Tartalom

Kategória: 1998/ 4

Könyvtárpolitika
Török András: “A kurátorság tizenkét grádicsa” 3
Papp István: Előzetes tájékoztatás az 1999. évi NKA pályázatokról 10
Redl Károly: Változások a Nemzeti Kulturális Alap pályázati feltételeiben 11
Az IKSZ és az MKE elnökének levele a miniszterhez 13
Javaslatok a Könyvtári Intézet és az Országos Könyvtári Kuratórium tárgyában 14
Vajda Erik: Észrevételek és javaslatok az Országos Könyvtári és Közgyűjteményi Fejlesztési Program koncepciójához 21
Az MKE elnökségének észrevételei az önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatása tárgyában 25

Évforduló
Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag 27

Műhelykérdések
Gomba Szabolcsné: Körkép a magyarországi retrospektív katalóguskonverzióról 30
Sz. Nagy Lajos: A Helsinki Egyetemi Könyvtár fejlesztési stratégiája (1998-2005) 38
Veszprémy László: A Hadtörténeti (Hadtudományi) Könyvtár – a Honvédség legrégibb működő könyvtára 40

Könyv
Vajda Kornél: Egy régi könyv aktualitása 45

História
Szerafinné Szabolcsi Ágnes: A debreceni városi nyomda a felvilágosodás és a reformkor idején 49

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség hírei 54

Hírlevél a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjaihoz 55

 

“A kurátorság tizenkét grádicsa” avagy hogyan működik a Nemzeti Kulturális Alap?

Kategória: 1998/ 4

Mint ismeretes, az 1994 eleje óta működő Nemzeti Kulturális Alap Bizottságában és szakmai kollégiumaiban lezajlott az első nagy tisztújítás.

Török András úr, a bizottság elnöke célszerűnek látta, hogy az új kollégiumi tagok számára összefoglalja a legfontosabb tudnivalókat a Nemzeti Kulturális Alapról. (tovább…)

Címkék:

Javaslatok a Könyvtári Intézet és az Országos Könyvtári Kuratórium tárgyában

Kategória: 1998/ 4

Az MKM Kulturális Örökség Főosztály Könyvtári Osztály vezetője a kővetkező levéllel fordult a szakmai szervezetek vezetőihez: (tovább…)

Címkék: ,

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnökségének észrevételei az önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatása tárgyában készült rendelet-tervezetről

Kategória: 1998/ 4

Általános észrevételek

a) Az 1997. évi CLV. sz. törvény (a továbbiakban: törvény) által biztosított érdekeltségnövelő támogatásnak a tervezet szerinti megoszlása a könyvtári és (egyéb) közművelődési célok között önkényes; a törvény nem irányzott elő arányokat (lásd részletes észrevételeinket is). (tovább…)

Címkék:

Körkép a magyarországi retrospektív katalóguskonverzióról

Kategória: 1998/ 4

A kilencvenes években a hazai könyvtárak egyre nagyobb számban kaptak támogatást integrált könyvtári rendszerek alkalmazására. A könyvtárak által kiválasztott különböző alkalmazói szoftverek és hardverek beszerzését követően a folyamat következő lépcsője az volt, hogy a kurrens beszerzéseket a számítógépes rendszerben dolgozzák fel. (tovább…)

Címkék: ,

A Hadtörténeti (Hadtudományi) Könyvtár – a Honvédség legrégibb működő könyvtára

Kategória: 1998/ 4

A Honvédelmi Minisztérium “Hadtörténeti Intézet és Múzeum”-a alapításának közelgő 80. évfordulója kínálja az alkalmat, hogy röviden megemlékezzünk a budai Várhegyen, a Kapisztrán téren ma is működő könyvtár múltjáról és jelenéről. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék