Tartalom

Kategória: 1998/11

Könyvtárpolitika
Gyõri Erzsébet: Könyvtári ellátórendszerek ma és holnap 3
Tóth Gyula: Könyvtári ellátórendszer mûködtetése aprófalvas megyékben 5
Kiss Gábor: Az ellátórendszerek strukturális problémái 12

Konferenciák
Horvát-magyar könyvtári konferencia 18
Lukács Zsuzsanna: Koordinációs feladatok a nemzetiségi könyvtárak dokumentum-ellátásában 20
Kovács Sándorné: A horvát kisebbség könyvtári ellátásának báziskönyvtári tapasztalatai 24

Extra Hungariam
Deák Nóra-Koltay Klára-Koltay Tibor: Beszámoló az ALA konferenciájáról 30
Hegyközi Ilona: Mozaikképek Amszterdamból 33
Boda Miklós: Névfelvételi ünnepség a Csorba Gyõzõ Megyei Könyvtárban 38

Műhelykérdések
Guszmanné Nagy Ágnes-Bodó Boglárka Rita: Helyismereti tevékenység Heves megye közmûvelõdési könyvtáraiban 40

Könyv
Kertész Gyula: Gyalay Mihály: Magyar igazgatástörténeti helységnévlexikon 51

Hírlevél a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjaihoz 57

Könyvtári ellátórendszer működtetése aprófalvas megyékben*

Kategória: 1998/11

Mottó: “…az egész nem egyéb, mint célszerűségi kérdés, annak kérdése, melyik felel meg jobban a nyilvános könyvtár céljának: a centralizált, központi szervezet, vagy a decentralizált, apró könyvtárak halmaza…”
(Dienes László, 1911 )

A téma aktuális

Az 1980–90-es évek évfordulóján, az évtized elején – politikailag talán magyarázhatóan: az új régi tagadásában gyökerezik! – a jól-rosszul, de működő könyvtári rendszereket szétverték. A felülről erőltetetten és az ellenőrizhetőség érdekében létrehozott hálózatok ideje lejárt, megjavításuk lehetőségei kimerültek. (tovább…)

Címkék:

Az ellátórendszer strukturális problémái

Kategória: 1998/11

Az utóbbi két-három esztendőben a könyvtáros szakma érdeklődése ismét az ellátórendszerek felé fordult; legalább tucatnyi értekezlet, tanácskozás választotta fő-, vagy egyik legfontosabb témájául ezt az egyre inkább terjedő, de rendkívül heterogén szolgáltatási formát. (tovább…)

Címkék:

Koordinációs feladatok a nemzetiségi könyvtárak dokumentumellátásában

Kategória: 1998/11

A kultúra értékeit legtömörebben, legtartósabban őrző és hagyományozó eszköz mind a mai napig és még sokáig – a könyv. Az anyanyelven írott könyvek gyűjtő- és szolgáltatóhelye a könyvtár, tehát a nemzetiségek könyvtári igénye és könyvtári ellátása szinte egyet jelent a nemzetiségi-kisebbségi kultúra fenntartásával, egységének megőrzésével, a nemzeti kultúra állapotáról szóló naprakész tájékoztatással. (tovább…)

Címkék:

Címkék