Tartalom

Kategória: 1998/ 9

Könyvtárpolitika
“Információ nélkül nincs demokrácia”. Beszélgetés Hámori József kultuszminiszterrel 3
Rády Ferenc: A központi szolgáltatások jelene és jövője az új törvény szellemében 7

Konferenciák
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 30. Vándorgyűléséről 16
Fehér Miklós: Statisztikák 18

Műhelykérdések
Aby Smith: Állományvédelem jövő időben 21
Werner Ákos: Szakember vagy értelmiségi? (Esettanulmány) 24

Könyv
Vajda Kornél: Egy helyismereti csaknem-csúcsműről 36
Győri Erzsébet: Koltay Tibor: Elektronikus levelezés… 40

Extra Hungariam
Poprády Géza: Ünnepélyesen megnyitották a British Library új épületét 41

Perszonália
Kitüntetések 45
In memoriam Fülöp Géza (1928-1998) 45

Hírlevél a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjaihoz 47

“Információ nélkül nincs demokrácia” Beszélgetés Hámori József kultuszminiszterrel

Kategória: 1998/ 9

– Miniszter Úr! Az Ön nevét és tudósi működését igen sok könyvtáros ismeri. Új posztján is bemutatkozott már néhány interjú erejéig. Engedje meg, hogy mégis arra kérjük, szóljon néhány szót önmagáról és eddigi pályafutásáról a mi olvasóink, a könyvtárosok számára is. (tovább…)

Címkék: ,

A központi szolgáltatások jelene és jövője az új törvény szellemében

Kategória: 1998/ 9

A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: kulturális törvény) a korábbi jogi szabályozásokkal szemben – s az én olvasatomban ez a legfőbb érdeme – nem egymástól elkülönülő könyvtárakról szól, nem is a könyvtárakat próbálja valamiféle rendszerbe kényszeríteni, hanem szolgáltatáscentrikus: a könyvtári ellátásról szól. (tovább…)

Címkék:

Címkék