóth Katalin: Elektronikus dokumentumok a helyismereti gyűjteményekben 55

Könyv
Sz. Nagy Lajos: A sokszínűség egysége 57
A sajtótörténet-írás nehézségei 59

Tartalom

Kategória: 2000/10

Könyvtárpolitika
“…a szakma nagy várakozással tekint a Könyvtári Intézetre…” Beszélgetés dr. Dippold Péterrel 3

Fórum
Nagy Attila: Az “Olvasás Éve” az Egyesült Királyságban, Észtországban – és Magyarországon? 10

Műhelykérdések
Balogh Lídia: Szociológiai szaktájékoztatás számítógépes adatbázisok segítségével a FSZEK-ben 16
Balogh Ferencné: Falusi olvasók könyvtárképe 24
Varga Éva: Könyvtárközi kölcsönzés a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtárban 1999-ben 32

Konferenciák
-y-y: Oktatás-módszertani konferencia a könyvtárosképzésről 38
Pogányné Rózsa Gabriella: Friedrich Adolf Ebert nézetei a könyvtárosképzésről 42

Perszonália
Poprády Géza: Juhász Gyula 70. Születésnapjára 48

Könyv
Pogány György: A budapesti sajtó adattára 1873-1950 50

Hírlevél a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjaihoz 53

Tartalom

Kategória: 2000/ 9

Könyvtárpolitika
Az MKE XXXII. Vándorgyűlése 3
Latorcai János: Köszöntő 7
Monok István: A hagyomány megőrzésének egy lehetősége: a bibliothe-carius doctus 9
Fodor Péter: Mennyivel tud többet és mást a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár mint…? 16
Praznovszky Mihály: A “pompakönyvtárak” és az olvasói szokások a 19. század közepén 26
Közös múlt – közös jövő. A külföldön élő magyar könyvtárosok V. szakmai találkozója 35
Kiss Jenő: Magyar könyvtárak és könyvtárosok kisebbségi létben az új év-ezred elején 37

Konferenciák
A helyismereti könyvtárosok VII. országos tanácskozása 40
Komlósi József: Helyismereti munka Fejér megye közkönyvtáraiban 42
Takács Miklós: Pável Ágoston könyvtári öröksége 48
Katsányi Sándor: A Budapestensia kialakulása 53

Tartalom

Kategória: 2000/ 8

Könyvtárpolitika
Internet fiesta 3
Ambrus Zoltán: Fogott-e halat a könyvtári háló? 7

Műhelykérdések
Berke Barnabásné: Mi újság a nemzetközi szabványosításban? 11
Kastaly Beatrix: Hozzáférés a XXI. században, avagy megelőzhető-e a könyvtári anyagok további károsodása? 21
M. Ádám Ágnes: Az állományvédelem szolgálatában 30

História
Hangodi Ágnes: Könyvgyűjtési szokások a XVIII. század első negyedében Oroszországban 35

Perszonália
Horváth Tibor: Léces Károly (1929-2000) 43

Extra Hungariam
Varga Józsefné: III. Nemzetközi Könyvfesztivál. Santo Domingo, 2000 45

Könyv
Futaky László: A Kölcsey Társaság füzetei 48

Hírlevél a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjaihoz 54

Tartalom

Kategória: 2000/ 7

Könyvtárpolitika
“…ugye nem kell bizonyítanom a könyvtárak és könyvtárosok kulcsszerepét…” Beszélgetés a 70 éves Vajda Erikkel 3
Monok István: Az Országos Széchényi Könyvtár szerepe a nem magyarországi könyvtárak ellátásában 12
Könyvtár az információs társadalomban (Az IKSZ jubileumi közgyűléséről) 19

Műhelykérdések
Vidra Szabó Ferenc: Rendszertelenül. Kísérlet a könyvtárak rendszerszerű működésének vizsgálatára 22
Berke Barnabásné: CD-ROM-ok bibliográfiai leírása az új magyar szabályzat szerint 32
Beniczky Péterné: Könyvtári ismeretek, ismeretek a könyvtárban 40

Fórum
Sonnevend Péter: “Bontják a pasa bérpalotáját” 44

Konferenciák
A Kárpát-medence jelentős hungaricum állományt őrző könyvtárainak első találkozójáról 48
Halász Magdolna: A határon túli magyar könyvtárosok VI. Zempléni Nemzetközi Tanácskozása 49
Gábor Dénes: Gondolatok a KÖNYVESHÁZ-ról 52
Kolivisko István: Könyvtárosok, mosolyogjunk! 55

Könyv
Pogány György: A “Bevezetés” bevezetése 57

 

Tartalom

Kategória: 2000/ 6

Könyvtárpolitika
A minőség kora a könyvtárban 3

Műhelykérdések
Monok István: A magyar könyvtárak lehetőségei a tartalomszolgáltatásban 18
Redl Károly: Az Országgyűlési Könyvtár mint a törvényhozás könyvtára 24
Bánkeszi Katalin: A Neumann-ház az Internet Galaxison 29

Fórum
Koltay Tibor: Kell-e az információtudomány a Könyvtárosok kézikönyvébe? 33

Extra Hungariam
Sz. Nagy Lajos: A finn oktatási minisztérium könyvtárpolitikai programja 2000-2004 36

Konferenciák
A muzeális könyvállományt őrző gyűjtemények első találkozója 42
P. Vásárhelyi Judit: A Régi Magyarországi Nyomtatványok Szerkesztőségének nyilván-tartásai 44

Könyv
-ri-ko: Katalógustörténet, s ami a történetből következik 50
Nagy Júlia: Könyv az olvasóktól – az olvasásról 52

Hírlevél a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjaihoz 55

Tartalom

Kategória: 2000/ 5

Könyvtárpolitika
“Az információhoz jutás nem lehet földrajzi kérdés”. Beszélgetés Rockenbauer Zoltán kul-tuszminiszterrel 3
A közkönyvtár és információs szolgáltatásai 7
Nagy Krisztina: A kulturális törvény és a parlamenti pártok 9

Lectori salutem
Kovács Sándor Iván: A könyvtár békéje 15

História
Gerő Gyula: Emlékezés a(z) “(h)őskorra” 20

Műhelykérdések
Bartos Éva: A helyi társadalom igényének hatása a közkönyvtári szolgáltatásokra, megjele-nésük módja és eszközei 30

Extra Hungariam
Sonnevend Péter: Orosz könyvtárakról 36

Könyv
Olvasásfejlesztés iskolában és könyvtárban 43
Bácsalmás. Fejezetek egy felső-bácskai kisváros történetéből 46

Konferenciák
Koltay Tibor: Divatok, projektek, napi gyakorlat 48
Hadrovics Gábor: Látogatás a lipcsei könyvvásáron 50

Hírlevél a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjaihoz 53

Tartalom

Kategória: 2000/ 4

Könyvtárpolitika
Rácz Ágnes: Gondolatok a nyilvános könyvtárak jegyzékének felállítása kapcsán 3
Torzsai Tamás: A kreditrendszerről – könyvtáros szemmel 13

Műhelykérdések
Kastaly Beatrix: Szükségszerű változások az állományvédelemben 19

Extra Hungariam
Sonnevend Péter: Amerikai könyvtári hírek építkezésről, költségvetésről 30

Perszonália
Lukáts János: “A könyvtár volt a hazám, édenem”. Szabó Lőrinc születésének 100. évfordulóján 35
A szerkesztő. A 75 éves Gerő Gyula köszöntése 42
Oroszné Katona Anna: Kojnok Nándor sírja fölött 44
Michna Ottóné: Bárdos Ferenc (1911-2000) 47

Könyv
Poprády Géza: Szini Gyulától a CD-ig. Egy jazztörténetről 51
Nagy Júlia: Gyermekirodalom 54
Falkavadászat – könyvtáros módra 58

 

Tartalom

Kategória: 2000/ 3

Könyvtárpolitika
Tuba László: A Győri Megyei és Egyetemi Könyvtár létesítésének szakmai koncepciója 3
Az Év könyvtára: a Kiskunhalasi Városi Könyvtár 9

Fórum
Bényei Miklós: A könyvtárosok kézikönyvéről 16
Mikulás Gábor: Nézőpontok tűzoltástól állománymenedzsmentig 19
A szerkesztő merengései 21

Műhelykérdések
Fejős László: Kell-e még az ETO? 23
Bánhegyi Zsolt: A 4K védelmében 40

Perszonália
Hangodi Ágnes: Könyvtárügyünk változásai az egyetemi és főiskolai könyvtárosképzés kialakulásának éveiben 43

Könyv
Pallósiné Toldi Márta: Győri Életrajzi Lexikon 50
Kertész Gyula: Ki Kicsoda 2000 52

Hírlevél a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjaihoz 56

 

Tartalom

Kategória: 2000/ 2

Könyvtárpolitika
Az MKE elnökének országgyűlési meghallgatásáról 3

A könyvtárosok kézikönyvéről
Futala Tibor: Nagy szakmai merészség volt vállalkozni rá… 10
Haraszti Pálné: A könyvtárosok kézikönyvének köszöntése 13
Monok István: Könyvtárosok kézikönyve 15
Sonnevend Péter: Új kézikönyv 18
Sütheő Péter: Széljegyzetek a kézikönyv margójára 22

Fórum
Vajda Erik: Közös (osztott) katalogizálás – közös (központi) katalógus 28

Konferenciák
Vekerdi László: Hagyományos könyvtár – elektronikus könyvtár 41
Kocsis István: Hogyan tud az új kihívásoknak megfelelni egy közművelődési könyvtár? 47
Nagy Eörsné: Referenszkérdések a számítógép segítségével 55

Perszonália
Horváth Tibor: Balázs Mihály 1930-1999 59

Tartalom

Kategória: 2000/ 1

Könyvtárpolitika
“Vajon mit érezel, mikor leírod: Anno 2000?” 3
Monok István: Fejlettebb technikai háttér, gyengébb hallgatói és kutatói teljesítmények? 6
A könyvtárosok kézikönyvéről 11

Műhelykérdések
Bodó Sándor: Múzeumi gyűjtemények mint a történettudomány forrásai 19
Gáncsné Nagy Erzsébet: Kérdőíves felmérés a megyei és városi könyvtárak helyismereti munkájáról 23
Kraiciné dr. Szokoly Mária: Könyvtárak a kirekesztés ellen 28
Engel Tibor: Statisztika, avagy a teljesítménymérés 36
Koltay Tibor: Mire jó a német nyelv a könyvtárosnak? 43

Perszonália
Rózsa György: “Érzelmes utazás” Fejtő Ferenc és Kabdebó Tamás irodalmi munkássága körül 45

Konferenciák
Moldován István: Beszámoló az utrechti konferenciáról 50

Kiállítások
Tverdota György: Az európai öntudat írói 58

 

“A nemzeti könyvtár szolgáltatási rendjébe épülnek be a sorozatok”

Kategória: 2000/12

Beszélgetés Monok Istvánnal, az OSZK főigazgatójával
és Kégli Ferenc osztályvezetővel

A napokban jelent meg az Országos Széchényi Könyvtár és az Osiris Kiadó közös kiadványaként a Nemzeti téka című sorozat első, nyitó kötete. A szakmailag is igen fontosnak tűnő, külcsínileg is roppant vonzó kiadvány adta az alkalmat arra, hogy Monok Istvánnal és Kégli Ferenccel, úgy is, mint a Nemzeti téka sorozatszerkesztőivel elbeszélgessünk az OSZK kiadványpolitikájáról. (tovább…)

Címkék:

A felsőoktatási intézmények könyvtárainak fejlesztési stratégiája

Kategória: 2000/11

Beszélgetés dr. Téglási Ágnessel, az OM főtanácsosával

– Kedves Ágnes! A felsőoktatási intézmények könyvtárairól sok szó esik mostanában, Nem véletlenül. Igen jelentős könyvtárakról van szó, amelyeknek számos problémája közismert. De előtérbe kerültek a könyvtárak a felsőoktatási integráció pertraktálása következtében is. Úgy tudjuk, helyzetük, állapotuk. felmérésére – mert hisz igen sok bizonytalan adat volt forgalomban – idén igen nagy erőfeszítéseket tett az Oktatási Minisztérium. De mielőtt e felmérések eredményei felől érdeklődnék, hadd kérjem arra, hogy szóljon e könyvtárak minden bizonnyal sajátos jellegéről, helyzetéről. (tovább…)

Címkék:

Könyvtárközi kölcsönzés – elektronikus dokumentumküldés*

Kategória: 2000/11

Beszámolóm első részében szeretnék megosztani Önökkel néhány – a tevékenységünkkel (az OSZK Könyvtárközi Kölcsönzés Osztályának tevékenységéről van szó) kapcsolatos – információt. Eközben érintek olyan részleteket is, amelyekben kérem segítő együttműködésüket. (tovább…)

Címkék:

“…a szakma nagy várakozással tekint a Könyvtári Intézetre…”

Kategória: 2000/10

Beszélgetés dr. Dippold Péterrel, a Könyvtári Intézet igazgatójával

– Kedves Péter! Kissé rendhagyó interjúra fog most sor kerülni. Hiszen nemcsak arra kérnélek, hogy Te mutatkozz be új funkciódban – mint a Könyvtári Intézet igazgatója – lapunk olvasóinak, de magát a Könyvtári Intézetet is be kellene mutatnod, hisz ez az intézmény, amelyről először a könyvtári törvényből (ld. 3K 1997. szeptemberi szám), majd a 6/2000-es miniszteri rendeletből értesülhetett a szakma, immáron felállott, személyedben igazgatója is van. (tovább…)

Címkék: ,

A hagyomány megőrzésének egy lehetősége: a bibliothecarius doctus

Kategória: 2000/ 9

Hagyományőrzés és modern szolgáltatás: látszólagos ellentmondás és valós feszültségek. Pedig a könyvtáros szerepe a történelem folyamán valójában semmit sem változott. A legfontosabb feladata mindig az volt, hogy a saját korát megelőző időszak írott kulturális örökségének emlékeit összegyűjtse, nyilvántartsa és őrizze meg a jövő generációk számára. (tovább…)

Címkék:

Magyar könyvtárak és könyvtárosok kisebbségi létben az új évezred elején

Kategória: 2000/ 9

Erdélyi helyzetkép

A Magyarországot körülvevő államokban közel egy évszázada él kisebbségi sorban a magyarság. Azok a közgyűjtemények, amelyek 1918-ban léteztek, nem szaporodtak; sőt számuk csökkent. Azóta tart a küzdelem, hogy minél több megmaradjon ezekből a gyűjteményekből, állományuk ne apadjon, hanem inkább gyarapodjon. (tovább…)

Címkék:

Helyismereti munka Fejér megye közkönyvtáraiban

Kategória: 2000/ 9

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár

A megyei könyvtáraknak már a megalakulásukkor közzétett működési szabályzata feladatukká tette a helyismereti munkát. A Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár gyűjtőköri szabályzata is megfogalmazta, hogy a felsőfokú könyvtári ellátás szolgáltatásán belül kiemelt feladat a Fejér megyével kapcsolatos (helyismereti) irodalom gyűjtése, megőrzése, feltárása és szolgáltatása. (tovább…)

Címkék: ,

A Budapestensia kialakulása, avagy három könyvtáros portré

Kategória: 2000/ 9

A millenniumi századforduló: a csábító lehetőségek, az útkeresések és útválasztások kora s egyben az útkeresőké és az útválasztóké. Új lehetőségek – vagy azok illúziói – nyíltak meg a társadalom egésze s annak egyes területei előtt, így a magyar könyvtárügy előtt is, sőt annak még oly szűk mezejét sem hagyták érintetlenül, mint a helytörténeti gyűjtés. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék