Tartalom

Kategória: 1998/ 6

Könyvtárpolitika
Herman Ákos: Gondolatok egy működő szervezet: a MOKKA ürügyén 3
Deanna B. Marcum: A nagy digitális válság 11
A felsőoktatási könyvtárak az információs társadalom kihívásai előtt 13
Fonyó Istvánné: A BME KTK funkciója és fejlesztésének súlypontjai 13
Tóthné Király Katalin: Egy főiskolai könyvtár a harmadik évezred küszöbén 20

Műhelykérdések
Noszkay Erzsébet: A könyvtár mint nonprofit szervezet menedzsmentje 30

Könyv
Vályi Gábor: Egy emlékalbum üzenete 40
Futala Tibor: Alkalom az emlékezésre: a közelmúltban jelent meg Bassola Zoltán posztumusz önéletírása 43

Konferenciák
Könyvtárosok a Kongresszusi Központban 46

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség hírei 51

Hírlevél a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjaihoz 54

Szentmihályi János emlékülés

Kategória: 1998/ 6

Az MKE Bibliográfiai Szekciója, az OSZK és az ELTE Könyvtártudományi és Informatikai Intézete 1998. május 19-én Szentmihályi János Emlékülést tartott az OSZK-ban. Az ülés programját a 3K áprilisi számában közöltük. Most Győri Erzsébet köszöntőjét és Ferenczi Zsuzsa előadását adjuk közre. (tovább…)

Címkék:

Szentmihályi János, a tanár

Kategória: 1998/ 6

Milyennek láttam a tanár urat?

Visszatekintve a hatvanas évek elejére, mikor tanítványa lehettem, úgy látom, hogy mindenekelőtt értelmiségi volt. E lassan kivesző fogalom – mert ma jobbára csak menedzserekről és marketingigazgatókról beszélünk – olyan embert jelent, aki szellemi értéket hoz létre, vagyis alkotó. Azt hiszem, hogy A bibliográfia és “bibliográfia” c. 1974-es tanulmánya, vagy az Útmutató a tudományos munka magyar és nemzetközi irodalmához c. másodfokú bibliográfiája és egyéb publikációinak hosszú sora ékesen bizonyítja a fenti állítást. (tovább…)

Címkék:

Gondolatok egy működő szervezet: a MOKKA ürügyén

Kategória: 1998/ 6

Az utóbbi évek az emberi társadalom gyors változásait hozták, ezen belül sor került a kultúra egyik ága, a könyvtárügy átalakulására is. Az átalakulás számos egymást feltételező tényező hatására folyik.
(tovább…)

Címkék:

A felsőoktatási könyvtárak az információs társadalom kihívásai előtt

Kategória: 1998/ 6

A BME KTK funkciója és fejlesztésének súlypontjai

I. A BME Könyvtár és Tájékoztatási Központ (KTK) funkciója

Mint egyetemi könyvtárnak elsődleges és döntő feladata az oktatás/tanulás és kutatás könyvtári és információs támogatása, az egyetem polgárai (hallgatók, oktatók, kutatók) igényeinek színvonalas kiszolgálása. (tovább…)

Címkék: ,

Egy főiskolai könyvtár a harmadik évezred küszöbén

Kategória: 1998/ 6

Mottó: Hallod-e, te ólomkatona!
Minek mereszted a szemed olyanra,
aki ügyet se vet rád?

Tuulikki Nurminennek a finn egyetemi könyvtárak helyzetét elemző tanulmányát olvasva1 óhatatlanul késztetést érez a magyar felsőoktatást szolgáló könyvtáros arra, hogy napi munkája közben megállva, a saját könyvtárának belső helyzetét és a rendszerben elfoglalt helyét is átgondolja. Nos, már az első lépésnél is falba ütközik a szándéka, hiszen viszonyítási alapra lenne szüksége. Nyomban felmerül azonban az a kérdés, hogy ha valamennyi magyarországi könyvtár fejlődése feltételezhetően egy irányba, a jövő évezred felé halad, akkor mi a különbség az önkormányzati közművelődési, az iskolai, a közép- és felsőoktatási (ez utóbbiak körében az egyetemi és főiskolai) könyvtárak között? (tovább…)

Címkék:

Címkék