Tartalom

Kategória: 1998/12

Könyvtárpolitika
Bényei Miklós: A megyei könyvtárak feladatai a helyi irodalmi értékek számbavételében 3
Gyuris György: Egy megyei könyvtár tudományos tevékenysége a szegedi Somogyi-könyvtár példája alapján 12
Sonnevend Péter: A megyei könyvtár feladatai 20

Fórum
Horváth Tibor: Hej, iskolai könyvtárak! 28

Műhelykérdések
Balázs Géza: Digitális nyelvújítás 37

Extra Hungariam
Kastaly Beatrix: Újdonságok a restaurálásban és az állományvédelemben 40

História
Osváth Zsolt: A mûegyetemi könyvtár másfélszáz éve 52

Könyv
Mezey László Miklós: A “Máté-effektus” az olvasásszociológiában 54
Könyvtártörténet-írás a “keleti végeken” 56

Hírlevél a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjaihoz 57

Egy megyei könyvtár tudományos tevékenysége a szegedi Somogyi-könyvtár példája alapján

Kategória: 1998/12

A Szegedet 1879. március 12-én romba döntő tiszai árvíz adta a gondolatot Somogyi Károly esztergomi prépostnak és apátkanonoknak, hogy az élete folyamán gyűjtött könyvtárát felajánlja Szeged városának. Fölajánló levelét 1880. április 26-án keltezte, ezt követően Szeged városa a könyvtárról szakvéleményt kért. (tovább…)

Címkék:

A megyei könyvtár feladatai

Kategória: 1998/12

A következő töprengések a szerző számára egy sorozat részeként fontosak. Keresi a centrumot: a Vörösmarty Mihály-i alapkérdéshez kapcsolódva a teljesítőképes könyvtári szolgáltatás meghatározónak vélt intézményét. Vizsgálatra érdemes objektumok: a nemzeti és országos könyvtárak, a felsőoktatás könyvtárai, a megyei és városi könyvtárak. (tovább…)

Címkék: ,

Hej, iskolai könyvtárak!

Kategória: 1998/12

Iskoláink könyvtárai mind a közoktatásnak, mind a könyvtárügynek mostoha gyermekei. De szakadatlan vitát gerjesztenek, mert róluk gondolkodva ezernyi a kérdések száma. (tovább…)

Címkék:

Címkék