Tartalom

Kategória: 1998/ 7

Könyvtárpolitika
A virtuális világ realitásai – A 21. század szép új világa 3
A felsőoktatási könyvtárak az információs társadalom kihívásai előtt 6
Molnár Orsolya: A külföldi folyóirat-rendelés helyzete a Kossuth Lajos Tudományegyetemen 6
Sipos Anna Magdolna: Tisztázatlan feladatokkal, feltételek nélkül 11
Sonnevend Péter: Egyetemi könyvtár és jövőképek 18

Műhelykérdések
M. Nyiri Gyöngyvér: A Magyar Nemzeti Bibliográfia CD-ROM már Windows alatt is futtatható 24

Könyv
Kertész Gyula: Magyar könyvtermelés Romániában (1919-1940) 39
Vajda Kornél: “A párhuzamosak már nem a végtelenben, hanem a szupersztrádán találkoznak” 42

Kiállítások
Stockné Horváth Mária: Kiállítás az OSZK múltjából 45

Konferenciák
Szentmihályi János emlékülés 48
Győri Erzsébet: Köszöntő 48
Ferenczi Zsuzsa: Szentmihályi János, a tanár 49

Perszonália
Fogarassy Miklós: Szilágyi Tibor (1931-1998) 54

Hírlevél a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjaihoz 56

A felsőoktatási könyvtárak az információs társadalom kihívásai előtt

Kategória: 1998/ 7

A külföldi folyóirat-rendelés helyzete
a Kossuth Lajos Tudományegyetemen

Általános megállapítások

Egyes felmérések szerint a tudományos ismeretek minden 15–17 évben megkétszereződnek. Az észak-amerikai tudósok pl. 1965-ben még “csak” 217 000 cikket jelentettek meg, 1995-ben publikációik száma 660 000 fölé emelkedett. A folyóiratok száma tízévenként, átlagos előfizetési díjuk hatévenként megduplázódik. (tovább…)

Címkék: ,

Tisztázatlan feladatokkal, feltételek nélkül

Kategória: 1998/ 7

Az 1980-as évek végének társadalmi, gazdasági változásai, információs kihívásai jelentősen hatottak a magyar könyvtárügyre is. A könyvtári rendszer belső szerkezete átstrukturálódott, és a könyvtárak szakmai feladatai is jelentősen változtak. Az addig túlnyomórészt csak külföldi szakirodalomból megismert és ismert számítástechnikai eszközök – a szükségesnél lassúbb ütemben ugyan – de teret kezdtek hódítani a magyar könyvtári és dokumentációs intézményekben, így mind a könyvtárososok, mind pedig az olvasók “kóstolgatni” kezdték a számítógépek alkalmazásának hatásaként kialakult új munkamódszereket, keresési stratégiákat. (tovább…)

Címkék:

Egyetemi könyvtár és jövőképek

Kategória: 1998/ 7

Finn beszámoló: aggodalmak

T. Nurminen írása fontos tünetekre és tendenciákra irányítja az olvasó figyelmét. Kiemelek néhányat: (tovább…)

Címkék:

Címkék