Tartalom

Kategória: 1998/ 2

Könyvtárpolitika
Papp István: A közkönyvtár változó paradigmája 3
Balogh Mihály: Törvényen kívül? 9

Könyv
Vajda Kornél: Britannica Hungarica – világenciklopédia a könyvtárban 17
Futala Tibor: A hazai könyvtári rendszer első átfogó adattára a társadalmi rendszerváltás után 21
Zöldi Péter: A Magyar pedagógiai tárgyszójegyzékről – és még valamiről 24
V. Ecsedy Judit: A szerzetesi könyvtárak sorsáról 26
Kertész Gyula: Hajdú-Bihar megye oktatástörténeti irodalma 1896-1996 30
Kovács Mária: Emberi kapcsolatok a könyvtárban 31

Műhelykérdések
Bánkeszi Katalin: “Az elektronikus dokumentumok a könyvtárakban”. A Magyar Periodika Kör őszi konferenciája az Országos Széchényi Könyvtárban 36
Járai Andrásné: A kortárs gyermek- és ifjúsági irodalom és olvasói 42
Detrekői Ákos: A magyar műszaki nyelv az információs társadalom idején 44

Extra Hungariam
Szénászky Mária: A Chester Beatty Könyvtár és Keleti Művészeti Galéria Dublinban 49

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség hírei 54

Hírlevél a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjaihoz 55

A közkönyvtár változó paradigmája*

Kategória: 1998/ 2

(Óvatos megfontolások)

A könyvtárosokat mint az egyik leghagyományosabb intézmény gondozóit mindig is érdekelte, mi lesz a rájuk bízott szolgáltatás sorsa a jövőben. Mára azonban az érdeklődés aggodalommá, sőt esetenként szorongássá vált. Ha a közkönyvtárnak mint a társadalom alapvető kulturális intézményének létéről és esélyeiről van szó, a kérdőjelek sora egyre nő. (tovább…)

Címkék:

Törvényen kívül?

Kategória: 1998/ 2

Iskolai könyvtári esélyek az ezredfordulón

Az MKE könyvtárostanárok szervezete egy éve határozta el, hogy önálló egyesüléssé alakul, de az MKE-nek társult egyesülete marad. A tagok 1997 márciusában az új alapszabály elfogadásával hozták meg döntésüket. A fővárosi bíróság módosításokat írt elő az alapszabályban. Ezek meg is történtek az egyesület december 9-ei közgyűlésén, amely egyben tisztújító összejövetel is volt. A korábbi elnök, Balogh Mihály lemondott tisztéről, s az új elnökségben már nem kívánt szerepet vállalni Lukács Zsuzsa sem. Elnökké a korábbi titkárt, Kalmárné Morcsányi Rozáliát választották meg a tagok, alelnökök lettek Dán Krisztina és Homor Tivadar, és elnökségi taggá választották a korábbi vezetésből dr. Ambrus Andrásnét és dr. Celler Zsuzsát. Ambrusné a sajtó és a belső kapcsolatok, Celler Zsuzsa a nemzetközi kapcsolatok felelőse lett. Két könyvtárostanár, a székesfehérvári Varga Zsuzsa és a fővárosi Szakmári Klára kerültek új tagként az elnökségbe. Előbbi a titkári, utóbbi a gazdasági teendőket látja majd el. Az ellenőrző bizottság új elnökéül Lukács Zsuzsát választotta meg a tagság. (tovább…)

Címkék:

Címkék