Tartalom – 2019/6

Kategória: 2019/ 6

Szerkesztői előszó      3

Műhelykérdések
Békésiné Bognár Noémi Erika – Horváth Adrienn – Nagy Andor: Digitális tartalom, digitális szolgáltatás. Beszámoló a 2018–2019-benmegrendezett K2 továbbképzési sorozatról       4
Klement Dea – Varga Lilla: Digitáliskompetencia-fejlesztés Gutenberg birodalmában. Egy tizenéves lány programozóklubja gyerekeknek a kispesti könyvtárban    10
Szák-Kocsis Kata: Olvasni? Éjszaka? Együtt? – avagy hogyan szervezzük meg az Olvasás Éjszakáját     17

Konferenciák
Németh Márton: Webarchiválás két szakmai rendezvény tükrében       26
Kasza Zsófia: Gondold újra globálisan, reagálj lokálisan!  Beszámoló az Országos Széchényi Könyvtárban rendezett RDA-konferenciáról       30

Web
Sudár Annamária: Bibliotheca Corvina Virtualis. Az OSZK megújult tematikus szolgáltatása      40

Könyv
Elbe István: Az őrzők számvetése     48

Szerkesztői előszó

Kategória: 2019/ 6

Az élethosszig tartó tanulás fontosságának hangsúlyozásakor sokan vélhetik úgy, hogy ez csupán korunk unásig ismételt üres frázisa, kevesen veszik komolyan, vagy jobbára csak másokra vonatkoztatják. Könyvtárosként, információs szakemberként, értelmiségiként viszont mi sem (lehetne) természetesebb számunkra, mint a lifelong learning attitűd, hiszen a folyamatos önképzés gyakorlatilag kéz a kézben jár a könyvtárossággal. Nemcsak őrizzük, de feltárjuk és elérhetővé tesszük a dokumentumokat és a bennük rejlő információkat, amik eleve feltételezik a folyamatos ismeretszerzést. Ráadásul mi magunk is rendszeresen szervezünk rendezvényeket és képzéseket. A külső környezethez, az olvasói, felhasználói és fenntartói igényekhez való szükségszerű igazodás, valamint az önmagunkkal szembeni igényesség megköveteli ismereteink folyamatos bővítését és a különféle képzések rendszeres látogatását.

Ehhez ma már nem feltétlenül kell fizikailag is jelen lenni. Kiváló példa erre a Könyvtári Intézet K2 továbbképzési sorozata, melynek egyes előadásai már a 2018/2019-es évad során is követhetők voltak online, és nem sokkal a rendezvényt követően minden egyes előadás elérhetővé vált a Videotoriumon. Lapunk első írása, a Békésiné Bognár Noémi Erika, Horváth Adrienn és Nagy Andor által jegyzett, K2-t bemutató cikk persze nem merül ki ennyiben, írásukból egy folyamatosan megújuló szolgáltatás képe rajzolódik ki, amely olyan fajsúlyos témákat karolt fel eddig, mint a born digital dokumentumok kérdése, a webarchiválás, az online kommunikáció és marketing vagy a modern formai feltárás lehetőségei.

Sudár Annamária Bibliotheca Corvina Virtualist ismertető cikke voltaképpen szintén az önképzés, a távolról elérhető ismeretszerzés lehetőségét kínálja az olvasónak. Mátyás corvináiról és az egykori budai könyvműhelyről csaknem mindent megtudhatunk a korszerű formát öltött és tartalmában is megújult weboldalon.

Kasza Zsófia konferenciabeszámolója, melyben az RDA szerinti új dokumentumleírás, pardon forrásleírás rejtelmei és az RDA-szisztéma sajátos megközelítése került középpontba, ugyancsak a folyamatos és nélkülözhetetlen önképzésre irányítja a figyelmünket. Részben Németh Márton is ugyanezt teszi összefoglalójában, csak a webarchiválás tekintetében, lásd „mindenhol, ahol webarchiválással foglalkoznak, igen szűkösen állnak rendelkezésre a személyi és az anyagi erőforrások”.

Elbe István recenziója is felfűzhető erre a szálra, írásának tárgya: a Széchényi Könyvtár alapításának 215. évfordulójára megjelent tanulmánykötet ugyanis múltunk jobb megismerését szorgalmazza, ami a lifelong learning vonatkozásában úgyszintén elengedhetetlen. „A múlt ismerete és tisztelete nem gáncsvetés a jövőnek”, hanem olyan fundamentum, amelyre érdemes építenünk.

A továbbképzés és az önképzés nyomvonalán haladva gyorsan eljuthatunk az új rendezvények és képzések elindításának gondolatáig, amelyhez két jó gyakorlat: Szák-Kocsis Kata az Olvasás Éjszakája megszervezéséről és lebonyolításáról írt cikke, illetve Klement Dea és Varga Lilla közösen indított, fiataloknak szóló kispesti programozóklubról szóló írása szolgálhat fogódzóul.

Remélem, hogy az élethosszig tartó tanulásban a 3K is segítségükre lehet.

Jó olvasást kívánva,

Tóth Béla István

Címkék:

Ízelítő a lapszámból

Kategória: 2019/ 6

„A könyvtár megmarad annak, ami mindig is volt – a tudás, az ismeretszerzés, az értékes szórakozás bázisa –, de közben olyan fiatalok számára is vonzóvá tesszük, akik egy nagyon speciális, rendkívül népszerű terület, a programozás iránt fogékonyak, és habár ezt még ők maguk sem feltétlen gondolják, de remek célközönségévé válhatnak egy családi könyvtárnak.” (Klement Dea–Varga Lilla) (tovább…)

Digitális tartalom, digitális szolgáltatás

Kategória: 2019/ 6

Beszámoló a 2018–2019-ben megrendezett K2 továbbképzési sorozatról[1]

A Könyvtári Intézet 2010-ben hívta életre a K2 kísérleti műhely elnevezésű virtuális kutatócsoportot. Az elsődleges cél a könyvtáros szakemberek és más közgyűjteményi munkatársak tájékoztatása, oktatása és bevonása volt az innovatív módszerek alkalmazásába.

A kutatócsoport működése során három tevékenység kapott nagy hangsúlyt:

  1. szakirodalom alapján az új technológiai trendek figyelése;
  2. új technológiákkal kapcsolatos kísérletek végzése, ösztönzése;
  3. rendezvények szervezése, amelyeken az új technológiai lehetőségeket és a fiatal kutatókat megismertetjük a nagyközönséggel.[2] (tovább…)
Címkék: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Digitáliskompetencia-fejlesztés Gutenberg birodalmában

Kategória: 2019/ 6

Egy tizenéves lány programozóklubja gyerekeknek a kispesti könyvtárban

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Üllői úti könyvtára Budapest XIX. kerületében, a kispesti lakótelep kellős közepén található. Ugyan az utóbbi időben Kispest városközpontja eltolódott a KÖKI Terminál bevásárlóközpont irányába, mi még mindig jól megközelíthetőek vagyunk, így nem lehetetlen továbbra is becsábítani olvasóinkat a könyvtárba, de ehhez folyamatos megújulásra van szükség. (tovább…)

Címkék: , , , , , ,

Olvasni? Éjszaka? Együtt? – avagy hogyan szervezzük meg az Olvasás Éjszakáját

Kategória: 2019/ 6

Divat lett kulturális rendezvényeket, nyílt napokat, sporteseményeket éjszakára szervezni. Elgondolkodtató és egyben kipróbálásra serkentő ez az új módi. A Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium rendszeresen visszatérő és a tanulók által buzgón látogatott programja az éjszakai foci. Régi diákokat, szülőket is megmozgató, jellemzően fiúknak való esemény ez, rengeteg résztvevővel. A kezdeményezés népszerűsége hívta életre a lányoknak és fiúknak egyaránt lehetőséget kínáló Olvasás Éjszakáját. (tovább…)

Címkék: ,

Webarchiválás két szakmai rendezvény tükrében

Kategória: 2019/ 6

Bevezető

Írásomban két rendezvényt tekintek át: 2019. március 29-én az Osztrák Nemzeti Könyvtár (ÖNB) rendezett egy félnapos workshopot a webarchiválás kapcsán, június elején pedig a webarchiválással foglalkozó intézmények éves konferenciájára került sor Zágrábban1. Előbbi esetben rövid áttekintést adok az elhangzottakról, illetve az utóbbiban utalok arra is, miként tudunk itthon a nemzetközi kapcsolatainkból profitálni. (tovább…)

Címkék: , , , , , , , , ,

Gondold újra globálisan, reagálj lokálisan!

Kategória: 2019/ 6

Beszámoló az Országos Széchényi Könyvtárban rendezett RDA-konferenciáról

2019. május 2-án Budapest, közelebbről az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) adott otthont a European RDA Interest Group (EURIG) éves közgyűlésének. A 2011 szeptemberében Koppenhágában alakult1 szervezet céljául tűzte ki az RDA-hoz kapcsolódó közös európai szakmai érdekek érvényesítését, illetve a felhasználók közötti tapasztalatcsere és együttműködés elősegítését. (tovább…)

Címkék: , , , , , , ,

Bibliotheca Corvina Virtualis

Kategória: 2019/ 6

Az OSZK megújult tematikus szolgáltatása

Az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) 2018/2019-es nagy sikerű, A Corvina könyvtár budai műhelye című kiállításának1 megnyitásával egy időben indult útjának a Bibliotheca Corvina Virtualis elnevezésű megújított internetes szolgáltatás (http://corvina.hu), melynek távlati célja – amint azt a címe is sugallja – Hunyadi Mátyás magyar király (1458–1490) uralkodói könyvtára, a Bibliotheca Corvina fennmaradt és azonosított köteteinek virtuális rekonstrukciója. (tovább…)

Címkék: , , , , , ,

Az őrzők számvetése

Kategória: 2019/ 6

OSZK 215 : tanulmányok egy évforduló tiszteletére / Miskolczy Ambrus [et al.] ; [szerk. Deák Eszter, Dede Franciska]. – Budapest : Bibl. Nationalis Hungariae : Gondolat Kiadó, 2018.

 

Mostanában több helyről is azzal a váddal illetnek bennünket, hogy nem láttatjuk eléggé magunkat, nem mutatjuk be kellő részletességgel a nemzeti könyvtár feladatait, éppen futó programját. Ezért is történhet meg az, hogy a sajtó összehord hetet-havat, és különböző találgatások jelennek meg a könyvtár jövőjét illetően. Könnyű mentség lenne – még akkor is, ha részben igaz –, hogy a könyvtárosok nem szeretik a rivaldafényt, azért választották ezt a szakmát, mert itt el lehet bújni a könyvek közé, és békés körülmények között, gőzhangya szorgalommal lehet feldolgozni és rendszerezni az információkat. (tovább…)

Címkék: , , , , , , , , , ,

Címkék