Tartalom

Kategória: 1997/12

Könyvtárpolitika
Raulff, Ulrich: Közművelődési könyvtárak egy új Európáért 3
Arot, Dominique: Milyenek legyenek a holnap Európájának könyvtárai? 8

Műhelykérdések
Szivák Gábor: A városi könyvtárak helyzete Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az 1990-es évek közepén (1990-1996) 14
PhDr. Františka Vrbenská: Könyvek a hullámok hátán. Rövid tudósítás az 1997 júliusi árvíz következményeiről a Cseh Köztársaság könyvtáraiban 20
Lukáts János: Zöld föld felett, kék ég alatt 29
Takáts Béla: Kísérlet egy megyei napilap teljes szövegű feltárására 38

Könyv
Kégli Ferenc: “Négy szomorú és keserves év” Németh Mária: Az Országos Széchényi Könyvtár története. 1919-1922 40

História
Somkuti Gabriella: Az Országos Széchényi Könyvtár fejlődésének főbb tendenciái a dualizmus korának elsõ felében (1867-1900) 44

Perszonália
Dr. Újváriné Füzy Ágnes: In memoriam Pál Józsefné (1933-1997) 52
Surján Miklós: Búcsú Pál Józseftől 53

Hírlevél a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjaihoz 55

Tartalom

Kategória: 1997/11

Könyvtárpolitika
Lengyel László: Gazdasági és kulturális konszenzus 3
Győri Erzsébet-Vajda Kornél: Közművelődési könyvtárak egy új Európáért 6

Könyv
Győri Erzsébet: Skaliczki Judit: Stratégiai tervezés 11
Kertész Gyula: Könyv, könyvtár, olvasó. Csáky Sörös Piroska művelődéstörténeti tanulmánykötetéről 12

Műhelykérdések
Dr. Robert Funk: Szolgáltatások, térítések és szponzorálás a modern könyvtári menedzsment szempontjából 18
Bátonyi Viola: Könyvtári marketing (Részletek egy készülő tanulmányból) 29
Kégli Ferenc: “A múltnak nagy jövője van” avagy A könyvtár múltjának még lehet jövője 44

Perszonália
Poprády Géza: Búcsú dr. Soltész Zoltánnétól 52

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség hírei 54

Hírlevél a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjaihoz 56

Tartalom

Kategória: 1997/10

Könyvtárpolitika
Vajda Kornél: Egy vándorgyűlés anatómiája 3
Dr. Skaliczki Judit: A nyilvános könyvtár a demokratikus társadalomban 6
Duijker, Eduard: Központi szolgáltatások Hollandiában a közkönyvtárak együttműködésével 12
Győri Erzsébet: Felavatták Szolnokon a megyei könyvtár új épületét 19

Műhelykérdések
Berke Barnabásné: Melyik lesz a magyar MARC? 22
Dr. Kovács Ilona: Az OSZK hungarika biográfiai program helyzete és fejlesztési tervei 31
Kincses Károly: Fotókonzerválási kiskáté 37
Dr. Vértes László: Az idősek biblioterápiájáról 43
Új magyar kiadású Internet folyóirat 46

Perszonália
Somkuti Gabriella: Borsosné Dr. Muraközy Nóra 51
Varga Róbert: Bolevácz József (1935-1997) 53

Hírlevél a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjaihoz 55

Tartalom

Kategória: 1997/ 9

Könyvtárpolitika
1997. évi … törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 3
Indokolás (válogatás) 21
“Nemcsak a fenntartás, de a fejlesztés lehetőségeit is biztosítja” Beszélgetés dr. Skaliczki Judittal a törvényjavaslatról 35
Rónai Iván-Skaliczki Judit: A könyvtárak és közgyűjtemények szerepe az információs társadalomban 39
Dr. Majtényi László: Adatvédelmi biztosi ajánlás 45

Vándorgyűlés
Az MKE 29. Vándorgyűlése 50
Vajda Erik: Az MKE szakmai érdekvédelmi feladatai és együttműködése más szervezetekkel – kitekintéssel a könyvtári törvényre 51

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség hírei 55

Hírlevél a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjaihoz 56

Tartalom

Kategória: 1997/ 8

Könyvtárpolitika
Inkei Péter: “Megadatott-e egy negyedik kegyelmi pillanat?” 3

Műhelykérdések
Kolonits Zoltán-Nyáryné Grófcsik Erika-Pap Gáspár-Sipos Márta: A Magyar Nemzeti Bibliográfia. Könyvek Bibliográfiája füzeteinek és rekordjainak szolgáltatása az Interneten 7
Varga Katalin: Nézzünk bele a PAD-ba is avagy egy új adatbázis a hálózaton 14

Könyv
Szabó Sándor: Az “írástudók” kézikönyve 20
Magyar Iparművészet. Beszélgetés Dvorszky Hedviggel 25
Pogány György: Könyvtörténeti írások 30
Lakatos Éva: Petrik-emlékkötet 34

Perszonália
Fodor András halálára 36
In memoriam Elek Sándorné 38

Extra Hungariam
Lipócziné dr. Csabai Sarolta: Egyetemi intézet a gyermek- és ifjúsági irodalom tudományos kutatására 41
Könczey Margit: A könyv, könyvtár múltja és jelene egy erdélyi kisváros életében 44

Az MKM pályázati felhívása 54

Konferencia
Lukáts János: Töltényhüvely a könyvtárudvaron 55

Tartalom

Kategória: 1997/ 7

Könyvtárpolitika
Kiss Jenő: Magyarország könyvtárai 3
Auer, Johannes: Bevezetés az Internetbe 21
Lison-Ziessow, Barbara-Best, Heidi: Úton az on-line korszakba 27
Freisinger Jenő: Lesz-e negyven éves az orvosi könyvtárhálózat? 30
Poprády Géza: Könyvek háza – elektronikus archívum 33

NKA pályázat nyertesei 36

Fórum
Levélváltás 51

Hírlevél a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjaihoz 54

Tartalom

Kategória: 1997/ 6

Könyvtárpolitika
Vidra Szabó Ferenc: Néhány könyvtári mutató alakulása 1985 és 1995 között 3
Nagy Attila: Holisztikus szemlélettel az olvasásról 11

Műhelykérdések
Tervezés a könyvtárakban katasztrófák esetére. Az IFLA Konzerválási szekció számára… (Fordította: Kastaly Beatrix) 15
W. Péterfi Rita: Hatékonyságvizsgálat közművelődési könyvtárakban 23
Pályázati kiírás az Év könyvtára cím elnyerésére 33

Konferencia
Orbán Gyöngyi: A megértő irodalomolvasás: Tankönyv tolmács-szerepben 34
Hubert Ildikó: Mitől élmény az olvasás? A hangos olvasás szükségességéről 42
Hajnal Jenő: Mit olvasnak a zentai gimnazisták? 47

História
Rózsa György: Ahogy lehet(ett) 7. 52

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség hírei 56

Tartalom

Kategória: 1997/ 5

Bemutatkozások
Poprády Géza 3
Biczák Péter 3
Borostyániné Rákóczi Mária 4
Kenyéri Kornélia 5
Győri Erzsébet 5
Sz. Nagy Lajos 5

Könyvtárpolitika
Nagy Attila-W. Péterfi Rita: “Nemzeti könyvtár és/vagy nemzeti tanulószoba” 7
Ottovay László: A mi válaszunk: nemzeti könyvtár, sokrétű feladatkörrel 18
Lukáts János: Útjelzőkövek és világítótornyok avagy a magyarországi nemzetiségi könyvtárügy múltja jelene és jövője 21
Vajda Erik: Megújul a könyvtári szabványosítás. A szabályzat 30

Extra Hungariam
Tószegi Zsuzsanna: A Mitterand Könyvtár születése 36

Könyv
Lipócziné dr. Csabai Sarolta: Ezeregy könyv 42
Az ország legnagyobb könyvkereskedelmi bolthálózata 47

História
Rózsa György: Ahogy lehet(ett) 6. 50

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség hírei 52

Hírlevél a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjaihoz 53

Tartalom

Kategória: 1997/ 4

Könyvtárpolitika
Sebestyén Géza emlékülés 3
Somkuti Gabriella: Sebestyén Géza rövid pályaképe 3
Sonnevend Péter: Kortársunk Sebestyén Géza 5
Horváth Tibor: Két kézikönyv – két változás korszakában 10

Könyv és Nevelés
Dán Krisztina: Egy könyvtári pályázat tapasztalatai 16

Műhelykérdések
Nagy Anikó: CD-ROM-on a magyar sajtóbibliográfia 26
Pogány György: A zenei tájékoztatási eszközök tipológiája 36
Bényei Miklós: Helytörténet, iskolatörténet, iskolai könyvtártörténet. II. rész 43
Az NKA könyvtári szakmai kollégiuma közleménye 49

Pályázatok
A Soros Alapítvány könyvtár-támogatási pályázata 50
Pályázat a kortárs magyar irodalom népszerűsítésére 53

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség hírei 54

Hírlevél a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjaihoz 56

Tartalom

Kategória: 1997/ 3

Könyvtárpolitika
A Könyvtári Szakmai Kollégium pályázati felhívása 3

Könyv
Pogány György: A Borda Antikvárium szakmai kiadványairól 8
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete felhívása az MKE 29. Vándorgyûlésérõl 13

Kiállítások
Sz. Nagy Lajos: Utóhang egy kiállításhoz 16

Dokumentumok
Pótlások a lexikonokhoz 18
Az 1993. évrõl 20
Az 1994. évrõl 32
Az 1995. Évrõl 44

A Könyvtári és Informatikai Kamara hírei 54

Hírlevél a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjaihoz 55

Tartalom

Kategória: 1997/ 2

Könyvtárpolitika
Bariczné Rózsa Mária: A közkönyvtárak fejlesztési programjának állása 3
Fókuszban a könyvtár (NKA pályázat nyertesei) 9

Extra Hungariam
Koltay Tibor: A könyvtárostól a műszaki szerkesztőig 32
Nemes Erzsébet: Egymásra utalva (Olvasás és könyvtárkultúra határon innen és túl) 34
Papp József: A szlovéniai könyvtárak számítógépes hálózata és a mozgókönyvtári ellátás Muravidéken 43
Róth András: A múló idő sodrában avagy rekviem a határon túli iskolai könyvtárakért 46

A Könyvtári és Informatikai Kamara hírei 55

Hírlevél a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjaihoz 57

Tartalom

Kategória: 1997/ 1

Könyvtárpolitika
A könyvtári ellátásról szóló törvénytervezet koncepciója 3
MKE Küldöttközgyűlés
Vajda Erik: Elnöki beszámoló 24
Ottovay László: Főtitkári beszámoló 33
Gellér Ferencné: Tanácselnöki beszámoló 38
Tóth Gyula: Ellenőrző bizottsági elnöki beszámoló 42

Könyv
Werner Ákos: Kamarás István: Olvasatok 46

Műhelykérdések
Kiss Istvánné: T.Q.M. és teáscsésze 48

A Könyvtári és Informatikai Kamara hírei 56

Hírlevél a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjaihoz 57

Gazdasági és kulturális konszenzus*

Kategória: 1997/11

Köszönöm kedves meghívásukat. Mint a szervezők emlékeztettek rá, beszéltem én már Önökhöz, igaz jó évszázaddal ezelőtt, 1988-ban, a szekszárdi vándorgyűlésen. Azóta valóban egy évszázad telt el. Természetesen egészen másról kell most szólnom. Jelesül arról, hogy miként tart a magyar társadalom és gazdaság a konszolidáció felé. (tovább…)

Címkék:

“A múltnak nagy jövője van” avagy A könyvtár múltjának még lehet jövője

Kategória: 1997/11

Októberben országszerte kitárták kapuikat a könyvtárak, s különböző rendezvényekkel, kiállításokkal, kedvezményekkel irányították magukra a helyi közösségek figyelmét; bemutatták szolgáltatásaikat, különösen a számítógépes technikára épülő információs szolgáltatásaikat. Az Őszi Könyvtári Hetek országos programját áttekintve úgy gondolom, hogy kijelenthetjük: a könyvtár sikeres intézménytípus. (tovább…)

Címkék:

A nyilvános könyvtár a demokratikus társadalomban

Kategória: 1997/10

A hazai könyvtárügy, a könyvtári élet kétségkívül legnagyobb eseménye, hogy elkészült a könyvtári törvény tervezete. A tervezetet, amelyet két másik kulturális törvénnyel együtt fogadott el júliusban a kormány, még ősszel benyújtják a parlamentnek, hogy sürgősségi eljárással tárgyalják. (tovább…)

Címkék:

Melyik lesz a magyar MARC?

Kategória: 1997/10

Rendkívül fontos témát tárgyalt az a tanácskozás, amelyre a Magyar Könyvtárosok Egyesülete és a Könyvtári és Szakirodalmi Tájékoztatási Szabványosítási Bizottság rendezésében került sor 1997. augusztus 15-én az Országos Széchényi Könyvtárban. A meghívó a következőképpen szólt:
“A fenti két szervezet tisztelettel meghívja a magyar bibliográfiai adatcsere formátumról (MARC szabványokról) rendezendő tanácskozásra (társadalmi vitára) (tovább…)

Címkék: ,

Az OSZK hungarika biográfiai programjának helyzete és fejlesztési tervei*

Kategória: 1997/10

Előzmények
Az elmúlt években különböző rendezvényeken több alkalommal esett már szó az Országos Széchényi Könyvtár hungarika biográfiai tevékenységéről, az ún. Hungarika Névkataszter munkálatairól. Első alkalommal kapunk lehetőséget azonban arra, hogy a Magyar Könyvtárosok Egyesületének átfogó rendezvényén, a Vándorgyűlésen ismertethessük eredményeinket s terveinket. Miért érezzük ennek szükségét mi magunk és az egyesület rendezősége, s miért éppen a helyismereti szekció keretében?
Egyrészt azért, mert mai tanácskozásunk középpontjában a szolgáltatások kérdése áll, s a Hungarika Névkataszter a nemzeti könyvtár fontos szolgáltatása, amely – ha terveink megvalósulnak – szolgáltatásrendszerré fejleszthető. Másrészt éppen azért a helyismereti könyvtárosok előtt, mert egyre inkább elmélyül a felismerés, hogy a helytörténeti feltáró munka és a hungarika kutatás és feltárás egy tőről fakad, tárgya közös: a szűkebb vagy tágabb régió, illetve az ország, a nemzeti kultúra egésze. (tovább…)

Címkék: ,

1997. évi … törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

Kategória: 1997/ 9

A könyvtárakra vonatkozó fejezetek

A kulturális örökséghez tartozó javak múltunk és jelenünk megismerésének pótolhatatlan forrásai, a nemzeti és egyetemes kulturális örökség egészének elválaszthatatlan összetevői; szellemi birtokbavételük minden ember alapvető joga. Az e fogalomkörbe tartozó értékek különös védelme, megőrzése és fenntartása, valamint a nyilvánosság számára történő széles körű és egyenlő hozzáférhetővé tétele a mindenkori társadalom kötelezettsége. (tovább…)

Címkék:

“Nemcsak a fenntartás de a fejlesztés lehetőségeit is biztosítja”

Kategória: 1997/ 9

Beszélgetés a törvényről dr. Skaliczki Judittal, az MKM Könyvtári Osztály vezetőjével

Miben látod a törvény jelentőségét? Mekkora lépés ez, mekkora jelentőségű az ügy?

Úgy gondolom, hogy nagy jelentőségű ügy. Igen sok szempontból és okból. A jogállamiság felé tartva elemi dolog, hogy legyenek törvényeink, amelyek ténylegesen meghatározzák egy-egy területnek talán nem is annyira a működését, hanem a fenntartását és a fejlesztését. Az 1976. évi törvényerejű rendelet igen sok mindent tartalmazott, egyetlen dologról viszont szót sem ejtett. Arról, hogy miből lehet fönntartani a könyvtárakat, miből lehet fejleszteni őket. A mostani törvény elsősorban a fenntartás és fejlesztés lehetőségeit biztosítja, törvény mivoltával pedig a szakma presztízsét emeli. (tovább…)

Címkék:

A könyvtárak és közgyűjtemények szerepe az információs társadalomban

Kategória: 1997/ 9

Az MKM Kulturális Örökség Főosztályának
és Könyvtári Osztályának koncepciója az országos könyvtári és közgyűjteményi információs hálózat fejlesztési programjáról

A Nemzeti Informatikai Stratégiában felvázolt jövőkép az információs társadalom kialakulása. A könyvtári rendszer jövőképét, ehhez kapcsolódva, az alábbi trendek határozzák meg:
• az információhoz való korlátok nélküli, szabad, azonnali hozzáférés biztosítása,
• a digitalizáció széles körű elterjedése,
• falak nélküli virtuális könyvtár szerepének megnövekedése,
• a hálózatok közötti együttműködés a gazdaság, a kultúra, a tudomány, az államigazgatás stb. területén,
• globalizáció, az egész világra kiterjedő együttműködés az információgyűjtés, feldolgozás, szolgáltatás bármely területén,
• az információs szupersztráda, intelligens városok, régiók kialakulása,
• az információs technológia gyorsléptékű fejlődésének hatásai. (tovább…)

Címkék:

Címkék

(1) (1) (12) (2) (2) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (3) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (19) (12) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (5) (3) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (5) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (28) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (16) (3) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (27) (3) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (2) (3) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (12) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (10) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (1) (10) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (30) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (32) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (3) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (6) (3) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (4) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (15) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (9) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (7) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (13) (1) (1) (2) (4) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (38) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (6) (1) (6) (17) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (9) (1) (1) (4) (1) (1) (2) (1) (21) (6) (5) (1) (2) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (8) (1) (24) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (14) (7) (2) (4) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (2) (22) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (1) (4) (1) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (12) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (17) (3) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (58) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (11) (2) (1) (3) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (4) (1) (5) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (9) (1) (1) (7) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (42) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (9) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (4) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (6) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (2) (8) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (8) (1) (1) (1) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)