Tartalom

Kategória: 1998/ 1

Könyvtárpolitika
Monostori Imre: Mit is keresünk a “sztrádán”? (Provokatív kisesszé) 3
A Neumann-házról. Beszélgetés Tószegi Zsuzsával, a Neumann János Kulturális Szolgáltató Kht. ügyvezető igazgatójával 6
Poprády Géza: Digitalizálás – állományvédelem – hozzáférhetőség 12

Könyv
Komáromi Gabriella: Mi a helyzet a kortárs magyar gyermek- és ifjúsági irodalomban? 16
Győri Erzsébet: A menedzseléstől a finanszírozásig 23
Pogány György: Az Országos Széchényi Könyvtár könyvaukciója 26

Műhelykérdések
Moldován István: Internet a könyvtárban – könyvtár az Interneten 33
Stockné Horváth Mária: Gondolatok a könyvtárról a Magyar Nemzeti Múzeum Központi Könyvtára átadása kapcsán 38
Cavalloni Gyöngyi: Hitelrontás 41

Extra Hungariam
Fazokas Eszter: Hollandiai útinapló 43

História
Somkuti Gabriella: A könyvtáros Mátray Gábor 48

Az Informatikai és könyvtári Szövetség hírei 55

Hírlevél a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjaihoz 57

Mit is keresünk a “sztrádán”? (Provokatív kisesszé)

Kategória: 1998/ 1

A Daniel Bell által szociológiailag (talán először) leírt, “posztindusztriális” társadalom, amelynek lényege – mint tudjuk – végül is az, hogy a nem közvetlenül termelő gazdasági ágazatokban foglalkoztatottak aránya fölébe nőtt a termelői szférának –, szóval ez a szolgáltató elvű és rendszerű gazdasági környezet, következésképpen az e gazdasági környezethez tartozó társadalom is – talán már csak egy rövid ideig? Nem tudom – még várat magára Magyarországon. (tovább…)

Címkék:

Digitalizálás – állományvédelem – hozzáférhetőség

Kategória: 1998/ 1

Néhány évvel azután, hogy az Egyesült Államokban meghirdették az információs szupersztráda kiépítésének programját, örvendetes módon Magyarország is elkezdte építeni a maga információs autópálya rendszerét. A könyvtár, elnevezését megtartva, de a név mögötti jelentéstartalmat folyamatosan bővítve, ma már messze nem (nem csak) az, ami pár száz évvel vagy akár egy-két évtizeddel ezelőtt volt, és a könyvtárosok is igyekeznek megfelelni azoknak a kihívásoknak, amelyek az információs társadalom részéről egyre nyilvánvalóbban érik őket. (tovább…)

Címkék: ,

Mi a helyzet a kortárs magyar gyermek-és ifjúsági irodalomban?*

Kategória: 1998/ 1

A címben egy kérdés áll. Tulajdonképpen a Hogy vagy? Mi újság? – közhelykérdések típusába tartozik. Az ilyesmire nem illik válaszolni. Többnyire meg se várnák a választ. Megvonhatja az ember a vállát, tehetetlenségét illusztrálva széttárhatja a kezét. – Csakhogy itt és most ez a kérdés más. És nem érnék be vele, ha sóhajtanék egyet, vagy metakommunikációs jelekkel illusztrálnám a helyzetet. Válaszolnom kell. Tényekkel érvelnem. (tovább…)

Címkék: ,

Internet a könyvtárban – könyvtár az Interneten

Kategória: 1998/ 1

A könyvtárak és könyvtárosok változó szerepe

A 20. század vége felé egyre sűrűbben emlegetik az információs társadalmat. Az egyre erőteljesebbé váló elektronizáció révén a hagyományos információtípusok – a szöveg, a kép és a hang is – számítógéppel feldolgozhatóvá válnak. Ez a folyamat komoly kihívást jelent a könyvtárak évezredes intézményei számára. Hagyományosan konzervatív intézményeinknek, de magának a könyvtáros szakmának is újra kell gondolnia szerepét, feladatait és helyét ebben a gyorsan változó informatizált világban. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék